Faktúry 2017

Faktúry 2017
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2017 Ochr.obj. I.Q 2017.dopl.služ 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 16.1.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 16.1.2017
0002/2017 Aktualizácia stránok *TG v Múzeum r.2017 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 16.1.2017 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 16.1.2017
0003/2017 Mobily mes.popl. za 1/17, Rybárová,,pev.linka,,Torma 81,06 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 17.1.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.1.2017
0004/2017 Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A3 2016 22,50 € 18.1.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.1.2017
0005/2017 1/17 Nájom budova ,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 26.1.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 26.1.2017
0006/2017 Stravné za 1/2017 563,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 26.1.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 26.1.2017
0007/2017 Dovoz výstavy COnnections z Izraela 19.1.17 610,73 € 1.2.2017 TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava 31351603 1.2.2017
0008/2017 Nájom budova 2/17,výťah 2/17 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.2.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.2.2017
0009/2017 Poskytnutie právnych služieb 4.1-30.1.17 960,00 € Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.1.2017 9.2.2017 JUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36862819 9.2.2017
0010/2017 Internet Magio za 1/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.2.2017
0011/2017 Stravné lístky na 2/2017, 145 ks 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.2.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 10.2.2017
0012/2017 Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 1/2017 10.2.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 10.2.2017
0013/2017 Toner Lexmark 325DN 35,00 € 2/2017 15.2.2017 Digimat, s.r.o. V. Pulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 15.2.2017
0014/2017 Odber tepla za 1/2017 doplatok 908,13 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 15.2.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 15.2.2017
0015/2017 Telef.popl. pevné linky za 1/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 15.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 15.2.2017
0016/2017 mobil za 1-2/17 Rybárová,,Torma,,popl.,,GSM brána 92,51 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.2.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.2.2017
0017/2017 Nedoplatok poštovné k 31.1.17 2,30 € 16.2.2017 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 16.2.2017
0018/2017 Kancel.papier,zakladače,obaly 109,30 € 4/2017 21.2.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 21.2.2017
0019/2017 Občerstvenie vernisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 1.3.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 1.3.2017
0020/2017 Reštaurovanie 6-tich diel zbierky maľby Turčianskej galérie 900,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 7.3.2017 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 7.3.2017
0021/2017 Nájomné,Nájom výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.3.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.3.2017
0022/2017 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk,poplatok SKNIC turiecgallery.sk 16,70 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 7.3.2017 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2017
0023/2017 Servis EZS - elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove TG, preprogramovanie volača 32,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 6/2017 7.3.2017 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Janošíkova 332, 036 01 Martin 22600965 7.3.2017
0024/2017 Internet Magio za 2/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.3.2017
0025/2017 Prevádzka turiecgallery.sk,Prevádzka turiecgallery.sk 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 7.3.2017 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2017
0026/2017 Nastavenie tel. komunikátora 24,00 € 8.3.2017 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.3.2017
0027/2017 Dodávka tepla za 2/2017 445,28 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.3.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.3.2017
0028/2017 Skladačka, plagát, pozvánka - Púček - Fork.s.r.o. 135,77 € 8/2017 10.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.3.2017
0029/2017 Tlač pozvánok, plagátu, skladačky - Štubňa 83,46 € 9/2017 9.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.3.2017
0030/2017 Pagáčiky oškvarkové 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 5/2017 8.3.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 8.3.2017
0031/2017 Telefónne poplatky - pevné linky za 2/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 8.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.3.2017
0032/2017 Stravné lístky za 3/2017 574,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 8.3.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 8.3.2017
33/2017 Stravné lístky za 3/2017 31,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 8.3.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 8.3.2017
0034/2017 Kontrola PHP, hasiacich prístrojov, tlakové skúšky 227,09 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 13/2017 14.3.2017 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 36002747 14.3.2017
35/2017 Poplatky 98,44 € 17.3.2017 TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava 31351603 17.3.2017
36/2017 Materiál na projekt UMENIE HROU III 344,17 € 12/2017 17.3.2017 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 17.3.2017
37/2017 Čistiace prostriedky 73,46 € 16/2017 24.3.2017 JUMICOL, s.r.o. Bytčická 89, 010 09 Žilina 36783943 24.3.2017
0038/2017 HDD 1TB, Switch porty a kábel UTP Cat.5 RJ45 M/RJ45M - 3m 118,30 € 15/2017 30.3.2017 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 30.3.2017
39/2017 Materiál na tvorivé workshopy k projektu Umenie hrou III 806,95 € 14/2017 28.3.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 28.3.2017
40/2017 Tonery - projekt Umenie hrou III (tlač pozvánky, pre potreby workshopu) 96,40 € 19/2017 24.3.2017 Stanislav Dubovec Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník 10783041 24.3.2017
41/2017 Preplatok za rok 2016 -74,16 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 30.3.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 30.3.2017
42/2017 Tlač katalógu Ever Púček - Cesty a spomienky 121,94 € 17/2017 30.3.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 30.3.2017
43/2017 Reštaurovanie diel - M. Galanda, A.W. Kubínčan 5 000,00 € Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016 zo dňa 23.11.2016 3.4.2017 Jarmila Tarajčáková - Art & Restoration Komenského 583/3, 058 01 Poprad 44881835 3.4.2017
44/2017 Pevné linky za 3/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.4.2017
45/2017 Nájom budovy za 4/2017,Mesto Martin- nájom výťah 4/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2017
46/2017 Servis EZS, preprogramovanie volača, zaškolenie obsluhy a úprava kódov 68,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 22/2017 6.4.2017 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Janošíkova 332, 036 01 Martin 22600965 6.4.2017
47/2017 Štubňa-plagát A2,banner,plagát 100x70 117,60 € 11/2017 6.4.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 6.4.2017
48/2017 Púček-Plagát A2,Banner,Plagát 100x70 134,40 € 10/2017 24/2017 6.4.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 6.4.2017
49/2017 Etikety samolepiace 45,72 € 23/2017 10.4.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.4.2017
50/2017 Stravné za 4/2017 500,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 19.4.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 19.4.2017
51/2017 Dodávka tepla za 3/2017 240,00 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.4.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.4.2017
52/2017 Ochrana majetku 2. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.4.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.4.2017
53/2017 Miestny poplatok za komunálne odpady 400,22 € 11.4.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.4.2017
54/2017 Mobilná linka, poplašná linka informátori,mobil ,GSM, pevné linky 4/2017 59,46 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.4.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.4.2017
55/2017 Školenie zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 Z. z. 43,20 € 19.4.2017 BPQ, s.r.o. Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 36650854 19.4.2017
56/2017 Tepovanie kobercov 70,00 € 25/2017 19.4.2017 KILTER s.r.o. Turčiansky Peter, 038 41 Turčiansky Peter 47071524 19.4.2017
57/2017 Internet 3/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 27.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27.4.2017
58/2017 Členský poplatok 2017 100,00 € 26.4.2017 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 26.4.2017
59/2017 Zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný 99,72 € 29/2017 24.4.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 24.4.2017
60/2017 Skladačka Štubňa 204,00 € 27/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
61/2017 Katalóg Štubňa 305,35 € 32/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
62/2017 Katalóg Ever Púček 431,02 € 31/2017 25.4.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 25.4.2017
63/2017 Školenie Magma - Žilina 191,21 € 3.5.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 3.5.2017
64/2017 Korekčný roller, vizitkár 33,47 € 2.5.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 2.5.2017
65/2017 Občeertvenie vernisáž J. Vrtiak 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 26/2017 9.5.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 9.5.2017
66/2017 Telekomunikačné služby 4/2017 23,93 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.5.2017
67/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 4/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 11.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.5.2017
68/2017 teplo 4/2017 -14,34 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.5.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.5.2017
69/2017 Nájomné, nájom výťah 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.5.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.5.2017
70/2017 Stravné 5/2017 591,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.5.2017 GGFS s.r.o. 47079690 10.5.2017
71/2017 Poplatok školenie - Protokol, etiketa, rétorika, oblečenie 25,00 € 12.5.2017 Medzinárodný klub SR - Infocentrum MK Furdekova 5, 921 01 Piešťany 30843979 12.5.2017
72/2017 Poplašná linka - informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,99 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.5.2017 Žilinský samosprávny kraj 37808427 12.5.2017
73/2017 Plagáty Reštaurovanie kresby 27,04 € 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
74/2017 Scanner,Kubicomp-Toner,Kubicomp-Eset - na 4 PC - 1 rok,Kubicomp-náklady budúcich období - Eset 165,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 34/2017 11.5.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 11.5.2017
75/2017 Reštaurovanie 6. diel maľby 2 100,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 11.5.2017 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 11.5.2017
76/2017 Tlač pozvánok, plagátov, reštaurovanie maľby 207,49 € 39/2017 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
77/2016 Tlač pozvánok, plagátov- reštaurovanie maľby 102,49 € 40/2017 17.5.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.5.2017
