Faktúry 2013

Faktúry 2013
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2013 Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,00 11K114053/ZSK 7.1.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.1.2013
0002/2013 Ochrana majetku za I.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 9.1.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 9.1.2013
0003/2013 Aktualizácia stránky TG Muzeum.sk 84,00 Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 16.1.2013 DECUS,s.r.o. Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 16.1.2013
0004/2013 Mesač.popl.1/13,mobil Ing.Kraľovanský,PhDr. Kováčová, Ing.Torma,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 99,76 Mandátna zmluva z 5/2007 31.1.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.1.2013
0005/2013 VUCNET za 1/2013 94,80 31.1.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 31.1.2013
0006/2013 Nájomné budova za 1/2013 458,00 NZč.2009044 31.1.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 31.1.2013
0007/2013 Vodné,stočné,zr.voda 1.1.-18.1.213 81,05 6.7.2005 31.1.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 31.1.2013
0008/2013 Oprava Renault-predná náprava,výmena pneumatík 97,27 1/2013 31.1.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 31.1.2013
0009/2013 Odber tepla 1/2013-doplatok 655,01 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.2.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.2.2013
0010/2013 Telef.popl.1/2013-pevné linky 13,96 účastník ŽSK 7.2.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.2.2013
0011/2013 Stravné lístky za 2/2013, 203 ks 609,00 11K114053/ZSK 12.2.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 12.2.2013
0012/2013 VUCNET 2/2013 94,80 12.2.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.2.2013
0013/2013 Mobil 2/13,Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,PhDr,Kováčová,Ing.Torma,Ing. Torma 142,79 Mandátna zmluva z 5/2007 12.2.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 12.2.2013
0014/2013 Nájomné budova za 2/2013 458,00 NZč.2009044 12.2.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 12.2.2013
0015/2013 Monitor LCD 22,Kábel UTP 114,00 3/2013 15.2.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 15.2.2013
0016/2013 Správa internetovej stránky 1/2013 20,00 2/2013 18.2.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 18.2.2013
0017/2013 Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3-17.3.2014 22,68 EUW20080146 22.2.2013 DATACOM, Stanislav Pšenka Jesenského 26, 036 01 Martin 37758373 22.2.2013
0018/2013 Stravné lístky na 3/2013,172 kusov 516,00 11K114053/ZSK 4.3.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 4.3.2013
0019/2013 Správa a údržba internet stránky za 2/2013 20,00 2/2013 4.3.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 4.3.2013
0020/2013 Odber tepla 2/2013-doplatok 342,02 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 6.3.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 6.3.2013
0021/2013 Prevádzka turiecgallery.sk 1.3-28.2.2014 48,00 EUW20080146 6.3.2013 DATACOM.EU s.r.o. Jesenského 26, 036 01 Martin 44318235 6.3.2013
0022/2013 Telefón. poplatky za 2/2013 14,42 účastník ŽSK 7.3.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.3.2013
0023/2013 Nájomné budova za 3/2013 458,00 NZč.2009044 7.3.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.3.2013
0024/2013 Mobily hov.2/mes.popl.3/2013 Kraľovanský,Torma,Kováčová,Ing. Torma,Ing. Torma,Kováčová 131,17 Mandátna zmluva z 5/2007 19.3.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.3.2013
0025/2013 VUCNET za 3/2013 94,80 19.3.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 19.3.2013
0026/2013 Perá 3 ks-Roller 6,79 žiadanka z 24.1.13 19.3.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 19.3.2013
0027/2013 Výstava To be continued graf.práce,tlač pzvánky,plagátu,banner 370,00 5/2013 20.3.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 20.3.2013
0028/2013 Ochrana majetku II.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.4.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.4.2013
0029/2013 Zdroj PC ATX 350W-počítač 832/2006 30,00 6/2013 3.4.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 3.4.2013
0030/2013 Stravné lístky na 4/2013 537,00 11K114053/ŽSK 3.4.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 3.4.2013
0031/2013 Nájomné budova za 4/2013 458,00 NZ č.2009044 5.4.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 5.4.2013
0032/2013 Správa a údržba internet.str. za 3/13 20,00 2/2013 5.4.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 5.4.2013
0033/2013 Odber tepla za 3/13 doplatok 973,98 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.4.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.4.2013
