Faktúry 2015

Faktúry 2015
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2015 ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 9.1.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2015
0002/2015 Aktual.stránok TG v rámci proj.Muzeum 2015 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 9.1.2015 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 9.1.2015
0003/2015 Stravné lístky na 1/2015, 155 kusov 511,50 € 11K114053/ŽSK 9.1.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2015
0004/2015 Mobil.mes.popl.1/2015 Kraľ.,Torma,TG 81,06 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.1.2015
0005/2015 VUCNET za 1/2015 66,00 € 20.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.1.2015
0006/2015 Nájom budova 1/2015,výťah 1/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 20.1.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 20.1.2015
0007/2015 pokuta poplachy z pultu PCO 12/2014 33,19 € 21.1.2015 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 21.1.2015
0008/2015 Oprava EZS v budove TG,doprava 60,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 6/2015 23.1.2015 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 23.1.2015
0009/2015 výroba okrúhlej pečiatky 21,60 € 9/2015 26.1.2015 Mstyle s.r.o. Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin 47397381 26.1.2015
0010/2015 kancel.papier 10 bal, euroobaly 3 32,08 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 7/2015 26.1.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 26.1.2015
0011/2015 Správa internetovej stránky za 1/2015 20,00 € 1/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0012/2015 Grafické práce -reklamné tabule JASED,OC TULIP 100,00 € 3/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0013/2015 Graf.práce k vvstavám IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 4/2015 2.2.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 2.2.2015
0014/2015 stravné lístky na 2/2015, 188 kusov 658,00 € 11K114053/ŽSK 3.2.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.2.2015
0015/2015 Nájom budova 2/2015,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.2.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.2.2015
0016/2015 Tlač reklamných tabúľ pre JASED,OC TULIP 190,00 € 5/2015 5.2.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 5.2.2015
0017/2015 Tlač Banner, plagáty A2,A3 IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM 160,00 € 10/2015 5.2.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 5.2.2015
0018/2015 Telef.poplatky pevné linky za 1/2015 11,88 € 11.2.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.2.2015
0019/2015 vodné za 1/2015,stočné,zrážky 113,14 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 11.2.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 11.2.2015
0020/2015 odber tepla za 1/2015 doplatok 292,95 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.2.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.2.2015
0021/2015 Výroba redakčného príspevku v TV Severka, KONTINUUM 50,00 € 12/2015 12.2.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 12.2.2015
0022/2015 Mobil hovory 1/mes.popl.2/Kraľovanský,Torma,TG 114,65 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2015
0023/2015 VUCNET za 2/2015 66,00 € 17.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2015
0024/2015 Tlač pozvánok,katal.IN OPTIMA,FORMA,KONTINUUM,vstupenky,vstupenky 580,80 € 11/2015 17.2.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 17.2.2015
0025/2015 Mobilný lefón SAMSUNG Galaxy ACE - Torma 0905543960 17,10 € Mandátna zmluva z 5/2007 19.2.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.2.2015
0026/2015 poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.-17.3.2016,17.3.2016 22,68 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 24.2.2015 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 24.2.2015
0027/2015 stravné lístky za 3/2015,190 ks 665,00 € 11K114053/ŽSK 3.3.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.3.2015
0028/2015 Prevádzka turiecgallery 1.3.15-28.2.16 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 4.3.2015 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 4.3.2015
0029/2015 Nájom budova 3/15,,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.3.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.3.2015
0030/2015 Kurátorské práce k výstave V.Stašík/text do katalógu 300,00 € 13/2015 4.3.2015 Mgr. Kristína Zvedelová,PhD. Čulenova 202, 038 43 Kláštor pod Znievom 44071442 4.3.2015