78/2017 Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 36/2017 17.5.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 17.5.2017
79/2017 Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 37/2017 17.5.2017 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 17.5.2017
80/2017 Práce súvisiace s vydaním publikácie - Energia kresby 4 100,00 € Zmluva o dielo č. 1/2017 zo dňa 19.5.2017 19.5.2017 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 19.5.2017
81/2017 Pagáče- vernisáž SZUŠ- Reminescencie 6,77 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 33/2017 30.5.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 30.5.2017
82/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky 199,20 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 42/2017 31.5.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 31.5.2017
83/2017 Poplašná linka informátori,GSM, pevné linky,mobil 84,65 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.6.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2017
84/2017 Internet Magio 5/2017 19,66 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.6.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.6.2017
85/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 5/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.6.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.6.2017
86/2017 Nájom výťah, nájomné 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.6.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.6.2017
87/2017 Teplo 5/2017 126,54 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.6.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.6.2017
88/2017 vodné, stočné 1.1.-26.5.2017 622,00 € Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 8.6.2017 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 8.6.2017
89/2017 Pozvánky - Ever Púček - finisáž 9,60 € 43/2017 9.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 9.6.2017
90/2017 Banner Púček 108,00 € 44/2017 9.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 9.6.2017
91/2017 Banner Púček - finisáž 54,00 € 24/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
92/2017 Pozvánky, plagát na finisáž Púček 36,79 € 35/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
93/2017 Banner, plagát - Púček 124,80 € 38/2017 14.6.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 14.6.2017
94/2017 Kancelársky papier 215,28 € 45/2017 19.6.2017 Tibor Varga TSV Papier 32627211 19.6.2017
95/2017 Stravné 6/2017 602,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16.6.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 16.6.2017
96/2017 Poplašná linka -informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,33 € Mandátna zmluva z 5/2007 26.6.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 26.6.2017
97/2017 Občerstvenie finisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 48/2017 26.6.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 26.6.2017
98/2017 Pozvánky Cipár 74,40 € 53/2017 10.7.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.7.2017
99/2017 Správa a údržby výpočtovej techniky 39,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 10.7.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 10.7.2017
100/2017 Ochrana objektu 3. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 10.7.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 10.7.2017
101/2017 Internet Magio 6/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 10.7.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2017
102/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 6/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 10.7.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2017
103/2017 Prečistenie kanalizačnej stúpačky 72,00 € 55/2017 11.7.2017 Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce Valča 270, 038 35 Valča 37137841 11.7.2017
104/2017 Nájomné,nájomné výťah 7/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.7.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.7.2017
107/2017 Stravné 7/2017 535,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 10.7.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 10.7.2017
108/2017 Plagát - vernisáž Miroslav Cipár 117,60 € 50/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
109/2017 Plagát joga, Kocúr, QR code 50,40 € 47/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
110/2017 Plagát - finisáž Púček 84,00 € 49/2017 11.7.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 11.7.2017
111/2017 Občertvenie 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 52/2017 12.7.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 12.7.2017
112/2017 Teplo 6/2017 21,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 12.7.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 12.7.2017
113/2017 Poplašná linka - informátori,služobný mobil, GSM, pevné linky 6/2017 46,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.7.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.7.2017
114/2017 Inštálácia softvéru, USB kábel, údržba tlačiarne, toner Minolta Magicolor 94,66 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 57/2017 31.8.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 31.8.2017
115/2017 Nájomné, nájomné výťah 8/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.8.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.8.2017
116/2017 Stravné 8/2017 504,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 4.8.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 4.8.2017
117/2017 Plagáty na výstavu Karola Felixa 60,00 € 56/2017 8.8.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 8.8.2017
118/2017 Teplo 7/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.8.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.8.2017
119/2017 Pagáče (Köhler - 2. vernisáž) 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 54/2017 8.8.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 8.8.2017
