Faktúry 2019

Faktúry 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
1/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 652,80 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 09.01.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto 47079690 09.01.2019
2/2019 Aktualizácia podstránok TG na www. muzeum.sk 120,00 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 TGMT zo dňa 11.9.2017 09.01.2019 Ing. Milan Šoka Švermova 53,974 04 Banská Bystrtica 33861129 09.01.2019
3/2019 Ochrana majetku - štvrťročný poplatok 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.01.2019 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.01.2019
4/2019 Mesačný poplatok za január 2019 22,20 Mandátna zmluva z 5/2007 11.01.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 11.01.2019
5/2019 Kancelárske stoličky 169,63 Objednávka č. 001/2019 11.01.2019 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 46493000 11.01.2019
6/2019 Citylight 1700x1130 mm 34,80 Objednávka č. 002/2019 21.01.2019 Francesca creation, s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 21.01.2019
7/2019 Kancelárske potreby podľa objednávky 461,69 Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 Objednávka č. 005/2019 28.01.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 28.01.2019
8/2019 Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW L-1 1-9 (12 mesiacov) 1.007,87 - Objednávka č. 004/2019 28.01.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 28.01.2019
9/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 67,20 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 28.01.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 28.01.2019
10/2019 Nájomné a služby za 01/2019 500,00 NZ č. 2009 044 31.01.2019 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 31.01.2019
11/2019 Školenie BOZP pre 2 nových zamestnancov 93,60 - Objednávka č. 006/2019 01.02.2019 BPQ s.r.o. Vajanského námestie 2, 03601 Martin 36650854 01.02.2019
12/2019 Správa a údržba výpočtovej techniky 261,26 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 01.02.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 01.02.2019
13/2019 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 - - 04.02.2019 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Sasinkova 14, 01001 Žilina 31645976 04.02.2019
14/2019 Poplatky za telekom.služby - Internet Magio 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 05.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 05.02.2019
15/2019 Poplatky za telekom. služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 - 05.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 05.02.2019
16/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 774,00 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 05.02.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 05.02.2019
17/2019 Veľkoplošný farebný banner Čunderlík + Archív ako križovatka 108,00 - Objednávka č. 008/2019 07.02.2019 Francesca Creation s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin 36385867 07.02.2019
18/2019 Nájomné a služby za 02/2019 500,00 Nájomná zmluva č. 2009 044 - 07.02.2019 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 07.02.2019
19/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 01/2019 27,00 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.4.2018 - 07.02.2019 FIVE DIMENSIONS, s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 31421407 07.02.2019
20/2019 Obložené misy na vernisáž výstav M. Čunderlík a Archív ako križovatka 107,30 - Objednávka 012/2019 07.02.2019 Mg. Katarína Vojteková - Svet lahôdok Blatnica 480, 03815 Blatnica pri Martin 50689274 07.02.2019
21/2019 Tepelná energia za január 2019 1.541,00 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 - 08.02.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03608 Martin 36403016 08.02.2019
22/2019 Ubytovanie J. Mojžiš - Projekt M. Čunderlík 65,00 - Objednávka 011/2019 11.02.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin 30498473 11.02.2019
23/2019 Ubytovanie V. Rónaiová - Projekt Archív ako križovatka 35,00 - Objednávka 007/2019 11.02.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin 30498473 11.02.2019