0034/2013 Telef.poplatky pev.linky 3/2013 13,92 účastník ŽSK 10.4.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.4.2013
0035/2013 VUCNET za 4/2013 94,80 15.4.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2013
0036/2013 Mobil hov.3/popl.4,Kraľ.KOváčov.Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma 129,08 Mandátna zmluva z 5/2007 15.4.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.4.2013
0037/2013 Miest,popl.za komun.odpad 2013 423,04 VZN č.76 23.4.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 23.4.2013
0038/2013 Prenájom GSM brány I.Q 2013 15,00 51/2012 29.4.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 29.4.2013
0039/2013 Prezutie pneumatík na letné Renault 24,48 7/2013 29.4.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 29.4.2013
0040/2013 členský príspevok RGS za 2013 100,00 Stanovy RGS26.5.2003 30.4.2013 Rada galérii Slovenska Riečna 1, 815 13 Bratislava 30853231 30.4.2013
0041/2013 Správa a údržba internetovej stránky za 4/2013 20,00 2/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0042/2013 Citilight,plagát PAVEL ČÁNY 60,00 9/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0043/2013 Graf.riešenie reklamnej skladačky pre Tg 60,00 8/2013 7.5.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 7.5.2013
0044/2013 Odber tepla za 4/2013-doplatok 425,13 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.5.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.5.2013
0045/2013 Stravné lístky na 5/2013,186 ks 558,00 11K114053/ŽSK 7.5.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.5.2013
0046/2013 Telef.poplatky pev.linky za 4/2013 14,51 účastník ŽSK 10.5.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.5.2013
0047/2013 Nájomné budova za 5/2013 458,00 NZ č.2009044 10.5.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 10.5.2013
0048/2013 VUCNET DSL za 5/2013 94,80 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0049/2013 Mobily hov.4/mes.popl.PhDr.Kováčová,,Ing. Kraľovanský,Ing. Torma 141,82 Mandátna zmluva z 5/2007 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0050/2013 Mobil.telef. SAMSUNG GALAXY Ace 1,00 14.5.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.5.2013
0051/2013 toner tlačiareň-kopírka XEROX WCM18 50,40 10/13 16.5.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 16.5.2013
0052/2013 valec XEROX WC M18 výmena 162,00 10/13 20.5.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 20.5.2013
0053/2013 Odborná prehl.bleskozvodov v budove TG 100,00 15/2013 28.5.2013 ELKOTECH s.r.o. Robotnícka 34, 036 01 Martin 36372315 28.5.2013
0054/2013 Kontrola zar. k has.požiarov 66,95 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 28.5.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 28.5.2013
0055/2013 Papier Color Copy A3 a A4 k výstave Miesto medzi pamäťou a nepamäťou 70,20 14/2013 28.5.2013 Fax Copy, a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 28.5.2013
0056/2013 Fotokartóny,výkresy,lepiaca páska-na TAK TROCHA SOCHA 49,95 17/2013 3.6.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 3.6.2013
0057/2013 Požičovné filmu "Nový život" k výstave Niesto medzi pam.a nepamäťou 48,00 11/2013 3.6.2013 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 811 04 Bratislava 30812976 3.6.2013
0058/2013 Správa a údržba internet. stránky za 5/13 20,00 2/2013 6.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 6.6.2013
0059/2013 Stravné lístky na 5/193 kusov 579,00 11K114053/ŽSK 6.6.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.6.2013
0060/2013 Tlač katalógu M/i/esto medzi pamäťou a nepa 2 500,00 13/2013 11.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 11.6.2013
0061/2013 Banner k výstave Pôdorys premenlivosti 150,00 12/2013 11.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 11.6.2013
0062/2013 Pevné linky za 5/2013 18,44 účastník ŽSK 11.6.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.6.2013
0063/2013 Vodné,stočné 19.1.-28.5.2013,stočné 651,76 200517405 11.6.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 11.6.2013
0064/2013 Odber tepla 5/2013 doplatok 289,67 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 11.6.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 11.6.2013
0065/2013 Nájom priestorov za 6/2013,Nájom priestorov za 6/2013 458,00 NZ č.2009044 11.6.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 11.6.2013
0066/2013 VUCNET za 6/2013 94,80 14.6.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2013
0067/2013 Mobily hod.5/mes.popl.6/Kraľovanský,Kováčová,Torma,Ing. Torma 146,96 Mandátna zmluva z 5/2007 14.6.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 14.6.2013
