Faktúry 2020

Faktúry 2020
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum zverejenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO)
001/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115292/01 zo dňa 16.1.2001 07.01.2020 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
002/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 07.01.2020 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
003/2020 Poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 07.01.2020 09.01.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
004/2020 Renovácia toneru HP CF 279A HP79A 24,00 Objednávka č. 001/2020 08.01.2020 09.01.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
005/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 10.01.2020 13.01.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
006/2020 Elektronické stravovacie poukážky 685,51 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 13.01.2020 14.01.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
007/2020 Mesačný poplatok za telefóny 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 14.01.2020 14.01.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
008/2020 Vstupné školenie zamestnanca 20,00 Objednávka č. 002/2020 15.01.2020 16.01.2020 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
009/2020 Znalecký posudok 300,00 Objednávka č. 005/2020 15.01.2020 16.01.2020 Mgr. Martin Šugár, Ph.D, ev.č. znalca 914292
010/2020 Činnosť technika požiarnej ochrany 120,00 Mandátna zmluva z 28.3.2013 16.01.2020 16.01.2020 Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Kľačany 230, 038 61, IČO: 43883192
011/2020 Kancelárske potreby podľa objednávky 305,59 Objednávka č. 003/2020 16.01.2020 16.01.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
012/2020 Nájomné a služby za 01/2020 500,00 NZ č. 2009 044 22.01.2020 23.01.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
013/2020 Pozvánka A5 na výstavu Miroir Noir - 70 ks 24,46 Objednávka č. 008/2020 23.01.2020 23.01.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
014/2020 Prenájom vozidla Renault Master 140,00 Objednávka č. 006/2020 24.01.2020 24.01.2020 Zuzana Gašparová, Nábrežná 3465/15, 03861 Vrútky, IČO: 44789840
015/2020 Odstránenie poruchy na zariadení vo výmenníkovej stanici 47,72 Objednávka č. 012/2020 24.01.2020 24.01.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
016/2020 Plagát A1 22,56 Objednávka č. 009/2020 27.01.2020 27.01.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
017/2020 Banner 2,6 x 2,6 m 110,40 Objednávka č. 010/2020 28.01.2020 28.01.2020 FRANCESCA CREATION, s.r.o., Robotnícka 29, 03601 Martin, IČO:36385867, DIČ: 2020120102
018/2020 turiecgallery 1 (The Hosting) od 13.2.2020 do 13.2.2021 56,02 Objednávka č. 016/2020 29.01.2020 30.01.2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
019/2020 Občerstvenie na vernisáž - kanapky 81,00 Objednávka č. 004/2020 31.01.2020 31.01.2020 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
020/2020 Občerstvenie na vernisáž - pagáče 31,80 Objednávka č. 004/2020 31.01.2020 31.01.2020 M-FALCON, spol. s r.o., N. Hejnej 2, 03601 Martin, IČO: 31637591
021/2020 City ligth 170 x 113 cm + kartičky 100,20 Objednávky č. 013 a 015/2020 30.01.2020 31.01.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
022/2020 Ubytovanie pre 2 osoby - autor + kurátorka vernisáž Miroir Noir 75,00 Objednávka č. 011/2020 03.02.2020 04.02.2020 Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
023/2020 Program Adobe CC for teams All Apps MP ML (12 mesiacov) 1.006,80 Objednávka č. 014/2020 04.02.2020 06.02.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
024/2020 Nájomné a služby za 02/2020 500,00 NZ č. 2009 044 05.02.2020 06.02.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
025/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115316/01 zo dňa 16.1.2001 10.02.2020 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
026/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 10.02.2020 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
027/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.02.2020 11.02.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
028/2020 Dodávka tepelnej energie za január 2020 1.794,60 Zmluva č. 450100 10.02.2020 11.02.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
029/2020 Elektronické stravovacie poukážky 858,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.02.2020 11.02.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
030/2020 Webhosting - internetová doména "bienalefantazie.sk" od 03/2020 do 03/2021 20,00 Objednávka č. 019/2020 10.02.2020 11.02.2020 BROWN, s.r.o., Tematínska 8, 85105 Bratislava, IČO: 45862052
031/2020 Plagáty A3 - 12 ks, Karty 100 x 210 mm - 50 ks 33,83 Objednávka č. 020/2020 14.02.2020 17.02.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
032/2020 Mesačný poplatok za telefóny za február 2020 a hovorné za január 2020 38,81 Mandátna zmluva z 5/2007 14.02.2020 17.02.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
033/2020 Plagáty A1 6 ks 67,68 Objednávky č. 017/2020 a 021/2020 17.02.2020 17.02.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
034/2020 Výpis z registra exekúcií - potvrdenie k projektom 6,600 Objednávka č. 023/2020 20.02.2020 20.02.2020 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
035/2020 Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk 120,00 Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 17.02.2020 28.02.2020 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129
036/2020 Servisné práce vo výmenníkovej stanici spojené so zmenou doby spúšťania kúrenia 66,00 Objednávka č. 024/2020 02.03.2020 04.03.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
037/2020 Členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2020 200,00 - 03.03.2020 04.03.2020 Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231
038/2020 Plagát A1 - 3 ks, plagáty 700x1000 -1 ks 49,50 Objednávka č. 025/2020 04.03.2020 05.03.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