24/2019 Otvorenie dverí + výmena zámku 61,00 - Objednávka 014/2019 11.02.2019 Jana Žideková - Reborn F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin 40664651 12.02.2019
25/2019 Zadlabávací zámok na viacbodové zamykanie vchodových dverí 12,00 - Objednávka 015/2019 11.02.2019 Jana Žideková - Reborn F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin 40664651 12.02.2019
26/2019 Mesačný poplatok + hovorné za január + február 22,26 Mandátna zmluva z 5/2007 - 14.2.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina 37808427 14.02.2019
27/2019 Práce pri výstavách 150,00 - Objednávka 009/2019 15.02.2019 Jaroslav Torma - - 15.02.2019
28/2019 Členský príspevok za členstvo v Rade galérií Slovenska 200,00 - - 15.02.2019 Rada galérií Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 15.02.2019
29/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 96,00 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 15.02.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 15.02.2019
30/2019 turiecgallery_1 (The hosting) - webová doména 35,92 - Objednávka č. 017/2019 19.02.2019 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08, Bratislava 36421928 19.02.2019
31/2019 Skrutkovač aku GSR 18-2-Li Plus, Laser krížový GLL 2-10, Statív BT 250 398,00 - Objednávka č. 018/2019 20.02.2019 Ing. Ján Buchanec Technik Jesenského 14, 03601 Martin, 33576009 20.02.2019
32/2019 Webhostingové a registrátorské služby, internetová doména "bienalefantazie.sk" od 2/2019 do 2/2020 15,00 - Objednávka č. 019/2019 20.02.2019 BROWN, s.r.o. Tematínska 8, 85105 Bratislava 45862052 20.02.2019
33/2019 Mobilný regálový systém projekt č. 18-542-03083 8.811,20 - Objednávka č. 016/2019 21.02.2019 MERCATOR DMS, spol.s.r.o. Jasovská 3198/3/a, 85107 Bratislava 17327547 21.02.2019
34/2019 Háčik na obrazy horný, háčik na obrazy standard - k mobilnému regálovému systému 1.014,00 - Objednávka č. 003/2019 21.02.2019 MERCATOR DMS, spol.s.r.o. Jasovská 3198/3/a, 85107 Bratislava 17327547 21.02.2019
35/2019 Náklady s paspartovaním rámov 135,60 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2019/R - 21.02.2019 Slovenská národná galéria Riečna 1, 81513 Bratislava 00164712 21.02.2019
36/2019 Predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk 4,20 - Objednávka č. 021/2019 22.02.2019 Slovenská komora exekútorov Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava 35659718 22.02.2019
37/2019 Bezpečnostný systém Jablotron - bat-1 V5-AA Batéria 1,5V, tužková AA, alkalická, držiak quickMOUNT, JA-111 R Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie, JA-160PC Bezdrôžový IR detektor pohybu s fotokamerou, montáž a programovanie systému Jablotron, stojan LiteBase 200S 302,69 - Objednávka č. 010/2019 25.02.2019 Marek Horník - TELESYS Kunerád 186, 01313 Rajecké Teplice 43595219 25.02.2019
38/2019 Kancelárske potreby podľa objednávky 96,17 - Objednávka č. 023/2019 28.02.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 28.02.2019
39/2019 upgrade na 32 GB, 2x 16 GB DDL36 2400MHz Module, Kingston Brand, (KCJ456MX40/16), doplnenie pevného disku (zámena systémového disku) SSD 2,5" 500 GB Samsung 860 EVO SATAIII, inštalácia systémového disku, preklopenie údajov do nového disku 439,40 - Objednávka č. 20/2019 28.02.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 28.02.2019
40/2019 Správa a údržba výpočtovej techniky 99,60 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 28.02.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin 36369551 28.02.2019
41/2019 Turiecgallery.sk (.sk doména) 14,28 - Objednávka č. 024/2019 04.03.2019 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, 82108 Bratislava 36421928 04.03.2019
42/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 05.03.2019 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 05.03.2019
43/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115285/01 zo dňa 16.1.2001 - 05.03.2019 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 05.03.2019
44/2019 Nájomné a služby za 03/2019 500,00 NZ č. 2009 044 - 06.03.2019 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin 00316792 06.03.2019
45/2019 Prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia PZ na prenos signálov na PCO polícia Martin 95,70 Zmluva č. 40/2008 - 06.03.2019 Igor Holík - MARTINALARM Vajanského námestie 2, 03601 Martin DIČ: 1020489712 06.03.2019
46/2019 Dodávka tepelnej energie za mesiac február 2019 244,00 Zmluva č. 450100 - 07.03.2019 Martinská teplárenská a.s., Robotnícka 17, 03601 Martin IČO: 36403016 07.03.2019
47/2019 Tlač plagátov A1 124,08 - Objednávka č. 026/2019 08.03.2019 LORD, reklamná agentúra J. Martáka 39, 03608 Martin IČO: 36426385 08.03.2019
48/2019 Tlač A3 + propagačný materiál 46,58 - Objednávka č. 25/2019 12.03.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 12.03.2019
49/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 02/2019 27,00 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.4.2018 - 12.03.2019 FIVE DIMENSION, s.r.o. Pod Krásnom, 03601 Martin IČO: 31421407 12.03.2019
50/2019 Mesačný poplatok za marec a hovorné za február 2019 22,20 Mandátna zmluva z 5/2007 - 15.03.2019 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina IČO: 37808427 18.03.2019
51/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 878,40 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 18.03.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava IČO: 47079690 20.03.2019
52/2019 Kontrola PHP, kontrola zar. k has. požiarov, tlakové skúšky pož. hadíc 161,86 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 - 19.03.2019 ALL FIRE SERVIS s.r.o. Poľná 5, 03601 Martin IČO: 31645227 20.03.2019
53/2019 Vizitky 90 x 50 mm 15,68 - Objednávka č. 029/2019 20.03.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 20.03.2019
54/2019 Papiernické potreby - projekt 99,49 - Objednávka č. 28/2019 20.03.2019 Jaroslava Demáčková DEMRO 29. augusta 11, 03601 Martin IČO: 17852188 20.03.2019
55/2019 Prečistenie kanalizačnej trasy tlakovým strojom + prečistenie kanalizačnej stupačky tlakovým strojom 108,00 - Objednávka č. 033/2019 20.03.2019 Jozef Kvočkuliak PROFIT Valča 270 IČO: 37137841 20.03.2019
56/2019 Pozvánky 210x100 22,34 - Objednávka č. 038/2019 25.03.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4. 03601 Martin IČO: 44311061 25.03.2019
57/2019 Toaletný papier 27,00 Rámcová dohoda č. 580/2017/OSM Objednávka č. 037/2019 26.03.2019 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901 26.03.2019
58/2019 Vstupné školenia zamestnancov 93,60 - Objednávka č. 022/2019 26.03.2019 BPQ, s.r.o. Vajanského námestie 2, 03601 Martin IČO: 36650854 26.03.2019
59/2019 Správa a údržba výpočtovej techniky 67,92 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 01.04.2019 KUBICOMP, s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin IČO: 36369551 01.04.2019
60/2019 Poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 - 02.04.2019 RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 83102 Bratislava IČO: 35763329 04.04.2019
61/2019 Propagácia - článok M. Čunderlík v regionálnych novinách MY-Turčianske noviny 90,00 - Objednávka č. 031/2019 03.04.2019 Petit Press, a.s. Sládkovičova 1, 94901 Nitra IČO: 35790253 04.04.2019
62/2019 Propagácia - článok Archív ako križovatka ...v regionálnych novinách MY-Turčianske noviny 82,80 - Objednávka č. 032/2019 03.04.2019 Petit Press, a.s. Sládkovičova 1, 94901 Nitra IČO: 35790253 04.04.2019
63/2019 Digitalizácie diel do katalógu Archív ako križovatka ... 199,80 - Objednávka č. 036/2019 03.04.2019 TVORiVEC, s.r.o. Gorkého 60, 03601 Martin IČO: 36434965 04.04.2019
64/2019 Nájomné a služby za 04/2019 500,00 NZ č. 2009 044 - 04.04.2019 Mesto Martin Námestia S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin IČO: 00316792 08.04.2019
65/2019 Plagát A1, plagát A2, City ligth rozmer 170x113 cm 88,87 - Objednávka č. 027 a 041/2019 08.04.2019 LORD reklamná agentúra J. Martáka 39, 03608 Martin IČO: 36426385 10.04.2019
66/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115308/01 zo dňa 16.1.2001 - 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 10.04.2019
67/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 10.04.2019
68/2019 Dodávka tepelnej energie za mesiac marec 2019 458,00 Zmluva č. 450100 - 09.04.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17. 03680 Martin IČO: 36403016 10.04.2019
69/2019 Reštaurovanie umeleckého diela "ZIMA" od M. Paštéku 3.000,00 - Objednávka č. 042/2019 09.04.2019 Mgr.art. Štefan Kocka Skubínska cesta 322/94, 97409 Banská Bystrica IČO: 44408854 10.04.2019
70/2019 Brožúra V2, 210x210 mm, 48s. - katalóg k výstave M. Čunderlík 659,57 - Objednávka č. 035/2019 10.04.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 11.04.2019