0031/2015 Ubytovanie 4-5-6.2.a 26.2.-27.2,daň mestu za ubytovanie 66,99 € 8,14/2015 4.3.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 4.3.2015
0032/2015 Kontrola HP,tlaková skúška,meranie pretlaku 2015 161,86 € 16/2015 5.3.2015 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 5.3.2015
0033/2015 Telef.poplatky-pevné linky 2/2015 11,51 € 9.3.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.3.2015
0034/2015 Tlač pozvánky Vojtech Stašík 150 ks 30,73 € 15/2015 10.3.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.3.2015
0035/2015 Odber tepla-doplatok za 2/2015 310,99 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.3.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.3.2015
0036/2015 VUCNET za 3/2015 66,00 € 17.3.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2015
0037/2015 mobil hov.3/mes.popl.4/2015 Kraľovanský,Torma,TG 131,78 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.3.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2015
0038/2015 Knižka Vojtech Stašík 20 ks Krása a zmysel otázok 120,00 € 21/2015 19.3.2015 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Škultétyho 1, 036 01 Martin 36418404 19.3.2015
0039/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 2/2015 20,00 € 1/2015 19.3.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 19.3.2015
0040/2015 tlač katalógu Vojtech Stašík 150 ks 666,00 € 18/2015 19.3.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 19.3.2015
0041/2015 Banner, tlač plagátu 5 ks V.Stašík 156,00 € 20/2015 23.3.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 23.3.2015
0042/2015 Výroba prísp.TV SEVERKA-V.Stašík a Umelecká beseda 50,00 € 27.3.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 27.3.2015
0043/2015 Reklama mena TG OC TULIP 15.2.2015-15.2.2016 760,00 € 27.3.2015 Runica Slovakia, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 36421031 27.3.2015
0044/2015 Správa internetovej str. za 3/2015 20,00 € 1/2015 1.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 1.4.2015
0045/2015 Licencia graf.manuál použ.Loga TG 290,00 € 1.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 1.4.2015
0046/2015 Stravné lístky na 4/2015,172 kusov 602,00 € 11K114053/ŽSK 2.4.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.4.2015
0047/2015 Dopln.služba ochrana obj. za II.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 7.4.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 7.4.2015
0048/2015 Nájom budova 4/15,,výťah 4/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2015
0049/2015 SW OFFICE,Prenájom GSM brány I.Q 2015 158,00 € 17/2015 8.4.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.4.2015
0050/2015 EW NOD 2PC/2r,,GSM brána B260 298,80 € 23/2015 8.4.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 8.4.2015
0051/2015 odber tepla za 3/2015 doplatok 126,05 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.4.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.4.2015
0052/2015 telef.poplatky pevné linky za 3/2015 11,65 € 9.4.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.4.2015
0053/2015 Reprodukcie diel M.Galandu predaj k 25.3.2015 5 ks 63,02 € 15.4.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.4.2015
0054/2015 Komis.predaj Obraz a svetlo 1 ks 10,46 € 15.4.2015 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. Bojnická 10, 830 00 Bratislava 17311462 15.4.2015
0055/2015 VUCNET za 4/2015 66,00 € 20.4.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.4.2015
0056/2015 mobil hov.3/mes.popl.4/Kraľovanský,Torma,TG 127,34 € Mandátna zmluva z 5/2007 20.4.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.4.2015
0057/2015 Miestny poplatok za komunálny odpad 2015 354,03 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 28.4.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 28.4.2015
0058/2015 papier,dvojhárky,lepidlo... 47,74 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 22/2015 28.4.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 28.4.2015
0059/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 4/2015 20,00 € 1/2015 28.4.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 28.4.2015
0060/2015 Členský príspevok RGS za rok 2015 100,00 € 28.4.2015 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 28.4.2015
0061/2015 Prezutie pneumatík na letné,prehliadka MT 942 CK renault 84,00 € 25/2015 4.5.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 4.5.2015
0062/2015 Grafické spracovanie potlače tričiek "Noc múzeí a galérií" 25,00 € 28/2015 4.5.2015 ZZOOM, s.r.o. Kukučínova 425/1, 036 01 Martin 47222107 4.5.2015