039/2020 turiecballery.sk (.sk doména) 15,00 Objednávka č. 027/2020 04.03.2020 05.03.2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928
040/2020 Nájomné a služby za 03/2020 500,00 NZ č. 2009 044 04.03.2020 05.03.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
041/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 05.03.2020 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
042/2020 Elektronické stravovacie poukážky 858,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.03.2020 10.03.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
043/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 02/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 09.03.2020 10.03.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
044/2020 Hygienické potreby - antibakteriálne mydlo, antibakteriálne útierky, jednovrstvové útierky 21,88 Objednávka č. 029/2020 09.03.2020 10.03.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211
045/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115336/01 zo dňa 16.1.2001 09.03.2020 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
046/2020 Repas tonerov do tlačiarní HP LaserJet Pro MFP M426dw, HP LaserJet 1200 series, HP LaserJet M1120 MFP, HP LaserJet MFP M26nw, HP LaserJet 1300 150,00 Objednávka č. 028/2020 10.03.2020 10.03.2020 KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551
047/2020 Mesačný poplatok za telefóny za marec 2020 a hovorné za február 2020 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 10.03.2020 10.03.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
048/2020 Dodávka tepelnej energie za február 2020 1.621,80 Zmluva č. 450100 10.03.2020 10.03.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
049/2020 Kontrola PHP a zariadení, tlakové skúšky 161,86 Objednávka č. 026/2020 10.03.2020 11.03.2020 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747
050/2020 Preklad textov 160,00 Objednávka č. 022/2020 25.3. 2020 25.3.2020 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
051/2020 Poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.4.2020 3.4.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
052/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 3.4.2020 3.4.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
053/2020 Elektronické stravovacie poukážky 764,41 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 3.4.2020 3.4.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
054/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 8.4.2020 8.4.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
055/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115346/01 zo dňa 16.1.2001 8.4.2020 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
056/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 8.4.2020 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
057/2020 Odborné odstavenie výmenníkovej stanice 48,00 Objednávka č. 31/2020 8.4.2020 8.4.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
058/2020 Publikácia Márnosť šedivá - F. Lipták 3.000,00 Objednávka č. 30/2020 8.4.2020 8.4.2020 Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 03853 Turany, IČO: 46008535
059/2020 Mesačný poplatok za telefóny za apríl 2020 a hovorné za marec 2020 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 15.04.2020 16.04.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
060/2020 Nájomné a služby za 04/2020 500,00 NZ č. 2009 044 15.04.2020 16.04.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
061/2020 Odborné spustenie kúrenia 48,00 Objednávka č. 033/2020 16.04.2020 16.04.2020 REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička 111, 03804 Bystrička, IČO: 36415103
062/2020 Dodávka tepelnej energie za marec 2020 1.405,80 Zmluva č. 450100 16.04.2020 16.04.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
063/2020 Kontrola rozvodu vody, oprava prívodu vody a výmena ventilu 120,00 Objednávka č. 032/2020 21.04.2020 21.04.2020 Jozef Kvočkuliak PROFIT, vodoinštalačné práce, 03835 Valča 270 IČO: 37137841
064/2020 Elektronické stravovacie poukážky 507,97 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 05.05.2020 05.05.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
065/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115356/01 zo dňa 16.1.2001 05.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
066/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 04/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 05.05.2020 05.05.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
067/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 05.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
068/2020 Dodávka tepelnej energie za apríl 2020 834,60 Zmluva č. 450100 11.05.2020 12.05.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
069/2020 Mesačný poplatok za telefóny za máj 2020 a hovorné za apríl 2020 43,20 Mandátna zmluva z 5/2007 11.05.2020 12.05.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
070/202 PHM + prepravné - preprava diel M. Kopták 64,35 Objednávka č. 034/2020 19.05.2020 19.05.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
071/2020 Predaj 4 ks katalógov MRB 24,00 Komisionárska zmluva č. 010/901/2020 19.05.2020 19.05.2020 Mgr. art. Miloš Kopták, Moskovská 13, 81108 Bratislava,
072/2020 Nájom a služby za máj 2020 500,00 NZ č. 2009 044 19.05.2020 19.05.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
073/2020 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 401,31 VZN č. 76 25.05.2020 25.05.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
074/2020 Katalóg - komis 48,00 Zmluva 01.06.2020 02.06.2020 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava, IČO: 179752
075/2020 Plagát A1 2 ks + banner P. Rónai Instant X 132,56 Objednávka č. 036/2020 a 040/2020 02.06.2020 02.06.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
076/2020 Plagát A3 - 3 druhy 17,04 Objednávka č. 039/2020 04.06.2020 04.06.2020 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061