71/2019 Brožúra V2, 210x210 mm, 34s - katalóg k výstave Archív ako križovatka ... 479,05 - Objednávka č. 034/2019 10.04.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 11.04.2019
72/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 840,00 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 10.04.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava IČO: 47079690 11.04.2019
73/2019 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 - - 11.04.2019 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Sasinková 14, 01001 Žilina IČO: 31645976 11.04.2019
74/2019 Občerstvenie na vernisáž - lahôdkárske a pekárenské výrobky 148,05 - Objednávka č. 045/2019 11.04.2019 M-Falcon, spol. s r.o. N. Hejnej 2, 03601 Martin IČO: 31637591 11.04.2019
75/2019 Reštaurovanie umeleckého diela "ZIMA" od M. Paštéku 185,00 - Objednávka č. 043/2019 12.04.2019 Mgr. art. Štefan Kocka Skubínska cesta 322/94, 97409 Banská Bystrica IČO: 44408854 15.04.2019
76/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 03/2019 27,00 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 26.4.2018 - 12.04.2019 FIVE DIMENSIONS s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 15.04.2019
77/2019 Vstupné školenie zamestnancov BOZP, OPP - 1 osoba 20,00 - Objednávka č. 044/2019 12.04.2019 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 03852 Sučany IČO: 40305538 15.04.2019
78/2019 Mesačný poplatok za apríl a hovorné za marec 2019 61,73 Mandátna zmluva z 5/2007 - 16.04.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 18.04.2019
79/2019 Renovácia tonerov, správa a údržba VT 109,92 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 02.05.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin IČO: 36369551 03.05.2019
80/2019 Nájom a služby za 05/2019 500,00 NZ č. 2009 044 - 07.05.2019 Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin IČO: 00316792 07.05.2019
81/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za mesiac 04/2019 27,00 Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky z 26.04.2018 - 09.05.2019 FIVE DIMENSIONS s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 09.05.2019
82/2019 Kancelársky tovar podľa objednávky 157,27 - Objednávka č. 046/2019 13.05.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 98401 Lučenec IČO: 32627211 14.05.2019
83/2019 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie, poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok 902,40 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 13.05.2019 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto IČO: 47079690 14.05.2019
84/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115326/01 zo dňa 16.1.2001 - 13.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 14.05.2019
85/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 13.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 14.05.2019
86/2019 Dodávka tepelnej energie za mesiac apríl 2019 516,40 Zmluva č. 450100 - 09.05.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03601 Martin IČO: 36403016 14.05.2019
87/2019 Plagáty A1 45,12 - Objednávka č. 047/2019 15.05.2019 LORD reklamná agentúra s.r.o. J. Martáka 39, 03601 Martin IČO: 36426385 16.05.2019
88/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 400,22 - - 16.05.2019 Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin IČO: 21.05.2019
89/2019 Mesačný poplatok za máj a hovorné za apríl 2019 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 - 16.05.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 21.05.2019
90/2019 Renovácia tonerov CF217A, CF 226X, CF279A po 1 ks 126,00 - Objednávka č. 048/2019 17.05.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin IČO: 36369551 21.05.2019
91/2019 Prístup do CRE + odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií 6,20 - - 28.05.2019 Slovenská komora exekútorov Šustekova 49, 051 04 Bratislava IČO: 35659718 28.05.2019
92/2019 Odborné odstavenie výmenníkovej stanice v budove 18,00 - Objednávka č. 049/2019 03.06.2019 REVIMONT-DG,s.r.o. Bystrička 111, 038 04 IČO: 36415103 03.06.2019
93/2019 ESET internet security uprade na 4 PC + správa a údržba výpočtovej techniky 140,54 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 03.06.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin IČO: 36369551 03.06.2019
