podujatia

1

XXIII. ročník Bienále fantázie prichádza s novou témou s názvom: Namaľuj a napíš! Téma sa tento krát zameriava na nenahraditeľnú súčasť každej rozprávky akou je SLOVO. Slovo, ktoré vie obraz dopovedať, definovať, ale aj z ktorého sa dá samotný obraz vytvoriť. Budeme preto veľmi radi, keď sa tieto slová v podobe písmen a textu objavia aj vo Vašich prácach. Zároveň Vás chceme vyzvať, aby ste o svojich obrazoch povedali niečo viac. Čo je na obrázku, aký je jeho príbeh, ale napríklad aj odkiaľ taký príbeh poznáš, alebo prečo si si ho vlastne vybral.

Novinkou tohoto ročníka je registrácia a ZASIELANIE PRÁC ELEKTRONICKY! Formát Vašej práce je preto neobmedzený – podstatná je pre nás jeho digitálna reprodukcia.

Registrácia prebieha na stránke: https://www.bienalefantazie.sk/

Tešíme sa na Vaše obrazy v podobe farieb a slov!

 

 

Namaľuj a napíš!

Paint and write!