120/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 16.8.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.8.2017
121/2017 Internet Magio 7/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 16.8.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 16.8.2017
122/2017 Mobil,GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.8.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.8.2017
123/2017 Propagácia a reklama 50,00 € Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 16.8.2017 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 16.8.2017
124/2017 Projektor,Kubicomp - inštalácia projektor 222,08 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 61/2017 16.8.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 16.8.2017
125/2017 Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 60/2017 23.8.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 23.8.2017
126/2017 Stravné 9/2017 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 6.9.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 6.9.2017
127/2017 Internet Magio 8/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 6.9.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.9.2017
128/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 6.9.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.9.2017
129/2017 Police biele, stoly 1 449,60 € 68/2017 12.9.2017 Marek Danek Lietava 113, 013 18 Lietava 452969901 12.9.2017
130/2017 Katalógy Cipár 743,83 € 64/2017 13.9.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 13.9.2017
131/2017 Toaletný papier 12,24 € 66/2017 8.9.2017 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 8.9.2017
132/2017 Nájomné, nájom výťah 9/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 13.9.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.9.2017
133/2017 Teplo 8/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.9.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.9.2017
134/2017 Ištalácia software,Kubicomp - kábel, papierová rolka 85,58 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 67/2017 6.9.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 6.9.2017
135/2017 Banner Cipár 108,00 € 63/2017 19.9.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 19.9.2017
136/2017 Poplašná linka - informátori, mobil, pevné linky 9/2017 44,44 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.9.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.9.2017
137/2017 Plotter,Kubicomp - rolka, vreteno na rolku, prepravné náklady 1 096,80 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 59/2017 22.9.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 22.9.2017
138/2017 Koberce,páska na koberce 2 015,04 € 69/2017 22.9.2017 BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin 36776785 22.9.2017
139/2017 Pagáče vernisáž Cipár, Faško 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 65/2017 29.9.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 29.9.2017
140/2017 Ochrana majetku 4. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.10.2017 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.10.2017
141/2017 Nájomné, nájom výťah 10/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.10.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.10.2017
142/2017 Stravné 10/2017 567,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.10.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.10.2017
143/2017 Správa a údržba výpočt. techniky, patch kábel, Eset Smart Security 320,52 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 70/2017 5.10.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 5.10.2017
144/2017 Internet Magio 9/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 9.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2017
145/2017 Telefónne poplatky, pevné linky 9/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 9.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2017
146/2017 Reprodukcia Galandu - Zamyslená 22,50 € 9.10.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.10.2017
147/2017 Teplo- 9/2017 184,58 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 12.10.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 12.10.2017
148/2017 Popl. linka - informátori, GSM, mobil, pevné linky 10/2017 44,68 € Mandátna zmluva z 5/2007 12.10.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.10.2017
149/2017 Záloha na tvorbu web stránky 300,00 € Zmluva o dielo č. 2/2017 16.10.2017 Jakub Kňažek - DžejKej P. O. Hviezdoslava 17/13, 018 51 nová Dubnica 48079081 16.10.2017
150/2017 Nákup osob. automobilu 12 948,00 € Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2017 19.10.2017 A.M. PLUS, s.r.o. Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom 36407585 19.10.2017
151/2017 Poistenie majetok, zodpovednosť,ŽSK poistenie KASKO, PZP 887,42 € Mandátna zmluva z 5/2007 7.11.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 7.11.2017
152/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky,tonery, Licencia MOL NL AE MS Office Standard 2016 Sngl 351,24 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 71/2017 8.11.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 8.11.2017
153/2017 Školenie na zistenie OPP,cvičný požiarny poplach 70,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 6.11.2017 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 43883192 6.11.2017
154/2017 Internet Magio 10/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 7.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.11.2017
155/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 10/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 7.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.11.2017
156/2017 Stravné 11/2017 423,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 7.11.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 7.11.2017
