Faktúry 2014

Faktúry 2014
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2014 Stravné lístky na 1/2013-142 ks 426,00 € 11K114053/ŽSK 9.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2014
0002/2014 Ochrana majetku dopl.sl.I.Q2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 9.1.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2014
0003/2014 aAktual.stránky Muzeum SK 2014 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 9.1.2014 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 9.1.2014
0004/2014 VUCNET 1/2014 66,00 € 15.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.1.2014
0005/2014 Mobil mes.popl.1/14 Kraľovanský,Torma,Kováčová 148,38 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.1.2014
0006/2014 Stravné lístky na 1/2014 9 ks 27,00 € 11K114053/ŽSK 17.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 17.1.2014
0007/2014 Nájom budova 1/14,výťah 1/14 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 23.1.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 23.1.2014
0008/2014 vodné stočné 1.1.-14.1.2014,stočné do 14.1.2014 55,03 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 31.1.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.1.2014
0009/2014 Disky HDD 500GB,ATA 320 GB 118,13 € 2/2014 4.2.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 4.2.2014
0010/2014 Stravné lístky na 2/2014,180 kusov 540,00 € 11K114053/ZSK 6.2.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.2.2014
0011/2014 Odber tepla 1/doplatok celá 1351,64 351,64 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.2.2014 Martinská teplárenská,a.s Pribinova 274/4, 036 01 Martin 36403016 7.2.2014
0012/2014 Telef.poplatky 1/2014 11,46 € účastník ŽSK 7.2.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.2.2014
0013/2014 Nájom budova 2/,výťah nájom 2/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 11.2.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.2.2014
0014/2014 Mobil mes.popl.2/hovory 1/2014,Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG 95,92 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.2.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2014
0015/2014 VUCNET 2/2014 66,00 € 17.2.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.2.2014
0016/2014 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.2014-7.3.2015,popl.SKNIC 22,68 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 19.2.2014 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 19.2.2014
0017/2014 Odborná prehliadka EZS 71,70 € 28.2.2014 IGOR HOLÍK-MARTINALARM Vajanského námestie 2, 036 01 Martin 14189364 28.2.2014
0018/2014 RAM,PC zdroj 40,00 € 4/2014 28.2.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 28.2.2014
0019/2014 Nájom budova 3/2014,Nájom budova 3/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.3.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.3.2014
0020/2014 Prevádzka turiecgallery 1.3.14.-28.2.15,prev.turiecgallery do28.2.2014 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 7.3.2014 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 7.3.2014
0021/2014 telef.poplatky pevné linky 2/2014 11,58 € účastník ŽSK 11.3.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.3.2014
0022/2014 stravné lístky na 3/2014,207 ks 621,00 € 11K114053/ZSK 11.3.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 11.3.2014
0023/2014 kontrola HP 1.splátka 47,69 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 5/2014 12.3.2014 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 12.3.2014
0024/2014 Miestny popl.za kom.odpad 2014 387,03 € ohlásenie z 17.1.14 13.3.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.3.2014
0025/2014 odber tepla za 2/14, doplatok 201,96 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 13.3.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 13.3.2014
0026/2014 VUCNET 3/2014 66,00 € 17.3.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2014
0027/2014 Mobil za hov.2/mes.pop. Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG 121,36 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.3.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.3.2014
0028/2014 Obálky s potlačou Bienále fantázie 155,22 € 9/2014 27.3.2014 Green Print Poľná 5, 036 01 Martin 46587993 27.3.2014
0029/2014 Dotlač katalógu 30 rokov Turčianskej galérie 1 000,20 € 6/2014 27.3.2014 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 27.3.2014
0030/2014 Tlačiareň Lexmark E352dn sieťová,dobierka tlačiareň 46,21 € 13/2014 1.4.2014 GIGACOMPUTER.SK,s.r.o. Horná 18, 974 01 Banská Bystrica 45358079 1.4.2014