94/2019 Plexiglas XT 2mm, Silver OZ025 Zrkadlo 1.917,73 - Objednávka č. 052/2019 05.06.2019 ZENIT SK, s.r.o. ul. Nová 831/78, 97241 Koš IČO: 36307599 06.06.2019
95/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 - 05.06.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 06.06.2019
96/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 - 05.06.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 06.06.2019
97/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za mesiac 05/2019 27,00 Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky z 26.04.2018 - 06.07.2019 FIVE DIMENSION s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 07.06.2019
98/2019 Vodné a stočné 7.11.2018 - 24.5.2019 616,99 Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 - 07.06.2019 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin IČO: 36672084 10.06.2019
99/2019 Elektronické stravovacie poukážky 883,20 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 07.06.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré mesto IČO: 47079690 10.06.2019
100/2019 Teplo za máj 2019 472,00 Zmluva č. 450100 - 11.06.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin IČO: 36403016 11.06.2019
101/2019 Nájomné a služby za jún 2019 500,00 NZ č. 2009 044 - 11.06.2019 Mesto Martin Nám. s.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin IČO: 00316792 11.06.2019
102/2019 Mesačný poplatok za jún a hovorné za máj 2019 38,40 Mandátna zmluva z 5/2007 - 13.06.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 14.06.2019
103/2019 Lepidlo + univerzálny silikón DEKMASTIC - projekt Socha v meste 315,37 - Objednávka č. 056/2019 14.06.2019 Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul 6, 01001 Žilina IČO: 43821103 14.06.2019
104/2019 Skrytý bajonetový záves C12 so šróbom - projekt Socha v meste - Objednávka č. 061/2019 18.06.2019 Domestav s.r.o. Budatínska 3063/69, 85106 Bratislava IČO: 46559418 18.06.2019
105/2019 Preglejka vodovzdorná wisa, laty SM/JD impregnované - na výstavu Socha v meste 631,84 - Objednávka č. 055/2019 19.06.2019 JAF FOLZ Slovakia, s.r.o. Kamenná 1, 01001 Žilina IČO: 35718986 19.06.2019
106/2019 dovoz na výstavu Socha v meste 18,00 - Objednávka č. 055/2019 19.06.2019 JAF FOLZ Slovakia, s.r.o. Kamenná 1, 01001 Žilina IČO: 35718986 19.06.2019
107/2019 Tlač posterov A1 - Socha v meste 53,40 - Objednávka č. 063/2019 20.06.2019 VAV and ROSSI, s.r.o. Odeská 5, 03601 Martin 1 IČO: 36432857 26.06.2019
108/2019 Banner 2600x2600 - Vytvorené v Turci 110,40 - Objednávka č. 062/2019 26.06.2019 FRANCESCA CREATION s.r.o. Robotníca 29, 03601 Martin IČO: 36385867 26.06.2019
109/2019 Sovakryl, farba S2013, štetce, maliarska súprava, fólia zakrývacia, riedidlo, maliarske pásky, tmel - projekt Socha v meste 117,25 - Objednávka č. 069/2019 26.06.2019 Mária Kušnírová - Farby-Laky Žabokreky 364, 03840 Žabokreky IČO: 10965971 27.06.2019
110/2019 Pohostenie na vernisáž Socha v meste - koláče, pagáčiky, chlebíčky, kanapky, minerálna voda 150,99 - Objednávka č. 67/2019 27.06.2019 M-FALCON, s.r.o. N. Hejnej 2, 03601 Martin IČO: 31637591 27.06.2019
111/2019 Plagát A3, skladačka, postery 203,09 - Objednávka č. 068/2019 27.06.2019 VAV and ROSSI, s.r.o. Odeská 5, 03601 Martin IČO: 36432857 27.06.2019
112/2019 Banner 2600x2600 - Socha v meste 110,40 - Objednávka č. 058/2019 26.06.2019 FRANCESCA CREATION s.r.o. Robotníca 29, 03601 Martin IČO: 36385867 28.06.2019
113/2019 Taška čierna 180x80x220mm 135,38 - Objednávka č. 072/2019 28.06.2019 Green Print s.r.o. Hlisno 810, 02744 IČO: 46587993 28.06.2019
114/2019 Ubytovanie + raňajky pre výtvarníkov na projekt Socha v meste - 4 osoby 336,00 - Objednávka č. 059/2019 02.07.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin IČO: 30498473 02.07.2019
115/2019 Sklenárske práce - výroba pochôdzieho skla - projekt Socha v meste 670,00 - Objednávka č. 053/2019 02.07.2019 Mária Krivušová - SKLENÁRSTVO M.R.Štefánika 24-A, 03601 Martin IČO: 17967848 02.07.2019
116/2019 Vstupné školenie zamestnanca BOZP, OPP 20,00 - Objednávka č. 75/2019 02.07.2019 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 03852 Sučany IČO: 40305538 02.07.2019
