Archív 2020

MRB - Miloš Rai Bazovský / Miloš Kopták & Rai Escalé

Viac info

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy

MRB – Miloš Rai Bazovský

Miloš Kopták & Rai Escalé

30. 1. 2020 o 17.00 h

výstava potrvá do: 25. 3. 2020

kurátorka: Ivana Moncoľová

Výstava MRB / Miloš Rai Bazovský je sériou malieb na plátne zachytávajúcich meniacu sa krajinu, inšpiráciou im boli kresby slovenského, už nežijúceho modernistu Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968). Z voľnej inšpirácie sa zamerali na Bazovského kresby, ktoré reflektovali postupne meniaci sa ráz krajiny 30. rokov a povojnového územia Slovenska, elektrifikácie, odlesňovania. MRB je skratkou troch umelcov M (Miloš), R (Rai), B (Bazovský) a odkazuje na Bazovského signatúru, ktorú častokrát používal ako skratku svojho celého mena M. A. B. (Miloš Alexander Bazovský).

Tešíme sa na Vás. 🙂

 

Tlačová správa na stiahnutie tu: