Faktúry 2021

Faktúry 2021
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 04.01.2021 04.01.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
002/2021 Elektronické stravovacie poukážky 468,51 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 08.01.2021 08.01.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
003/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 11.01.2021 11.01.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
004/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
005/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 11.01.2021 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
006/2021 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 11.01.2021 11.01.2021 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
007/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac december 1.305,60 Zmluva č. 450100 18.01.2021 18.01.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
008/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 12/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 18.01.2021 18.01.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
009/2021 Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - preplatok - 943,85 Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 19.01.2021 19.01.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
010/2021 Nájomné a služby za 01/2021 500,00 NZ č. 2009 044 01.02.2021 01.02.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
011/2021 Elektronické stravovacie poukážky 680,57 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 08.02.2021 08.02.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
012/2021 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2021 do 13.2.2022 63,36 Objednávka č. 003/2021 08.02.2021 08.02.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
013/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.02.2021 08.02.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
014/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.02.2021 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
015/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.02.2021 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
016/2021 Nájomné a služby za 02/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.02.2021 08.02.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
017/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.02.2021 08.02.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
018/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac január 1708,75 Zmluva č. 450100 09.02.2021 10.02.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
019/2021 Adobe Photoshop 1006,80 Obj. 5/2021 10.02.2021 10.02.2021 Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
020/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 01/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 15.02.2021 15.02.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
021/2021 Predĺženie internetovej domény bienalefantazie.sk 30,00 Objednávka č. 004/2021 17.02.2021 19.02.2021 BROWN, s.r.o., Tematínska 8, 85105, Bratislava, IČO: 45862052
022/2021 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2020 200,00 - 18.02.2021 19.02.2021 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
023/2021 Prevoz diel z MT do BA 73,83 Objednávka č. 002/2021 22.02.2021 23.02.2021 Kysucká galéria v Oščadnici, Osčadnica 13, 02301 Očšadnica, IČO: 36145271
024/2021 Elektronické stravovacie poukážky 813,73 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 02.03.2021 03.03.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
025/2021 turiecballery.sk (.sk doména)od 19.03.2021 do 19.03.2022 15,00 Objednávka č. 007/2021 04.03.2021 04.03.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
026/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 08.03.2021 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
027/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 08.03.2021 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
028/2021 Nájomné a služby za 03/2021 500,00 NZ č. 2009 044 08.03.2021 08.03.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
029/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac február 2021 1.661,36 Zmluva č. 450100 08.03.2021 09.03.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
030/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 08.03.2021 09.03.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
031/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.03.2021 09.03.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
032/2021 Kontrola PHP, hasiacich zariadení, tlakové skúšky 161,86 Objednávka č. 008/2021 12.03.2021 15.03.2021 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
033/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 02/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 15.03.2021 15.03.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
034/2021 Výpis z registra exekúcií - potvrdenie k projektom 6,60 Objednávka č. 009/2021 31.03.2021 31.03.2021 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
035/2021 Preklad textu zmluvy do anglického jazyka 64,00 Objednávka č. 006/2021 01.04.2021 07.04.2021 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
036/2021 Elektronické stravovacie poukážky 631,26 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.04.2021 07.04.2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
037/2021 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 06.04.2021 07.04.2021 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
038/2021 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2021 27,00 Zmluva z 26.04.2018 06.04.2021 07.04.2021 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
039/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 06.04.2021 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
040/2021 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 24,83 Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 06.04.2021 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
041/2021 Dodávka tepelnej energie za mesiac marec 2021 1.523,51 Zmluva č. 450100 09.04.2021 12.04.2021 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
042/2021 Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2021 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 09.04.2021 12.04.2021 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
043/2021 Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 12.04.2021 13.04.2021 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
044/2021 Nájomné a služby za 04/2021 500,00 NZ č. 2009 044 14.04.2021 14.04.2021 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
045/2021 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku za 03/2021 21,00 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 20.04.2021 21.04.2021 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
046/2021 Vodoinštalačné práce - prečistenie odpadového potrubia a demontáž výlevky 96,00 Objednávka č. 011/2021 20.04.2021 21.04.2021 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841