117/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 04/2019 27,00 Zmluva z 26.04.2018 - 02.07.2019 FIVE DIMENSIONS s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 02.07.2019
118/2019 Reštaurovanie umeleckého diela KOHÚT od M. Paštéku 2.990,00 Zmluva o reštaurovaní 2/2018 - 02.07.2019 Mgr. art. Štefan Kocka Skubínska cesta 3227/94, 97409 Banská Bystrica IČO: 44408854 02.07.2019
119/2019 Pozvánka 148x210 mm 70 ks - Socha v meste 24,74 - Objednávka č. 057/2019 02.07.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin IČO: 44311061 02.07.2019
120/2019 Brožúra V1, 150x210 mm, 16 strán - 150 ks - projekt Vytvorené v Turci 121,43 - Objednávka č. 074/2019 02.07.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin IČO: 44311061 02.07.2019
121/2019 Katalóg V2, 150x210 mm - 500 ks - projekt Vytvorené v Turci 1.395,06 - Objednávka č. 066/2019 02.07.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin IČO: 44311061 02.07.2019
122/2019 Pozvánka 150x210 mm - 150 ks - Projekt Vytvorené v Turci 104,46 - Objednávka č. 064/2019 02.07.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin IČO: 44311061 02.07.2019
123/2019 Pohľadnice A6, 16 druhov - 1600 ks, projekt Vytvorené v Turci 126,14 - Objednávka č. 071/2019 02.07.2019 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin IČO: 44311061 02.07.2019
124/2019 Poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 - 03.07.2019 RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 93102 Bratislava IČO: 35763329 04.07.2019
125/2019 Pohostenie na vernisáž Vytvorené v Turci 50,22 - Objednávka č. 076/2019 03.07.2019 M-FALCON spol. s r.o. N. Hejnej 2, 03601 Martin IČO: 31637591 04.07.2019
126/2019 Elektronické stravovacie poukážky 941,95 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 04.07.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré mesto IČO: 47079690 09.07.2019
127/2019 Nájomné a služby za 07/2019 500,00 NZ č. 2009 044 - 04.07.2019 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin IČO: 00316792 09.07.2019
128/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115289/01 zo dňa 16.1.2001 - 04.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 09.07.2019
129/2019 Preprava podstavcov na prípravu diela - projekt Socha v meste 100,00 - Objednávka č. 073/2019 08.07.2019 Peter Šimkovič - DUSTA Kollárova 848/10, 01851 Nová Dubnica IČO: 35360372 09.07.2019
130/2019 Prenájom zvukovej techniky na vernisáž výstavy Vytvorené v Turci 100,00 - Objednávka č. 070/2019 08.07.2019 Martin Petro - Logic Malinovského 3942/2, 03601 Martin IČO: 50851047 09.07.2019
131/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115292/01 zo dňa 16.1.2001 - 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 09.07.2019
132/2019 Dodávka tepelnej energie za mesiac jún 2019 92,80 Zmluva č. 450100 - 08.07.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin IČO: 36403016 09.07.2019
133/2019 Vybúranie otvoru a odvoz odpadu na pešej zóne - projekt Socha v meste 84,00 - Objednávka č. 060/2019 11.07.2019 ALEX TRADE s.r.o. Ďanová 179, 03842 Ďanová IČO: 36414999 12.07.2019
134/2019 Mesačný poplatok za bezpečnosť 10,76 - - 11.07.2019 JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina IČO: 31645976 12.07.2019
135/2019 Mobilný telefón 96,00 Dodatok k zmluve č. 1451/2009 - 16.07.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 16.07.2019
136/2019 Mesačný poplatok za júl 2019 a hovorné za jún 2019 56,21 Mandátna zmluva z 5/2007 - 16.07.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 16.07.2019
137/2019 Kancelársky tovar podľa objednávky 142,54 - Objednávka č. 79/2019 18.07.2019 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 18.07.2019
138/2019 Ilustrácia mapy k projektu Socha v meste VII. 120,00 - Objednávka č. 065/2019 18.07.2019 Viliam Slaminka, Mgr. Art. Laborecká 32, 066 01 Humenné DIČ: 1074541930 18.07.2019
139/2019 Ubytovanie pre umelca - projekt Socha v meste 35,00 - Objednávka č. 078/2019 23.07.2019 Padych František - Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 03601 Martin IČO: 30498473 24.07.2019
140/2019 Rezaná fólia podľa dodanej grafiky 333,12 - Objednávka č. 077/2019 26.07.2019 VAV and ROSSI, s.r.o. Odeská 5, 03601 Martin IČO: 36432857 06.07.2019
141/2019 Nájomné a služby za 08/2019 500,00 NZ 2009 0044 - 06.08.2019 Mesto Martin Nám. S.H.Vajanského 1/1, 03601 Martin IČO: 00316792 07.08.2019
