Zamestnanci

Ing. Zuzana Ivanová
riaditeľka

E-mail: zuzana.ivanova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48, 0905 524 938

Mgr. Jana Knošková
dokumentátorka výstavnej činnosti

E-mail: turcianskagaleria@vuczilina.sk / knoskova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Ivana Vicena (Janotíková)
galerijná pedagogička

E-mail: galerijny.pedagog@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48, 0905 529 447

Mgr. Adam Galko
historik umenia, kurátor

E-mail: galko@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Ing. Nadežda Patúšová
ekonómka – účtovníčka

E-mail: ekonomtg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Lenka Denková
personalistka

E-mail: denkova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Mužilová
dokumentátorka zbierok, správkyňa depozitára

E-mail: muzilova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Peter Návoj
výstavný technik, informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Boris Jíra
informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Plazáková
informátor – pokladník, upratovačka

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48