0031/2014 Výroba architektonických prvkov,scén.prostr. XXI.BF 2014 /prízemie 1 000,00 € 10/2014 1.4.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 1.4.2014
0032/2014 Doplnková služba ochrana objektu za II.Q 2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.4.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.4.2014
0033/2014 Stravné lístky 4/2013,183 ks 549,00 € 11K114053/ZSK 4.4.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.4.2014
0034/2014 Nájomné budova 4/14,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 7.4.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.4.2014
0035/2014 Grafické návrhy pozvánky,banner,diplomy... 580,00 € 16/2014 8.4.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 8.4.2014
0036/2014 Strih a úprava BF orezentácia 200,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 17/2014 8.4.2014 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 8.4.2014
0037/2014 Údržba a správa internet.stránky za I.Q 14 60,00 € 1/2014 8.4.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 8.4.2014
0038/2014 Odber tepla za 3/2014 doplatok 461,55 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.4.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.4.2014
0039/2014 Telef.poplatky za 3/2014 12,48 € účastník ŽSK 10.4.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.4.2014
0040/2014 Reklama na portáli www.infoturiec.sk 50,00 € Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 11/2014 10.4.2014 Miloslav Búchala-Štúdio VMB Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 30499399 10.4.2014
0041/2014 VUCNET 4/2014 66,00 € 15.4.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2014
0042/2014 Mobily hov.3/mes.popl.4/Kov.,Torma,Kraľ.,TG 95,09 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.4.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2014
0043/2014 Prezutie pneumatík na letné MTC 942 CK Renault Master 24,48 € 19/2014 22.4.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 22.4.2014
0044/2014 Prenájom GSM brány za 1-3/2014 30,00 € dodatok k obj, č. 51/12 22.4.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 22.4.2014
0045/2014 Ubytovanie medz.poroty XXI.BF 2014,8.4.-11.4.2014 528,00 € 14/2014 22.4.2014 Penzión MARCO POLO,s.r.o. Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky 46141405 22.4.2014
0046/2014 PC zdroj 350W,UPS APC,250VA 43,00 € 12/2014 25.4.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 25.4.2014
0047/2014 Materiál tvor.dielne Vodrážka 100,00 € 18/2014 30.4.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 30.4.2014
0048/2014 Členský príspevok 2014 100,00 € Stanovy RGS 30.4.2014 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 30.4.2014
0049/2014 Stravné lístky na 5/2014,190 ks 570,00 € 11K114053/ZSK 7.5.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.5.2014
0050/2014 Tlač plagátov,pozvánky,spriev.listov,banner KRESBA 698,80 € 7/2014 7.5.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 7.5.2014
0051/2014 Telef.popl.pevné linky za 4/2014 11,51 € účastník ŽSK 13.5.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 13.5.2014
0052/2014 Odber tepla za 4/2014-doplatok 321,14 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 16.5.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 16.5.2014
0053/2014 Nájom za 5/2014,budova,,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 13.5.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 13.5.2014
0054/2014 Komis.predaj reprodukcie diel M.Galandu k 31.3.2014 73,52 € z 15.6.2012 14.5.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 14.5.2014
0055/2014 Propagácia v mesačníku Fľak XXI.BF 2014 za 5/6/2014 700,00 € 21/2014 14.5.2014 VEMM, s.r.o. Prieložtek 1, 036 01 Martin 36390518 14.5.2014
0056/2014 Ubytovanie 1.5.-3.5. KRESBA, Doricová,Darebný manž. 128,00 € 22/2014 16.5.2014 Penzión MARCO POLO,s.r.o. Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky 46141405 16.5.2014
0057/2014 Ceny XXI.BF 2014, propagačné materiály,ceny TG,propag.mater. 430,69 € 16.5.2014 NAKS, s.r.o. A. Kmeťa 13, 036 01 Martin 36654019 16.5.2014
0058/2014 VUCNET 5/2014 66,00 € 22.5.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.5.2014
0059/2014 Mobily hov.4/ mes.popl.5/Kraľovanský,Torma,,Kováčová,budova 113,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 22.5.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.5.2014
0060/2014 Cena mesta Martin XXI.BF 2014- 200,00 € 23/2014 26.5.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 26.5.2014