077/2020 Elektronické stravovacie poukážky 611,53 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 04.06.2020 04.06.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
078/2020 Nájomné a služby za 06/2020 500,00 NZ č. 2009 044 04.06.2020 04.06.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
079/2020 Vodné a stočné 649,57 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 04.06.2020 04.06.2020 TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
080/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 08.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
081/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115372/01 zo dňa 16.1.2001 08.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
082/2020 Dodávka tepelnej energie za máj 2020 426,60 Zmluva č. 450100 08.06.2020 08.06.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
083/2020 Mesačný poplatok za telefóny za jún 2020 a hovorné za máj 2020 42,80 Mandátna zmluva z 5/2007 08.06.2020 08.06.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
084/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 05/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 08.06.2020 09.06.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
085/2020 Výpis z registra exekúcii 6,60 Objednávka č. 045/2020 09.06.2020 09.06.2020 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 35659718
086/2020 Prevoz diel - PHM a cestovné náhrady vodiča 62,96 Objednávka č. 042/2020 10.06.2020 10.06.2020 Kysucká galéria v Oščadnici, Oščadnica 13, 02301 Oščadnica, IČO: 36145271
087/2020 Ubytovanie pri inštalovaní výstavy D. Fischer 37,00 Objednávka č. 043/2020 12.06.2020 15.06.2020 Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473
088/2020 Plagát A1, baner 2,6 x 2,6 m 132,56 Objednávka č. 044/2020 12.06.2020 15.06.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
089/2020 Vlajky - SR, EU, ŽSK 49,40 Objednávka č. 041/2020 22.06.2020 22.06.2020 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok, IČO: 43930824
090/2020 Reštaurovanie 17 zbierkových predmetov - projekt Reštarovanie 7.000,00 Objednávka č. 049/2020 29.06.2020 29.06.2020 Jarmila Tarajčáková, dipl. člen Komory reštaurávotov, č. 188, Budovateľská 2861/109, 05801 Poprad, DIČ: 1026655487
091/2020 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia PZ 71,70 Objednávka č. 048/2020 01.07.2020 02.07.2020 Igor Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 03852 Sučany, IČO: 14189364
092/2020 Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku TG 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 06.07.2020 06.07.2020 RIMI-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329
093/2020 Tlač plagátov A3 15,00 Objednávka č. 044/2020 06.07.2020 06.07.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
094/2020 Reklama vo Flash Art - 1/4 strany - projekt Instatn X-P.Rónai 290,00 Objednávka č. 037/2020 06.07.2020 06.07.2020 PILOT, Adámiho 2, 84105 Bratislava, IČO: 42265959
095/2020 Nájomné a služby za 07/2020 500,00 NZ č. 2009 044 06.07.2020 06.07.2020 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
096/2020 Preklad odborného textu do angl. jazyka - D. Fischer 96,00 Objednávka č.046/2020 06.07.2020 06.07.2020 Michal Vongrej SHAMROCK, Thurzova 1, 0301 Martin, IČO: 37759540
097/2020 Elektronické stravovacie poukážky 789,07 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.07.2020 06.07.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
098/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 07.07.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
099/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115390/01 zo dňa 16.1.2001 07.07.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
100/2020 Mesačný poplatok za 3 mesiace - bezpečnostná SIM 10,76 Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 07.07.2020 07.07.2020 JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976
101/2020 Dodávka tepelnej energie za jún 426,60 Zmluva č. 450100 07.07.2020 09.07.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
102/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 06/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 07.07.2020 09.07.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
103/2020 Vstupné školenie zametnanca 20,00 Objednávka č. 050/2020 09.07.2020 09.07.2020 Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538
104/2020 Mesačný poplatok za telefóny za júl 2020 a hovorné za jún 2020 38,50 Mandátna zmluva z 5/2007 13.07.2020 14.07.2020 Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427
105/2020 Plagát A1 11,28 Objednávka č. 052/2020 24.07.2020 27.07.2020 Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538
106/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115397/01 zo dňa 16.1.2001 05.08.2020 10.08.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
107/2020 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP 406115271/01 zo dňa 16.1.2001 10.08.2020 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 3576346
108/2020 Zabezpečenie prevádzky OST za 07/2020 78,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 10.08.2020 10.08.2020 STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714
109/2020 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 07/2020 27,00 Zmluva z 26.04.2018 10.08.2020 10.08.2020 FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407
110/2020 Dodávka tepelnej energie za júl 2020 426,60 Zmluva č. 450100 10.08.2020 10.08.2020 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
111/2020 Elektronické stravovacie poukážky 641,12 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.08.2020 10.08.2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 47079690
112/2020 Grafické práce - pozvánka, banner, plagát, reklama (inzercia) 100,00 Objednávka č. 038/2020 11.08.2020 12.08.2020 Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC, Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 37763628
113/2020 Grafické práce - katalóg 600,00 Objednávka č. 053/2020 11.08.2020 12.08.2020 Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC, Jesenského 25, 03601 Martin, IČO: 37763628