0063/2015 Farebná tlačiareň Minolta,Diaľkový ovládač 84,00 € 27/2015 4.5.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.5.2015
0064/2015 Údržba telef.ústredne,,RAM 2GB 146,28 € 24/2015 4.5.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.5.2015
0065/2015 Stravné lístky 173 ks na máj 2015 605,50 € 11K114053/ŽSK 5.5.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.5.2015
0066/2015 Licencia na premietanie filmu M.Galanda "Portréty,epizóda M.Galandu 74,40 € 34/2015 7.5.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 7.5.2015
0067/2015 Mobil hov.4/mes.popl.5/Kraľovanský,,Torma,,TG 135,02 € Mandátna zmluva z 5/2007 7.5.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 7.5.2015
0068/2015 telefónne poplatky 4/2015 pevné linky 12,01 € 7.5.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.5.2015
0069/2015 Nájomné 5/2015,budova,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.5.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.5.2015
0070/2015 Tlač pozvánky Pocta Galandovi 250 ks 85,92 € 26/2015 7.5.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 7.5.2015
0071/2015 Kancel.materiál,toaletný papier 72 ks 134,72 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 29/2015 7.5.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 7.5.2015
0072/2015 odber tepla za 4/2015 doplatok 288,42 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.5.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.5.2015
0073/2015 magnety TG 200 ks, M. Galanda 400 ks 432,00 € 35/2015 13.5.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 13.5.2015
0074/2015 papierové tašky s potlačou M.Galanda 250 ks 143,40 € 13.5.2015 Green Print Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín 46587993 13.5.2015
0075/2015 Grafický papier 100 ks paspart. M.galanda 175,00 € 38/2015 13.5.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 13.5.2015
0076/2015 sieťotlačové sitá,tričká na potlač 50 ks, Noc múzeí a galérií 192,00 € 31/2015 19.5.2015 COLOPRINT s.r.o Čsl. Armády 1, 036 01 Martin 31578888 19.5.2015
0077/2015 redakč.prísp.v TV SEVERKA POCTA GALANDOVI 50,00 € 42/2015 20.5.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 20.5.2015
0078/2015 Tlač pexesa 700 ks s motívom M.Galanda 1 176,00 € 37/2015 20.5.2015 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 20.5.2015
0079/2015 el.osviežovač Aiewick 2 ks 11,04 € 32/2015 21.5.2015 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 21.5.2015
0080/2015 Ubytovanie 14.5.-15.5./6/,15.5.-16.5. /10 osôb/POCTA GALANDOVI,popl.mestu ubytovanie 208,00 € 39/2015 26.5.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 26.5.2015
0081/2015 Výroba veľkoplošných puzle 8 ks 528,00 € 30/2015 26.5.2015 EUROCOMPANY,Marián Horváth ul. sv. Cyrila a Metoda 1/A, 038 61 Vrútky 33774617 26.5.2015
0082/2015 Vystúpenie členov ŠKO na vernisáži POCTA GALANDOVI 15.5.2015 200,00 € 36/2015 28.5.2015 ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCESTER Dolný Val 47, 010 01 Žilina 00228672 28.5.2015
0083/2015 Uverejnenie článku o TG v Živote Turca 139,50 € 43/2015 2.6.2015 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 2.6.2015
0084/2015 Zlaté stránky prezentácia TG r.2015 150,00 € 2.6.2015 MEDIATEL,spol.s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 2.6.2015
0085/2015 Tlač katalógu POCTA GALANDOVI 400 ks 2 340,00 € 3.6.2015 COFIN, a.s. Hájnikova 30, 080 06 Ľubotice 31690378 3.6.2015
0086/2015 Ubytovanie,doprava ZSC 4.9.-6.9. Paríž /3 osoby 400,00 € 44/2015 3.6.2015 Pro ART gency J. Mazúra 30, 036 01 Martin 37976281 3.6.2015
0087/2015 vodné31.1.-22.5.15,stočné 644,24 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 3.6.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 3.6.2015
0088/2015 Nájom budova 5/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.6.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.6.2015
0089/2015 stravné lístky na 6/2015, 209 ks 731,50 € 11K114053/ŽSK 5.6.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.6.2015
0090/2015 odber tepla za 5/2015 doplatok 139,46 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 5.6.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 5.6.2015
0091/2015 licencia na premietanie dokumenru o M.galandovi 74,40 € 34/2015 5.6.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 5.6.2015
0092/2015 telef.popl.pevné linky za 5/2015 11,77 € 10.6.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.6.2015
0093/2015 mobil hovory 5/mes.popl.6/Kraľovanský,Torma,,TG 110,10 € Mandátna zmluva z 5/2007 11.6.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 11.6.2015
