zatvorene
viac

Milí priatelia, vzhľadom na aktuálnu situáciu v rámci opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19, bude galéria pre verejnosť od 25.11. 2021 uzatvorená. O opätovnom otvorení Vás budeme informovať. Váš tím Turčianskej galérie…

bez loga 2022
viac

OTVORENÁ VÝZVA 2022

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahrani
čných autoriek, autorov, kurátoriek a kurátorov všetkých vekových kategórií.


Cie
ľom otvorenej výzvy je podporiťčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie pre prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách výtvarného umenia.
Zapoji
ť sa môžu samostatné aj kolektívne výstavné projekty, pričom je hlavnou podmienkou, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora.

Výstavné projekty bude posudzovať galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca novembra 2021.

Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí.

V prípade nezískania dotácie Turčianska galéria garantuje zabezpečiť:
• Prevoz a poistenie diel
• PR (grafické spracovanie propaga
čných materiálov, tlač plagátov pre potreby galérie)
• Výstavný priestor na dobu realizácie projektu (3 miestnosti)
• Technické vybavenie a asistenciu pri inštalácii výstavy
• Autorský honorár do výšky 200 eur

Žiadosť o zaradenie projektu do výstavného plánu TG musí obsahovať:
• Životopisy a preh
ľad zrealizovaných projektov
• Koncepciu výstavy a ideový rámec
• Portfólio autoriek a autorov, prípadne obrazovú prílohu reflektujúcu ich tvorbu
• Technické požiadavky a odhadovaný rozpo
čet projektu

Vyplnený formulár spolu s prílohami je možné zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk

Viac informácií Vám poskytne kurátor TG Mgr. Adam Galko: galko@vuczilina.sk

Uzávierka prihlášok je 30. Októbra 2021

 

Prihlasovací formulár na stiahnutie tu:

viac

Milé návštevníčky a návštevníci, okres Martin prechádza od 13.9.2021 v rámci COVID-automatu oranžovej fázy –ostražitosť. Turčianska galéria zostáva otvorená v režime „ZÁKLAD“.

Našu galériu môžete navštíviť za dodržania hygienických opatrení ROR (rúško-odstup-ruky) a pri kapacite 15 m² na jedného návštevníka a dodržaní odstupu 2 m.

Untitled-1
viac

Suvenír Turiec

Autorka: Nina Augustínová Šošková

Kurátorka: Nina Augustínová Šošková

Otvorenie: štvrtok 2. septembra 2021 o 15.00 h

Trvanie:  02.09. – 05.09.2021

suvenir _ contemporary art & craft

Suvenír by mal byť krásny predmet, ktorý vzbudzuje túžbu vlastniť ho“.
(Lucia Tallová)

Suvenir contemporary art&craft je platforma s cieľom podporiť tvorbu súčasných slovenských suvenírov s umeleckou hodnotou.

Veríme, že suvenír, ako spomienkový predmet z ciest, dar do zahraničia zo Slovenska alebo umelecký predmet v interiéri môže a má mať hodnotu – vizuálnu, príbehovú, umeleckú. A dúfame, že tento svet potrebuje viac umenia a krásy, a menej masovo vyrábaných magnetiek a lacného textilu.

Suveníry tak vznikajú v spolupráci so súčasnými slovenskými umelcami a dizajnérmi od roku 2015, a to v rámci umeleckých rezidencií v rôznych regiónoch Slovenska (Čičmany, Ružomberok, Trenčín, Orava, Spiš). Oslovení umelci pri ich tvorbe vychádzajú z ľudových tradícií, regionálnych špecifík a zbierok slovenských galérií.

Aktivity, ktoré sú súčasťou:

 

AKTUÁLNE

Hurá. Je tu už 6. ročník projektu Suvenír, počas ktorého navštívime región Turiec! Architektúra, história, dejiny, národní umelci a dejatelia, zaujímavé miesta a lokality z regiónu budú tvoriť bohatý zdroj inšpirácie pre vznik nových, lokálnych suvenírov od profesionálnych umelcov a dizajnérov zo Slovenska. Súčasťou umeleckej rezidencie budú odborné prednášky, prezentácie, komentovaná prehliadka mestom Martin a PechaKuchaNight v spolupráci s o.z. Parta. Celý program je určený pre širokú verejnosť!
Urobte si výlet do „Centra národnej kultúry Slovákov“…
Tešíme sa na vás v Martine!

Tento projekt podporil z verejných zdrojov „Fond na podporu umenia“.
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme tiež „Turčianskej galérii v Martine“ a „Oblastnej organizácii cestovného ruchu“ Turiec.

Program na stiahnutie:

Plagat_OHODNOT-NAS-A3_Turcianska-galeria-Martin

OHODNOŤ NAŠU GALÉRIU

viac

Ohodnoť našu galériu >> TU <<

Pomôž nám byť čo najlepším a budovať pre verejnosť zaujímavú inštitúciu, do ktorej sa budete vždy vracať s radosťou.
Ďakujeme vám za spoluprácu a veríme, že aj takouto formou sa nám podarí skvalitniť naše služby.

Môžeš INAK vyhrať aj darček…