0061/2014 Vyhotovenie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov 250,00 € 8/2014 26.5.2014 Mgr. Vladimír Pekár-COBRA Stred 371, 023 54 Turzovka 36947288 26.5.2014
0062/2014 Výroba scénického prostredia,arch.prvky XXI BF 2014 1 050,00 € 23/2014 27.5.2014 Mgr.art. Peter Klaudíny J. Mazúra 12, 036 01 Martin 8101037901 27.5.2014
0063/2014 Tlač katalógu XXI. BF 2014,spoluf. ŽSK,VLP 1 728,00 € 26.5.2014 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 26.5.2014
0064/2014 Grafický návrh katal BF 2014,fotenie do katalógu,úpr.fotogtafií 980,00 € 24/2014 27.5.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 27.5.2014
0065/2014 Stravné lístky na 6/2014 185 ks 555,00 € 11K114053/ZSK 4.6.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.6.2014
0066/2014 Materiál tvorivé dielne XXI BF 2014 217,95 € 25/2014 4.6.2014 Jaroslava Demáčková-DEMRO Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 17852188 4.6.2014
0067/2014 Ceny BF 2014,Mesto MT,TG,MŠ SR, propagácia 351,50 € 28/2014 4.6.2014 DARIUS STARUSTIKA Nábrežná 13, 038 61 Vrútky 33772861 4.6.2014
0068/2014 vodné ,stočné 15.1.-26.5.14 771,78 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 10.6.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 10.6.2014
0069/2014 Nájom budova,výťah za 6/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.6.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.6.2014
0070/2014 Telef.poplatky za 5/2014 12,16 € účastník ŽSK 10.6.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.6.2014
0071/2014 Odber tepla za 5/2014-doplatok /celá 489,80 € 289,80 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.6.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.6.2014
0072/2014 Prečistenie kanalizácie v TG 72,00 € 31/2014 10.6.2014 Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce Valča 270, 038 35 Valča 37137841 10.6.2014
0073/2014 Uverejnenie TG v Zlatých stránkach 150,00 € zo dňa 16.5.2014 telefonicky 12.6.2014 MEDIATEL,spol.s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 12.6.2014
0074/2014 Mobil mes.popl.6/2014, hovory za 5/14,Kraľovanský,Kováčová,Torma,budova TG 156,41 € Mandátna zmluva z 5/2007 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0075/2014 VUCNET 6/2014 66,00 € 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0076/2014 Mobil. telef.SAMSUNG,,HTC 2 ks 2,00 € 24.6.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 24.6.2014
0077/2014 Tonery-tvorivé dielne XXI BF 2014 109,92 € 30/2014 24.6.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 24.6.2014
0078/2014 Výkresy,XEROX papier popisovač XXI. BF 2014 103,74 € 32/2014 24.6.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 24.6.2014
0079/2014 Prenájom dataprojektor 10.5.-30.6.2014 XXi.BF 2014 150,00 € 26.6.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 26.6.2014
0080/2014 Ochrana objektu III.Q 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.7.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.7.2014
0081/2014 Stravné lástky na 7/2014,173 ks 519,00 € 11K114053/ZSK 3.7.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.7.2014
0082/2014 Nájom priestorov 7/2014,MK SR,výťah 7/2014,náj.priest.7/ 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.7.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.7.2014
0083/2014 tlač pozvánky Hranice duše dieťaťa 250 ks 55,00 € 35/2014 4.7.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 4.7.2014
0084/2014 Odber tepla za 6/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.7.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.7.2014
0085/2014 Telef. poplatky pevné linky 6/2014 11,40 € účastník ŽSK 9.7.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2014
0086/2014 Materiál tvorivé dielne XXI.BF 2014,tušky,nožnice,,fixky 170,02 € 33/2014 14.7.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 14.7.2014
0087/2014 oprava EZS v budove TG 2 988,80 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 14.7.2014 Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 22600965 14.7.2014
0088/2014 VUCNET za 7/2014 66,00 € 16.7.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.7.2014
0089/2014 Mobily hovorné 6/ mes.popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG 127,56 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.7.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.7.2014
0090/2014 Inzerát MY Turčianske noviny 8.7.2014, Kunsthistorik 60,00 € 38/2014 25.7.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 25.7.2014
