Faktúry 2021

Faktúry 2021
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.01.2021 04.01.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
002/2021 Elektronické stravovacie poukážky 468,51 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 08.01.2021 08.01.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
003/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 11.01.2021 11.01.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
004/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
005/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
006/2021 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 11.01.2021 11.01.2021 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129