0094/2015 Údržba a správa inter.str.5/2015 20,00 € 1/2015 15.6.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 15.6.2015
0095/2015 Výroba banner,plagát Pocta Galandovi,reklama 15.5-23.8. MHD 484,00 € 40/2015 15.6.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 15.6.2015
0096/2015 Výroba banner výstava ĽUDO LETTRICH 72,00 € 45/2015 24.6.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 24.6.2015
0097/2015 Ubytovanie,doprava ZSC Paríž 4.-9.6.2015 /3 osoby/ 80,00 € 44/2015 29.6.2015 Pro ART gency J. Mazúra 30, 036 01 Martin 37976281 29.6.2015
0098/2015 stravné lístky na 7/2015, 180 ks 630,00 € 11K114053/ŽSK 2.7.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.7.2015
0099/2015 ochrana objektu za III.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 2.7.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.7.2015
0100/2015 Nájom budova 7/2015,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.7.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.7.2015
0101/2015 odber tepla za 6/2015 doplatok 110,50 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.7.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.7.2015
0102/2015 Propagácia TG na web.str. 10.7.-31.12.2015 50,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 48/2015 17.7.2015 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 17.7.2015
0103/2015 Kancelársky materiál /papier,zakladače,lepiace pásky,,, 153,40 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 46/2015 9.7.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.7.2015
0104/2015 telefónne poplatky 6/2015 11,50 € 10.7.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2015
0105/2015 Správa a údržba internetovej stránky 6/2015 20,00 € 1/2015 13.7.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 13.7.2015
0106/2015 Mobil hov.6/mes,popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG 112,64 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.7.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2015
0107/2015 Tlač fotoreprodukcií 25 ks /prezentácia TG/ 420,00 € 47/2015 23.7.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 23.7.2015
0108/2015 Reštaurovanie 4 diel M. Galanda zbierky maľby z TG 500,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 30.7.2015 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 30.7.2015
0109/2015 Správa a údržba internetovej stránky za 7/2015 20,00 € 1/2015 31.7.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 31.7.2015
0110/2015 Stravné lístky na 8/2015, 165 ks 577,50 € 11K114053/ŽSK 6.8.2015 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.8.2015
0111/2015 Nájom budova 8/,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.8.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.8.2015
0112/2015 pevné linky za 7/2015 11,45 € 10.8.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.8.2015
0113/2015 odber tepla za 7/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.8.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.8.2015
0114/2015 Mobil mes.popl 8/ .,hovorné 7/ ,Torma,,Kraľovanský 103,84 € Mandátna zmluva z 5/2007 10.8.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 10.8.2015
0115/2015 Prehliadka pred STK,Záves výfuku,žiarovka 82,20 € 49/2015 28.8.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 28.8.2015
0116/2015 Kontrola brzd.systému Renaul MT 942 CK 104,82 € 51/2015 28.8.2015 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 28.8.2015
0117/2015 Preklad do katalógu K.Kállay angl. 60,00 € 52/2015 2.9.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 2.9.2015
0118/2015 Nájom budova 9/2015,výťah 9/2015 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.9.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.9.2015
0119/2015 Tlač katalógu 400 ks K.Kállay Súvislosti 1 188,00 € 55/2015 4.9.2015 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 4.9.2015
0120/2015 Grafické práce K.Kállay,banner,pozv. plagát katalóg 800,00 € 53/2015 4.9.2015 Ďurík Peter Podhorská 4, 036 01 Martin 1021791386 4.9.2015
0121/2015 Odber tepla za 8/2015 doplatok 80,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.9.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.9.2015
0122/2015 Tlač fotografií Karol Kállay 70 ks 1 659,00 € 57/2015 10.9.2015 Malek Creative, s.r.o. Hodžova 3829/8, 036 01 Martin 36806510 10.9.2015
0123/2015 Výroba banneru 1 ks JÁN MRÁZ 72,00 € 50/2015 10.9.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 10.9.2015