0068/2013 Správa a údžba internet.str.za 6/13 20,00 2/2013 26.6.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 26.6.2013
0069/2013 Tonery do tlačiarní vstup.pokl.riaditeľ 58,00 26.6.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 26.6.2013
0070/2013 Kontrola zar. k hasiac.prístr. 2 splátka 66,94 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 26.6.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 26.6.2013
0071/2013 Ochrana majetku za III.Q RIMI 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 2.7.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 2.7.2013
0072/2013 Odber tepla za 6/2013-doplatok 262,46 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 8.7.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 8.7.2013
0073/2013 Nájom budovy za 6/2013 458,00 NZ č.2009044 8.7.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 8.7.2013
0074/2013 Vlajky SR,EU 28,56 22/2013 11.7.2013 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 11.7.2013
0075/2013 Stravné lístky na 7/2013,157 ks 471,00 11K114053/ŽSK 15.7.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 15.7.2013
0076/2013 Telef.poplatky pevné linky 6/13 14,45 účastník ŽSK 15.7.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 15.7.2013
0077/2013 Reštaurovanie 3 diel M. Galanda 450,00 1/2013 15.7.2013 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 15.7.2013
0078/2013 VUCNET 7/2013 94,80 15.7.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2013
0079/2013 Mobil hovory6/mes.popl.7/ Kraľovanský,Kováčová,Torma 142,63 Mandátna zmluva z 5/2007 15.7.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.7.2013
0080/2013 Tlač katalógu Pôdorys premenlivosti 400 ks 760,80 20/2013 16.7.2013 DEVIN printing house, s.r.o 45280673 16.7.2013
0081/2013 Kontrola hasiacich prístr.zost.fakt 66,94 Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 15/2013 22.7.2013 ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro Poľná 5, 036 01 Martin 36002747 22.7.2013
0082/2013 Materiál SUMMER GARDEN II 500,00 23/2013 22.7.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 22.7.2013
0083/2013 Preklad z jazyka poľskeho k projektu ProSlovakia 19,92 25/2013 24.7.2013 Ing. Igor Varga 440201714 24.7.2013
0084/2013 Prenájom GSM brány II.Q 15,00 51/2012 24.7.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 24.7.2013
0085/2013 Stravné lístky na 8/2013,160 kusov 480,00 11K114053/ŽSK 6.8.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.8.2013
0086/2013 Nožnice,lep.páska,pravitko,odlam.nôž Grant Cyril a Metod 16,39 24/2013 6.8.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.8.2013
0087/2013 Materiál projekt Svetlo a slovo "Cyril a Metod 73,50 24/2013 6.8.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.8.2013
0088/2013 Telef.poplatky za 7/2013 15,16 účastník ŽSK 9.8.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2013
0089/2013 Odber tepla 7/2013-doplatok 235,24 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.8.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.8.2013
0090/2013 Nájom budovy 8/2013 458,00 NZ č.2009044 9.8.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 9.8.2013
0091/2013 Lišty a pasparty na rámovanie obrazov 998,00 6/2013 9.8.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 9.8.2013
0092/2013 Oprava XEROX WC 123 138,00 12.8.2013 XPS spol. s.r.o Rovnianka 3, 036 01 Martin 36381616 12.8.2013
0093/2013 Výmena motor. oleja,Diagnost.závad Renault 145,27 15.8.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 15.8.2013
0094/2013 VUCNET 8/2013 94,80 15.8.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.8.2013
0095/2013 Mobily popl.8/hovory 7/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,mes.popl.8/hov.7/ Torma 132,08 Mandátna zmluva z 5/2007 15.8.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.8.2013
0096/2013 Tlač plagátu Vedecká hračka 50 ks 60,00 18/2013 15.8.2013 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 15.8.2013
0097/2013 Prenájom výstavy Vedecká hračka 148,50 zo dňa 15.4. 2013 15.8.2013 Vedecká hračka,obč. združenie Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 31750532 15.8.2013
0098/2013 Správa a údržba internet.str.7/2013 20,00 2/2013 22.8.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 22.8.2013
0099/2013 Vypracovanie graf.požiarneho evakuač.plánu 167,20 30/2013 2.9.2013 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 2.9.2013
0100/2013 Stravné lístky na9/2013,163 ks 489,00 11K114053/ŽSK 6.9.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.9.2013
0101/2013 Správa a údržba internet.stránky 8/2013 20,00 2/2013 6.9.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 6.9.2013
0102/2013 Nájomné budova za 9/2013,Nájomné budova 9/2013 458,00 NZ č.2009044 6.9.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 6.9.2013