157/2017 Školenie BOZP 40,00 € 7.11.2017 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 038 52 Sučany 40305538 7.11.2017
158/2017 Nájomné, nájom výťah 11/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.11.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.11.2017
159/2017 Teplo 10/2017 550,67 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.11.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.11.2017
160/2017 Banner Ivan Štubňa 108,00 € 72/2017 15.11.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 15.11.2017
161/2017 Pneumatiky Hyundai (4 ks) 184,80 € 21.11.2017 TTL, spol. s. r. o Zvolenská 20, 010 08 Žilina 36434582 21.11.2017
162/2017 Prehliadky tlakových nádob, skúška tesnosti tlak. nádob 359,60 € 76/2017 11.11.2017 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 11.11.2017
163/2017 Pagáče - vernisáž Fotoklub Karola Plicku 6,44 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 73/2017 23.11.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 23.11.2017
164/2017 Mobil, poplašná linka, GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/2007 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 21.11.2017
165/2017 Pagáče vernisáž Ďurík 5,15 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 77/2017 24.11.2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 24.11.2017
166/2017 Energia kresby 240 ks 3 000,00 € 27.11.2017 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 27.11.2017
167/2017 Školenie zamestnancov- BOZP 158,40 € 75/2017 28.11.2017 BPQ, s.r.o. Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 36650854 28.11.2017
168/2017 Platinum City Card - VLP,SYGLO - Platinum City Card - SF 180,00 € 30.11.2017 SYGLO Jána Šimka 4/12, 036 01 Martin 50574469 30.11.2017
169/2017 Priečka, maľovanie, penetrovanie, akrylovanie, výmena kartuše a páčky, elektrovrátnik, montáž - stropné lampy 1 588,00 € 29.12.2017 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom 43461191 29.12.2017
170/2017 Svetelná rampa, rohovníky, akryl, farba, sadrokartón, kartuša, elektromateriál, doprava, odvoz a likvidácia odpadu 878,60 € 29.11.2017 Martin Bandýk Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom 43461191 29.11.2017
171/2017 Pozvánky, skladačka Ďurík,Fork - nátlačky knihy Energia kresby, vzorka Energie kresby 280,98 € 78/2017 81/2017 28.11.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.11.2017
172/2017 Správa a údržba výpočtovej techniky, záložny zdroj - UPS APC Power-Saving BAcck-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 153,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 79/2017 30.11.2017 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45, 036 01 Martin 36369551 30.11.2017
173/2017 Školenie 120,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 4.12.2017 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky 43883192 4.12.2017
174/2017 Stravné lístky 12/2017 364,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 4.12.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 4.12.2017
175/2017 Stravné 12/2017 66,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 5.12.2017 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 5.12.2017
176/2017 Vodné, stočné 858,84 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 5.12.2017 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 5.12.2017
177/2017 Energia kresby 300,00 € 6.12.2017 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 6.12.2017
178/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 11/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 6.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.12.2017
179/2017 Internet Magio 11/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 8.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.12.2017
180/2017 Nájomné, nájomné výťah 12/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 8.12.2017 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.12.2017
181/2017 Školenie obsluhy tlakových zariadení 80,09 € 80/2017 8.12.2017 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 8.12.2017
182/2017 Diár denný 10 ks, príjemka/výdajka 46,26 € 83/2017 7.12.2017 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 7.12.2017
183/2017 Papierové tašky 54,00 € 15.12.2017 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, 821 05 Bratislava 35843136 15.12.2017
185/2017 Teplo 11/2017 394,12 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 15.12.2017 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 15.12.2017
186/2017 Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 11/2017 44,46 € Mandátna zmluva z 5/2007 13.12.2017 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 13.12.2017
187/2017 PF 2018, kalendár 2018 151,14 € 85/2017 15.12.2017 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.12.2017
188/2017 Papierové tašky - € 87/2017 19.12.2017 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, 821 05 Bratislava 35843136 19.12.2017
189/2017 Vstupné školenie zamestnancov (1 osoba) 10,00 € 88/2017 21.12.2017 Mercelová Miroslava Horčičkova 6, 038 52 Sučany 40305538 21.12.2017
190/2017 Internet Magio 12/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 8.1.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2018
191/2017 Telefónne poplatky - pevné linky 12/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 8.1.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2018
192/2017 Teplo 12/2017 223,93 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.1.2018 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.1.2018
193/2017 Elektrika 2017 118,44 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 17.1.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008 17.1.2018
194/2017 Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 12/2017 0,51 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.1.2018 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.1.2018