Ladislav Záborský, Nebo ako závažná realita

 6.5. – 30.6.

Kurátorka: Jarmila Kováčová

Martina Mäsiarová, Rozhovor s pozorovateľom

 6.5. – 30.6.2021

Beáta Jablonská

Ján Skrisa

27.5.-23.7.2021

kurátor: Adam Galko

Socha v meste VIII

8.7.-30.9.2021

kurátori: Adam Galko, Ivana Rumanová

Helena Tóthová, Nekonečný strom

8.7.-30.9.

kurátorka: Ivana Moncoľová

Jana Kapelová Bezpodmienečná práca

1.8.-30.9.

kurátorka: Eliška Mazalanová

Triénale umenia knihy

21.10.2021

kurátori: Jarmila Kováčová, Gina Renotiere

Osudy – Rado Pančík, Zdeno Ziman

28.10.2021

kurátor: Adam Galko