0124/2015 Banner, tlač plagátov Karol Kállay 234,00 € 56/2015 10.9.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 10.9.2015
0125/2015 telef.poplatky pevné linky za 8/2015 12,00 € 10.9.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2015
0126/2015 Tlač pozvánok Karol Kállay 200 ks 66,24 € 54/2015 10.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.9.2015
0127/2015 stravné lístky na 9/2015, 168 ks 588,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 11.9.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 11.9.2015
0128/2015 Redakčný prísp. v TV SEVERKA K.Kállay,A.Augustín 60,00 € 58/2015 16.9.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 16.9.2015
0129/2015 Mobil hovory za 8/mes.popl. 9/Kraľovanský,Torma,TG 97,47 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.9.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2015
0130/2015 Komis.predaj publikácia M.Galanda RUŽOVÝ AKT 37,80 € 24.9.2015 Juraj Štefuň-GEORG Bajzova 11, 010 01 Žilina 30577225 24.9.2015
0131/2015 Tlač plagátov program na 9/2015 20,02 € 59/2015 24.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 24.9.2015
0132/2015 Kontajnery s vekom 44 ks 537,08 € 60/2015 25.9.2015 AUER Packaging Slovakia Kukučínova 1336, 024 01 kysucké Nové Mesto 4517290 25.9.2015
0133/2015 Komis.predaj reprodukcie diel M.Galanda 12 ks 162,02 € 28.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.9.2015
0134/2015 Komis.predaj kalendár 2016 M.GalaNDA 3 KS 16,87 € 28.9.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 28.9.2015
0135/2015 Ochrana majetku dopl.služba IV.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 1.10.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 1.10.2015
0136/2015 Penová výplň do preprávok 4 balíky,TG VLP 80,20 € 67/2015 5.10.2015 SECUPACK s.r.o Pražáková 510/51, 619 00 Brno 28287592 5.10.2015
0137/2015 Zabezpečenie zbierk.fondu III.etapa,materiál,služby 2 637,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 5.10.2015 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 5.10.2015
0138/2015 Nájom budovy 10/2015,výťah,Grant MK SR Umenie hrou 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.10.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.10.2015
0139/2015 Ubytovanie E.SHILO /Z papiera vystr. 10.9.-4.10.15 200,00 € 62/2015 5.10.2015 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 5.10.2015
0140/2015 Manipulačný vozík skladový 136,19 € 66/2015 8.10.2015 EMPRO, s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 44562195 8.10.2015
0141/2015 Kancel. mater./papier,zakladače,lepidlá,bloky,popisovače 263,15 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 61/2015 9.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.10.2015
0142/2015 Nožnice,bal.páska,lepiaca páska,špagát... 55,13 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 61/2015 9.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.10.2015
0143/2015 Odber tepla za 9/2015 doplatok 50,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.10.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.10.2015
0144/2015 Telef.poplatky pevné linky za 9/2015 11,42 € 9.10.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.10.2015
0145/2015 Školenie vodičov refer.vozidiel,Torma Kraľovanský,Hríb 48,60 € 68/2015 9.10.2015 Ján KOLNÍK,súkromná autoškola Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany 33577404 9.10.2015
0146/2015 Mobil mesač. popl.10/hovory 9/ Kraľovanský,Torma,TG 111,08 € Mandátna zmluva z 5/2007 9.10.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 9.10.2015
0147/2015 Kontrola požiarnej ochrany štvrťročná 100,00 € 12.10.2015 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 12.10.2015
0148/2015 Farebný toner do farebnej tlačiarne 87,95 € 12.10.2015 CAMEA computer systems,a.s. Sabinovská 67, 080 01 Prešov 36468924 12.10.2015
0149/2015 stravné lístky na 10/2015, 228 ks 798,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 12.10.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 12.10.2015
0150/2015 Komis.predaj Monografia M.Galanda 5 ks 275,00 € 13.10.2015 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 13.10.2015
0151/2015 správa a údržba internetovej stránky za 8,9/2015 40,00 € 1/2015 19.10.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 19.10.2015
0152/2015 Rukavice pracovné 2,,čistiace prostriedky 43,68 € 70/2015 19.10.2015 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 19.10.2015
0153/2015 Poistné majetok,zodpov.,Auto PZP,havar. 757,39 € 19.10.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.10.2015