0103/2013 Telef.poplatky 8/2013 pevné linky 14,06 účastník ŽSK 9.9.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.9.2013
0104/2013 Gul.perá,lepiace pásky 18,49 24/2013 9.9.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 9.9.2013
0105/2013 Odber tepla 8/2013-doplatok 235,24 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.9.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.9.2013
0106/2013 VUCNET 9/2013 55,82 17.9.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.9.2013
0107/2013 Mobil hovorné 8/mes.popl.9/ Ing. Kraľovanský,,PhDr. Kováčová,Ing.Torma 141,72 Mandátna zmluva z 5/2007 17.9.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 17.9.2013
0108/2013 Výmena prednej manžety Renault MT 942 CK 51,31 19.9.2013 Maroš Pavelica Kollárova 88, 036 01 Martin 40994619 19.9.2013
0109/2013 Materiál k projektu Summer garden II 477,50 žiadanka z 20.9.2013 25.9.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 25.9.2013
0110/2013 Výroba banneru Vstúpte prosím! 122,10 36/2013 25.9.2013 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 25.9.2013
0111/2013 Lišty,rezanie skla 1 002,00 6/2013 27.9.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 27.9.2013
0112/2013 Poskytnutie doplnkovej služby za IV.Q 2013 71,71 Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 3.10.2013 RIMI-SK s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 35763329 3.10.2013
0113/2013 Nájomné budova za 10/2013,Nájomné budova 10/2013,výťah od 27.6. do 31.10.13 631,60 NZ č.2009044 a dod.2 3.10.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.10.2013
0114/2013 Temperové farby,výkresy/Tak trocha socha 104,04 39/2013 3.10.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 3.10.2013
0115/2013 Stravné lístky na 10/2013,202 ks 606,00 11K114053/ŽSK 8.10.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 8.10.2013
0116/2013 Tlač pozvánok Živé šaty a Vstúpte prosím,tlač pozvánok 37,20 33,34/2013 8.10.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 8.10.2013
0117/2013 Odber tepla 9/doplatok 171,53 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 10.10.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 10.10.2013
0118/2013 Lepidlo,špagát,modelovacia hmota 127,19 41/2013 10.10.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 10.10.2013
0119/2013 Školenie vodičov z povolania /3/ 48,60 40/2013 16.10.2013 Ján KOLNÍK,súkromná autoškola Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany 33577404 16.10.2013
0120/2013 Telef.popl.pevné linky 9/2013 13,90 účastník ŽSK 18.10.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 18.10.2013
0121/2013 VUCNET za 10/2013 66,00 účastník ŽSK 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0122/2013 Mobil hovorné za 9/mesač. popl.10/Ing. Kraľovanský,PhDr. Kováčová,Ing. Torma,Torma 139,81 Mandátna zmluva z 5/2007 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0123/2013 Správa internet.str.za 9/2013 20,00 2/2013 22.10.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 22.10.2013
0124/2013 Poistné majetok,zodp.auto r.2013 855,29 0808014800 22.10.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 22.10.2013
0125/2013 Tlač katal.Stála expozícia 24 ks 296,06 22.10.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.10.2013
0126/2013 Lišty,pasparty,sklo 174,12 21/2013 4.11.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 4.11.2013
0127/2013 Stravné lístky na 11/171 ks 513,00 11K114053/ŽSK 6.11.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 6.11.2013
0128/2013 Odber tepla za 10/2013-doplatok 525,54 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 7.11.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 7.11.2013
0129/2013 Prenájom GSM brány za III.štvrťrok 15,00 51/2012 7.11.2013 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 7.11.2013
0130/2013 Nájomné budova 11/2013,Nájomné výťah 11/2013 500,00 NZ č.2009044 a dod.2 7.11.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 7.11.2013
0131/2013 Telefónne poplatky za 10/2013 15,13 účastník ŽSK 12.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.11.2013
0132/2013 VUCNET za 11/2013 66,00 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.11.2013
0133/2013 Mobily hov.10/mes.popl.11 Kraľovanský.Kováčová,Torma,PhDr. Kováčová,Ing. Torma fakt.,Ing. Torma 128,71 Mandátna zmluva z 5/2007 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 18.11.2013
0134/2013 Reštaurovanie 3 diel M.Galandu 1 500,00 1/2013 19.11.2013 Mgr.art Erika Benická Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš 6762056873 19.11.2013
0135/2013 Materiál Tak trocha socha 400,00 44/2013 19.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 19.11.2013