142/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 07/2019 27,00 Zmluva z 26.04.2018 - 09.08.2019 FIVE DIMENSIONS s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 09.08.2019
143/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115304/01 zo dňa 16.1.2001 - 09.08.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 09.08.2019
144/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115305/01 zo dňa 16.1.2001 - 09.08.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 09.08.2019
145/2019 Preklad textu do katalógu 24,00 - Objednávka č. 080/2019 14.8.2019 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 03601, Martin IČO: 3775940 14.8.2019
146/2019 Elektronické stravovacie poukážky 798,94 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 15.08.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré mesto IČO: 47079690 15.08.2019
147/2019 Teplo za júl 2019 92,80 Zmluva č. 450100 - 15.08.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin IČO: 36403016 15.08.2019
148/2019 Mesačný poplatok za august 2019 a hovorné za júl 2019 38,41 Mandátna zmluva z 5/2007 - 15.08.2019 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina IČO: 37808427 15.08.2019
149/2019 Preklad textu k výstave do anglického jazyka 40,00 - Objednávka č. 081/2019 27.08.2019 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 03601, Martin IČO: 3775940 28.08.2019
150/2019 Pozvánky 100x210 mm - 2x á 70 ks 42,28 - Objednávky č. 83/2019 a 84/2019 27.08.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 03601, Martin IČO: 44311061 28.08.2019
151/2019 Plagát A1 + nálepka otváracie hodiny 28,56 - Objednávka č. 85/2019 27.08.2019 LORD reklamná agentúra, s.r.o. J. Martáka 39, 03608 Martin IČO: 36426385 28.08.2019
152/2019 Renovácia toneru + správa a údržby výpočtovej techniky 43,92 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 - 02.09.2019 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 03601 Martin IČO: 36369551 03.09.2019
153/2019 Nájomné a služby za 09/2019 500,00 NZ 2009 0044 - 03.09.2019 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin IČO: 00316792 06.09.2019
154/2019 Elektronické stravovacie poukážky 680,57 Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania - 06.09.2019 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré mesto IČO: 47079690 06.09.2019
155/2019 Teplo za august 2019 92,80 Zmluva č. 450100 - 06.09.2019 Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 03680 Martin IČO: 36403016 06.09.2019
156/2019 Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky za 08/2019 27,00 Zmluva z 26.04.2018 - 06.09.2019 FIVE DIMENSIONS s.r.o. Pod Krásnom 9789, 03601 Martin IČO: 31421407 11.09.2019
157/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio 19,84 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115318/01 zo dňa 16.1.2001 - 09.09.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 11.09.2019
158/2019 Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka 14,00 Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115319/01 zo dňa 16.1.2001 - 09.09.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 36145327 11.09.2019
159/2019 Letáky A3 50 ks k projektu Socha v meste - architektonický výskum 43,79 - Objednávka č. 088/2019 10.09.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 11.09.2019
160/2019 Dotlač pohľadníc Vytvorené v Turci - 11 druhov po 50 ks 55,70 - Objednávka č. 086/2019 10.09.2019 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin IČO: 44311061 11.09.2019
161/2019 Návrh a realizácia vizuálov a katalógu k podujatia Socha v meste 600,00 - Objednávka č. 054/2019 11.09.2019 Mgr. Art. Marek Kianička - KAMEO Rázusova 32, 949 01 Nitra IČO: 45955760 12.09.2019
162/2019 Fotografie z výstavy Socha v meste 150,00 - Objednávka č. 082/2019 11.09.2019 Zdeno Ziman SPONTANE P.O.Hviezdoslava 39/76, 03601 Martin IČO: 43763502 12.09.2019
163/2019 Mesačný poplatok za september 2019 a hovorné za august 2019 38,41 Mandátna zmluva z 5/2007 - 11.09.2019 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina IČO: 37808427 12.09.2019
164/2019 Prenájom vozidla Renault Master, EČV MT 556DK, 2 dni 100,00 - Objednávka č. 89/2019 12.09.2019 Zuzana Gašparová Nábrežná 3465/15, 03861 Vrútky IČO: 44789840 12.09.2019