0154/2015 Tlač katalógu MIMO TELA Jana Hojstričová,Palo Macho 300 ks 600,00 € 63/2015 21.10.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 21.10.2015
0155/2015 Tlač pozvánky TO BE CONTINUED 220 ks 50,40 € 69/2015 22.10.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.10.2015
0156/2015 Výkresy,lepidlá,bal.papier...UMENIE HROU 87,64 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 64/2015 26.10.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 26.10.2015
0157/2015 Popisky k dielam TO BE CONTINUM 78,00 € 74/2015 26.10.2015 Malek Creative, s.r.o. Hodžova 3829/8, 036 01 Martin 36806510 26.10.2015
0158/2015 Výkresová skriňa 3 ks, A1 1 654,92 € 27.10.2015 AKD s.r.o. Česká 1715/33, 924 01 Galanta 44865058 27.10.2015
0159/2015 Grafický papier Tiziano 66 ks-TO BE CONTINIED 115,63 € 71/2015 3.11.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 3.11.2015
0160/2015 Baner výstava IN MEDIA ART 120x240 72,00 € 65/2015 3.11.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.11.2015
0161/2015 Baner 1 ks,Plagáty A1 5 ks, TO BE CONTINUED 180,00 € 73/2015 3.11.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.11.2015
0162/2015 Vlajky SR,EU ŽSK 3 ks 50,40 € 75/2015 3.11.2015 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 3.11.2015
0163/2015 Nájom 11/výťah,budova VLP,,spoluf.ŽSK 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 5.11.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.11.2015
0164/2015 Telefónne poplatky za 10/2015 pevné linky 11,50 € 9.11.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.11.2015
0165/2015 Odber tepla za 10/2015 doplatok 150,96 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.11.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.11.2015
0166/2015 Stravné lístky na 11/2015, 199 ks 696,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 9.11.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 9.11.2015
0167/2015 Výkresová skriňa A1-3 kusy GRANT MK SR 1 346,40 € 9.11.2015 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava 36268518 9.11.2015
0168/2015 Mobil 10-11/15 Kraľovanský,poplaš.inf.,Torma,TG 109,09 € Mandátna zmluva z 5/2007 10.11.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 10.11.2015
0169/2015 Tlač propagač.materiálov 300,00 € 82/2015 12.11.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.11.2015
0170/2015 Prehliadka tlakových nádob v kotolni TG 105,43 € 78/2015 18.11.2015 REVIMONT-DG, s.r.o. 111, 038 04 Bystrička 36415103 18.11.2015
0171/2015 Kontrola EPS za rok 2015 180,00 € 19.11.2015 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 19.11.2015
0172/2015 Preklad textov do anglického jazyka o M-Galandovi projekt Google ART 112,50 € 77/2015 23.11.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 23.11.2015
0173/2015 Výroba magnetiek M.Galanda 400 ks 288,00 € 81/2015 25.11.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 25.11.2015
0174/2015 Komis.predaj Monografia M.Galanda 2 ks 110,00 € 2.12.2015 Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 31121870 2.12.2015
0175/2015 Monitor 24 Philips 243V5LHAB 118,85 € 2.12.2015 Partner Smart s.r.o Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava 46452630 2.12.2015
0176/2015 Nájom výťah za 12/15,budova 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 3.12.2015 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.12.2015
0177/2015 Pastely,orezávače,uhlíky...tvor.dielne UMENIE HROU,materiál tvorivé dielne UMENIE hrou 1 007,62 € 93/2015 7.12.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 7.12.2015
0178/2015 Vodné 23.5.-24.11.2015,stočné 947,50 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 7.12.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 7.12.2015
0179/2015 Telef.popl.pevné linky 11/2015 11,48 € 7.12.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.12.2015
0180/2015 Tlač pozvánok O.Krýslová 250 ks 66,00 € 90/2015 8.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.12.2015
0181/2015 Komis.predaj Kalendár 2016 M.Galanda 78,76 € 8.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.12.2015
0182/2015 Kancel.materiál, toalet.papier 235,20 € Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 84/2015 9.12.2015 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 9.12.2015
0183/2015 Odber tepla doplatok za 11/2015 233,89 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2015
0184/2015 Mobil hov.11/mes.popl.12/Kraľ.,popl.,Torma,TG 101,12 € Mandátna zmluva z 5/2007 9.12.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 9.12.2015