0136/2013 Materiál Slovo a svetlo 689,70 27/2013 19.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 19.11.2013
0137/2013 Pauz.papier,baliaci,xerox,výkresy,foto-papier,papiere 204,55 43/2013 22.11.2013 EUROPEN-Ing. Michal Lamačka Šípoša 4, 036 01 Martin 30492921 22.11.2013
0138/2013 Tlač pozvánok 2.TUK, Dialógy o umení /FACE TO FACE 132,00 45/2013 22.11.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 22.11.2013
0139/2013 Adjustovanie diel M.galandu 162,00 49/2013 25.11.2013 Krivuš Júlis- Rámovanie M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin 30194296 25.11.2013
0140/2013 Grafický papier 200,00 51/2013 28.11.2013 Umelecké potreby Thurzova 431, 036 01 Martin 41243277 28.11.2013
0141/2013 Správa internet,str.10,11/2013 40,00 2/2013 28.11.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 28.11.2013
0142/2013 Tlač,banneru,plagátov 2TUK 264,00 50/2013 3.12.2013 VL MEDIA spol. s. r. o. ČSA 8, 036 01 Martin 36376957 3.12.2013
0143/2013 Nájom budova za 12/2013,nájom 12/ 500,00 NZ č.2009044 a dod.2 3.12.2013 Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin 00316792 3.12.2013
0144/2013 Grafické práce 30 r.Turčianskej galérie publikácia 700,00 53/2013 3.12.2013 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 3.12.2013
0145/2013 Ubytovanie 14,21,28.11.2013 4 osoby 124,00 46/2013 3.12.2013 Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24, 036 01 Martin 30498473 3.12.2013
0146/2013 Činnosť technika PO a BOZP za rok 2013 120,00 3.12.2013 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS Poľná 5, 036 01 Martin 43883192 3.12.2013
0147/2013 Stravné lístky za 12/2013,188 ks 564,00 11K114053/ŽSK 5.12.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 5.12.2013
0148/2013 Materiál na TAK TROCHA SOCHA 153,84 6.12.2013 Jaroslava Demáčková-DEMRO 29. augusta 11, 036 01 Martin 17852188 6.12.2013
0149/2013 Ubytovanie FACE TO FACE 7,14,21,28.11.,daň 135,00 6.12.2013 Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa 00196851 6.12.2013
0150/2013 Vodné,stočné,zr.voda 29.5-25.11.13 1 078,39 6.7.2005 9.12.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 9.12.2013
0151/2013 Odber tepla 11/2013 997,70 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.12.2013 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.12.2013
0152/2013 tlač katalógu ŽIVÉ ŠATY 220 ks,tlač katalógu Živé šaty 802,00 9.12.2013 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1, 036 01 Martin 36403229 9.12.2013
0153/2013 Telef.poplatky pevné linky 11/2013 14,21 účastník ŽSK 10.12.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.12.2013
0154/2013 Tlač katalógu Trienále umenia knihy 300 ks 2 200,46 54/2013 16.12.2013 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 16.12.2013
0155/2013 Tlač publikácie 30 r.Turč.galérie 150 ks 1 456,26 57/2013 16.12.2013 Tlačiareň P+M,s.r.o. Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 46008535 16.12.2013
0156/2013 VUCNET za 12/2013 66,00 16.12.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.12.2013
0157/2013 Mobily za 11-12/2013,Ing.Kraľovansk,Ing.Torma,PhDr.Kováčová,PhDr.Kováčová 11/12/mobil,mobil Ing.Torma 11/12,mobil Torma 11/12 147,82 Mandátna zmluva z 5/2007 16.12.2013 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 16.12.2013
0158/2013 Tlač katalógu Vstúpte prosím,tlač katal.Vstúpte prosím časť 1 053,00 18.12.2013 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 18.12.2013
0159/2013 Vodné.stočné 26.11-31.12.2013,stočné do 31.12.2013 222,54 z 6.7.2005 9.1.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin 36672084 9.1.2014
0160/2013 Telef.popl.12/2013 11,45 účastník ŽSK 9.1.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.2014
0161/2013 Odber tepla za 12/2013 doplatok 1 348,17 Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 9.1.2014 Martinská teplárenská,a.s Robotnícka 17, 036 01 Martin 36403016 9.1.2014
0162/2013 Tlač katal-Stála expoz. 76 ks 937,54 4/2013 9.1.2014 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin 44311061 9.1.2014
0163/2013 Správa internet.str.12/2013 20,00 2/2013 9.1.2014 Bíly Ivan Gorkého 60, 036 01 Martin 1021872049 9.1.2014
0164/2013 Prenájom GSM brány IVQ 2013 15,00 51/2012 13.1.2014 Digimat, s.r.o. V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 13.1.2014
0165/2013 Mobil hov.12/Kraľov.Torma,Kováčová,Torma,Kováčová 32,99 Mandátna zmluva z 5/2007 15.1.2014 Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 15.1.2014
0166/2013 Odber elektriky 1.1.2013-31.12.2013 1 404,82 8.2.2008 17.1.2014 Stredosl. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 17.1.2014
0001/2013 Stravné lístky na 1/2013,170 ks 510,00 11K114053/ZSK 7.1.2013 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. Murgašova 3, 010 01 Žilina 36391000 7.1.2013