Faktúry 2019

Faktúry 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
1/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 652,80 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.01.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto 47079690 09.01.2019
2/2019 Aktualizácia podstránok TG na www. muzeum.sk 120,00 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 TGMT zo dňa 11.9.2017 09.01.2019 Ing. Milan Šoka Švermova 53,974 04 Banská Bystrtica 33861129 09.01.2019
3/2019 Ochrana majetku - štvrťročný poplatok 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.01.2019 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.01.2019
4/2019 Mesačný poplatok za január 2019 22,20 Mandátna zmluva z 5/2007 11.01.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 11.01.2019
5/2019 Kancelárske stoličky 169,63 Objednávka č. 001/2019 11.01.2019 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 46493000 11.01.2019
6/2019 Citylight 1700x1130 mm 34,80 Objednávka č. 002/2019 21.01.2019 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 21.01.2019
7/2019 Kancelárske potreby 461,69 Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 Objednávka č. 005/2019 28.01.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 28.01.2019
8/2019 Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW L-1 1-9 (12 mesiacov) 1.007,87 - Objednávka č. 004/2019 28.01.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 28.01.2019
9/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 67,20 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 28.01.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 28.01.2019
10/2019 Nájomné a služby za 01/2019 500,00 NZ č. 2009 044 31.01.2019 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 31.01.2019
11/2019 Školenie BOZP pre 2 nových zamestnancov 93,60 - Objednávka č. 006/2019 01.02.2019 BPQ s.r.o. Vajanského námestie 2, 03601 Martin 36650854 01.02.2019
12/2019 Správa a údržba výpočtovej techniky 261,26 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 01.02.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 01.02.2019
13/2019 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 - - 04.02.2019 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Sasinkova 14, 01001 Žilina 31645976 04.02.2019
14/2019 Poplatky za telekom.služby - Internet Magio 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 05.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 05.02.2019
15/2019 Poplatky za telekom. služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 - 05.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 05.02.2019
16/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 774,00 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 05.02.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 05.02.2019
17/2019 Veľkoplošný farebný banner Čunderlík + Archív ako križovatka 108,00 - Objednávka č. 008/2019 07.02.2019 Francesca Creation s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 07.02.2019
18/2019 Nájomné a služby za 02/2019 500,00 Nájomná zmluva č. 2009 044 - 07.02.2019 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 07.02.2019
19/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 01/2019 27,00 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.4.2018 - 07.02.2019 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 07.02.2019
20/2019 Obložené misy na vernisáž výstav M. Čunderlík a Archív ako križovatka 107,30 - Objednávka 012/2019 07.02.2019 Mg. Katarína Vojteková - Svet lahôdok Blatnica 480, 03815 Blatnica pri Martin 50689274 07.02.2019
21/2019 Tepelná energia za január 2019 1.541,00 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 - 08.02.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03608 Martin 36403016 08.02.2019
22/2019 Ubytovanie J. Mojžiš - Projekt M. Čunderlík 65,00 - Objednávka 011/2019 11.02.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin 30498473 11.02.2019
23/2019 Ubytovanie V. Rónaiová - Projekt Archív ako križovatka 35,00 - Objednávka 007/2019 11.02.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin 30498473 11.02.2019
24/2019 Otvorenie dverí + výmena zámku 61,00 - Objednávka 014/2019 11.02.2019 Jana Žideková - Reborn F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin 40664651 12.02.2019
25/2019 Zadlabávací zámok na viacbodové zamykanie vchodových dverí 12,00 - Objednávka 015/2019 11.02.2019 Jana Žideková - Reborn F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin 40664651 12.02.2019
26/2019 Mesačný poplatok + hovorné za január + február 22,26 Mandátna zmluva z 5/2007 - 14.2.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 14.02.2019
27/2019 Práce pri výstavách 150,00 - Objednávka 009/2019 15.02.2019 Jaroslav Torma - - 15.02.2019
28/2019 Členský príspevok za členstvo v Rade galérií Slovenska 200,00 - - 15.02.2019 Rada galérií Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 15.02.2019
29/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 96,00 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 15.02.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 15.02.2019
30/2019 turiecgallery_1 (The hosting) - webová doména 35,92 - Objednávka č. 017/2019 19.02.2019 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08, Bratislava 36421928 19.02.2019
31/2019 Skrutkovač aku GSR 18-2-Li Plus, Laser krížový GLL 2-10, Statív BT 250 398,00 - Objednávka č. 018/2019 20.02.2019 Ing. Ján Buchanec Technik Jesenského 14, 03601 Martin, 33576009 20.02.2019
32/2019 Webhostingové a registrátorské služby, internetová doména "bienalefantazie.sk" od 2/2019 do 2/2020 15,00 - Objednávka č. 019/2019 20.02.2019 BROWN, s.r.o. Tematínska 8, 85105 Bratislava 45862052 20.02.2019