0185/2015 Vzdel.tréning Vzdelávanie dospelých v galériách 26-27.11.2015 30,00 € 9.12.2015 Nadácia-centrum súčasného umenia Bratislava Kozia 11, 811 03 Bratislava 30845165 9.12.2015
0186/2015 Tlač katalógu O.Krýslová-KRAJINA SLOVENSKO 350 ks 865,20 € 91/2015 10.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.12.2015
0187/2015 tlač katalógu TO BE CONTINUED II, 300 ks 1 173,60 € 85/2015 10.12.2015 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.12.2015
0188/2015 údržba a správa internetovej stránky za 10,11,12/2015 60,00 € 1/2015 10.12.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 10.12.2015
0189/2015 Reštaurovanie diel M.Galandu 5 diel 2 200,00 € Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 11.12.2015 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 11.12.2015
0190/2015 Stravné lístky na 12/2015, 205 ks 717,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 11.12.2015 GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 11.12.2015
0191/2015 Preklady textov do angl.jaz. Google ART 171,00 € 86/2015 11.12.2015 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 11.12.2015
0192/2015 Grafický papier,výrez pasparty82 ks 225,00 € 96/2015 11.12.2015 Umelecké potreby Thurzova 431/2, 036 01 Martin 41243277 11.12.2015
0193/2015 Grafické práce-oizvánka,banner,plagát,katalóg TO BE CONTINUED ii 600,00 € 72/2015 11.12.2015 Mgr.art.Marek Kianička-KAMEO Kadnárova 37, 831 51 Bratislava 45955760 11.12.2015
0194/2015 grafické práce pozv.banner,plagát,katalóg O.Krýslová 550,00 € 87/2015 14.12.2015 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 14.12.2015
0195/2015 Redakč.prísp.TV SEVERKA O.Krýslová vernisáž,zhod.r.2015 100,00 € 94/2015 16.12.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 16.12.2015
0196/2015 Banner na výstavu Ľ.Štúr 72,00 € 83/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0197/2015 Banner,plagát MIMO TELA,Grant MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 88/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0198/2015 Banner,plagát, O.Krýslová GRANT MK SR,,ŽSK,,VLP 102,00 € 89/2015 16.12.2015 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 16.12.2015
0199/2015 Kancelárska stolička MANAGER čierna 1 ks 89,00 € 99/2015 17.12.2015 JJ-Nábytok, s.r.o Dolný Turček 274, 038 48 Turček 46629386 17.12.2015
0200/2015 Rámové lišty M.Galanda 289,00 € 80/2015 18.12.2015 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 18.12.2015
0201/2015 Výmena čelného okna RENAULT MT 942 CK 16,00 € 18.12.2015 AUTONA s.r.o Hurbanova 29, 036 01 Martin 31598048 18.12.2015
0202/2015 Kontrola prednej nápravy Renault MT 942 CK 15,96 € 100/2015 21.12.2015 AUTONA s.r.o Hurbanova 29, 036 01 Martin 31598048 21.12.2015
0203/2015 Zobraz.valec XEROX WCM118-výmena,tlač.-kopírka 185,40 € 101/2015 21.12.2015 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 21.12.2015
0204/2015 Barový stolík SAMMY 5 ks,,poštovné,balné 311,39 € 92/2015 28.12.2015 Loviu, s.r.o. Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 45851948 28.12.2015
0205/2015 Ubytovanie vernisáž J.Hojstričová,P.macho 9-10.12.15, ,popl.mestu 30,00 € 95/2015 28.12.2015 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 28.12.2015
0206/2015 Odvysielanie príspevku v TV SEVERKA Potancuj ma 2x, 17.12.2015 50,00 € 97/2015 28.12.2015 Slov Media Group s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava 46889299 28.12.2015
0207/2015 Tlač brožúry Slovenský svet vizuálneho umenia 400 ks 900,00 € 98/2015 29.12.2015 FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29, 036 01 Martin 36385867 29.12.2015
0208/2015 Vodné 25.11.-31.12.2015, stočné 193,18 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 31.12.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.12.2015
0209/2015 Odber tepla za 12/2015 329,47 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 31.12.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 31.12.2015
0210/2015 Telef.poplatky pevné linky za 12/2015 13,60 € 31.12.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 31.12.2015
0211/2015 Mobil hovorné 12/TG, Torma,Kraľovanský,popl. 25,16 € Mandátna zmluva z 5/2007 31.12.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.12.2015
0212/2015 Odber elektriky za rok 2015 -559,09 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 31.12.2015 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 31.12.2015
0001/2015 ochrana objektu I.Q 2015 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 9.1.2015 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2015