0091/2014 Reštaurovanie 9 diel zbierky,maľba záloha 1 200,00 € zml. o rešt. 1/14 29.7.2014 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 29.7.2014
0092/2014 Oprava EZS v budove TG doplatok k KDF 87/2014 10,00 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 30.7.2014 Ing. Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky 2600965 30.7.2014
0093/2014 stravné lístky na 8/2014,144 ks 432,00 € 11K114053/ZSK 4.8.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.8.2014
0094/2014 Nájom budova 8/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.8.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.8.2014
0095/2014 Odber tepla za 7/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.8.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.8.2014
0096/2014 Telefónne poplatky 7/2014 pevné linky 11,90 € účastník ŽSK 11.8.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.8.2014
0097/2014 Uverejnenie inzerátu kunshistorik na webe 14.7.-20.7.2014 12,00 € e-mailom 12.8.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 35790253 12.8.2014
0098/2014 Vucnet 8/2014 66,00 € 20.8.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.8.2014
0099/2014 Mobily hovory za 7/mes.popl.8/ Kraľovanský, Torma 126,52 € Mandátna zmluva z 5/2007 20.8.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 20.8.2014
0100/2014 Preklady do katal.Hranice duše dieťaťa zo slov. do angl. 60,00 € 39/2014 20.8.2014 Michal Vongrej SHAMROCK Thurzova 1, 036 01 Martin 37759540 20.8.2014
0101/2014 Prenájom GSM Brány za II.polrok 2014 30,00 € 51/13 20.8.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 20.8.2014
0102/2014 Tlač plagátov,banner,HRANICE DUŠE DIEŤAŤA,Hranice duše dieťaťa pozv.banner časť 137,00 € 36/2014 25.8.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 25.8.2014
0103/2014 Klip binder-štipce /ON ONA ONE/Grant MK SR 34,99 € 40/2014 25.8.2014 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 25.8.2014
0104/2014 Stravné lístky na 9/14, 120 ks 360,00 € 11K114053/ZSK 10.9.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 10.9.2014
0105/2014 Ročná kontrola EPS v TG 180,00 € z 11. 8. 2014 10.9.2014 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 10.9.2014
0106/2014 Nájomné za 9/2014,VLP,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 10.9.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.9.2014
0107/2014 odber tepla za 8/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.9.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.9.2014
0108/2014 Telef.popl. 8/2014 11,40 € účastník ŽSK 10.9.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.9.2014
0109/2014 Tlač katalógu Ona a on a oné 300 ks 948,00 € 44/2014 12.9.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.9.2014
0110/2014 Tlač katalógu HRANICE DUŠE DIEŤATA 300 ks 1 536,00 € 46/2014 12.9.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.9.2014
0111/2014 VUCNET za 9/2014 66,00 € 16.9.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2014
0112/2014 Mobily hovory 8/mes.popl.9/Kraťovanský,Ing. Torma,budova 123,27 € Mandátna zmluva z 5/2007 16.9.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.9.2014
0113/2014 Oprava Renault MT 942 CK,Brzdový kotúč,brzd.platničky 179,00 € 16.9.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 16.9.2014
0114/2014 Tlač plagátov,banner Ona a on a oné 151,03 € 45/2014 22.9.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 22.9.2014
0115/2014 Ubytovanie 2 osoby od 9.-do 12.9.2014 Ona a on a oné 69,00 € 43/2014 22.9.2014 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 22.9.2014
0116/2014 Prenájom GSM brány za III.Q 2014 30,00 € dodat.27.12.2013 51/12 29.9.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 29.9.2014
0117/2014 Ochrana objektu zaI V.Q 2014 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.10.2014 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.10.2014
0118/2014 Stravné lístky za 10/2014,188 ks 564,00 € 11K114053/ZSK 6.10.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.10.2014
0119/2014 Nájom budova,výťah za 10/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 9.10.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.10.2014
0120/2014 Rámové lišty projekt Grant MK SR ,spoluf.ŽSK 1 017,00 € 41/2014 9.10.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.10.2014
0121/2014 Odber tepla za 9/2014 doplatok 203,62 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.10.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.10.2014
0122/2014 Telef.poplatky pevné linky 8/2014 11,40 € účastník ŽSK 13.10.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 13.10.2014
0123/2014 VUCNET za 10/2014 66,00 € 15.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.10.2014
0124/2014 Mobily 8,9/2014 Kraľovanský,Torma,TG 115,34 € Mandátna zmluva z 5/2007 15.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.10.2014
0125/2014 r.2014 poist.majetok,zodp.,auto 795,17 € 0808014800 21.10.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 21.10.2014
0126/2014 Správa internetovej stránky za II.a III.Q 2014 120,00 € 1/2014 21.10.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 21.10.2014
0127/2014 Stravné lístky na 11/2014 v počte 157 ks 518,10 € 11K114053/ZSK 4.11.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.11.2014
0128/2014 Nájom budova,výťah za 11/2014 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 6.11.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.11.2014
0129/2014 Materiál tvor.dielne Umenie hrou 290,76 € Rám.doh 619/2014 10.11.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.11.2014
0130/2014 Kancelár.materiál 124,64 € Rám.doh 619/2014 10.11.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 10.11.2014
0131/2014 Telef.poplatky pevné linky za 10/2014 11,40 € účastník ŽSK 10.11.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.11.2014
0132/2014 Odber tepla za 10/2014 doplatok 462,17 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.11.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.11.2014
0133/2014 Tlač pozvánky 250 ks R.Sikora 56,40 € 50/2014 10.11.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 10.11.2014
0134/2014 Ubytovanie autora a kurátorky výstavy R.Sikora ,R.Sikora ubytovanie 121,00 € 51/2014 11.11.2014 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 11.11.2014
0135/2014 VUCNET za11/2014 66,00 € 14.11.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.11.2014
0136/2014 Mobil hovory za 10/mes.popl.za 11/2014 Kraľovanský,Ing. Tornma,TG 131,69 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.11.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.11.2014
0137/2014 toner black,Cyan tvorivé dielne Umenie hrou,KP 136,80 € 55/2014 20.11.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 20.11.2014
0138/2014 Banner, tlač plagátov k výstave R.Sikora 144,95 € 49/2014 25.11.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 25.11.2014
0139/2014 Obálky C5,,obálky A4 kartónové 17,04 € Rám.doh 619/2014 56/2014 2.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 2.12.2014
0140/2014 Stravné lístky na 12/2014,189 ks 623,70 € 11K114053/ZSK 2.12.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 2.12.2014
0141/2014 Správa a údržba internet. stránky 10,11/2014 40,00 € 1/2014 4.12.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 4.12.2014
0142/2014 Vodné,stočné 27.5-19.11.2014,zr.voda 1 128,23 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 4.12.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 4.12.2014
0143/2014 Nájom budova 12/2014,výťah 500,00 € Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 4.12.2014 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 4.12.2014
0144/2014 Kancelársky papier 5 bal. 13,70 € Rám.doh 619/2014 54/2014 4.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 4.12.2014
0145/2014 Odber tepla doplatok za 11/2014 452,48 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2014
0146/2014 Výmena oleja, olejový filter Renault MT 942 CK 108,34 € 62/2014 9.12.2014 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 9.12.2014
0147/2014 Objektív NIKON 18-105 270,00 € 59/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0148/2014 Oprava kamerového systému 114,60 € 57/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0149/2014 SW Antivírový program počítač Inv.č.857 74,90 € 58/2014 9.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 9.12.2014
0150/2014 Ubytovanie 2 osoby 4.12. Očami jem krásu /FACE TO FACE projekt 62,00 € 60/2014 9.12.2014 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 9.12.2014
0151/2014 Materiál-rámové lišty 1 250,00 € 41/2014 9.12.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.12.2014
0152/2014 Kontrola EPS za IV.Q 2014 100,00 € z 11.8.2014 12.12.2014 Ondrej Holienčík-ELKO Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto 10975217 12.12.2014
0153/2014 Predaj reprod.diel M. Galandu 3 ks viď rozpis 72,76 € z 20. 9. 2013 12.12.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 12.12.2014
0154/2014 Telef.poplatky pevné linky 11/2014 11,40 € účastník ŽSK 12.12.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.12.2014
0155/2014 Kontúra na sklo,vykrajovače,..z KP 358,00 € 65/2014 12.12.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 12.12.2014
0156/2014 Materiál tvorivé dielne Umenie hrou,tuš,výkresy,mod.hmota 395,00 € 64/2014 15.12.2014 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 15.12.2014
0157/2014 Lišty M.Galanda spoluf.ŽSK Reštaurovanie grant MK SR 70,00 € 63/2014 15.12.2014 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 15.12.2014
0158/2014 Tlač katalógu R.Sikora 300 ks 1 666,80 € 61/2014 15.12.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 15.12.2014
0159/2014 Valec XEROX WC tlačiareň-kopírks 154,64 € 68/2014 17.12.2014 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina 34933336 17.12.2014
0160/2014 VUCNET 12/2014 66,00 € 17.12.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.12.2014
0161/2014 Mobily hovory 11/mes.popl.12/ Kraľovanský,Torma,TG 103,61 € Mandátna zmluva z 5/2007 17.12.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.12.2014
0162/2014 Pneumatiky letné Renault Continental,dopravné 499,60 € 17.12.2014 Tomket s.r.o. Vojtešská 245/1, 110 00 Praha 1 25123998 17.12.2014
0163/2014 Činnosť pož,ochrany r.2014 120,00 € man.,zml,28.2.13 17.12.2014 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 17.12.2014
0164/2014 Tlač plagátov 500 ks,umiestn. v MHD Face to Face projekt 350,00 € 48/2014 18.12.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 18.12.2014
0165/2014 Reštaurovanie 9 diel maľby,spoluf.ŽSK 3 285,00 € z 4.7.2014 18.12.2014 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 18.12.2014
0166/2014 Kontrola zar. k HP,tlakové skúšky 115,34 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 5/2014 18.12.2014 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 18.12.2014
0167/2014 Toalet.papier,skartátor,rezačka,kancel. mater. 414,23 € Rám.doh 619/2014 77/2014 19.12.2014 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 19.12.2014
0168/2014 Oprava kopírky-tlačiarne XEROX M118 36,00 € 75/14 19.12.2014 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 19.12.2014
0169/2014 Monitor LCD 24 2 ks,SW antivír.program NOD 413,83 € 74/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0170/2014 HD externý multimediálny /ext.datové úložisko 376,92 € 66/14 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0171/2014 Toner do tlačiarne M118,kopírka 48,96 € 67/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0172/2014 PC zostava TP E17-73TW,Zár.servis 712,04 € 71/2014 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0173/2014 prenájom GSM brány za 4.Q 2014 30,00 € 51/2012 19.12.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 19.12.2014
0174/2014 Bublinková fólia 49,74 € 76/2014 19.12.2014 MTM-obaly, s.r.o M.R. Štefánika 6, 036 01 Martin 36005274 19.12.2014
0175/2014 Údržba a správa internetovej stránky 12/2014 20,00 € 1/2014 29.12.2014 Tvorivec, s.r.o. Gorkého 60, 036 01 Martin 36434965 29.12.2014
0176/2014 Tlač City Light a programových plagítov 120,00 € 80/2014 29.12.2014 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 29.12.2014
0177/2014 Tlač letákov o Turč. galéri, program r. 2015 471,60 € 78/2014 29.12.2014 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1, 036 01 Martin 36403229 29.12.2014
0178/2014 Žiarivky T8 GE,žiarivky halog. G4 124,75 € 70/2014 29.12.2014 ESMA electric s.r.o. Nálepkova 305/2, 038 54 Krpeľany 47524642 29.12.2014
0179/2014 Revízia hospodárska budova 200,00 € 72/2014 29.12.2014 Marek Jacho-SES 142, 039 01 Turčianske Teplice 43461085 29.12.2014
0180/2014 Vodné,20.11.-31.12.2014,stočné,zr.voda 273,07 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 7.1.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 7.1.2015
0181/2014 Odber tepla za 12/2014 doplatok 184,11 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.1.2015 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.1.2015
0182/2014 Telef.poplatky za 12/2014 pevné linky 11,40 € účastník ŽSK 8.1.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2015
0183/2014 Mobily hovory 12/2014 Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,TG 32,30 € Mandátna zmluva z 5/2007 14.1.2015 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.1.2015
0184/2014 Dodávka elektriky od 1.1.-do 31.12.2014 doplatok 491,30 € príl.č.1 2014 15.1.2015 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 15.1.2015
0001/2014 Stravné lístky na 1/2013-142 ks 426,00 € 11K114053/ŽSK 9.1.2014 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 9.1.2014