edukačné programy

interpretacie 2

Komentované prehliadky

Re/Interpretačné sprievodné programy pre stredné školy k aktuálnym výstavám a s aktuálnymi témami (nielen zo sveta umenia).

Na konkrétnom termíne sa môžete dohodnúť emailom:

turcianskagaleria@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.

 

 

Viac

Komentovaná prehliadka k výstave: Stále živá expozícia

Umenie 20. storočia dnes.

Čo znamená stále živá expozícia? Sú obrazy v stálych expozíciách stále živé? Alebo nás po krátkom čase sledovania začínajú nudiť. Ako by sme tieto obrazy vnímali, keby sme sa vrátili do čias ich vzniku? Do čias keď ľudia poznali vizuálny svet iba zo svojej priamej- živej skúsenosti. V našej novej expozícii môžeme na tieto otázky spoločne hľadať odpovede a možno prídeme aj na to, čo všetko nám môžu obrazy z 20. storočia priniesť do súčasnosti.

Prednášky

Interaktívne prednášky pripravené pre všetky stredné školy na rôzne témy, v špeciálnej konferenčnej miestnosti s projektorom.

 

Viac

Škaredá krása

Prednáška s diskusiou zameraná pre študentov stredných škôl, ktorá sa venuje sa téme estetiky. Prostredníctvom krátkeho lektorátu sa zameriame na dva pojmy, ktorým sa estetika venuje- kráse a škaredosti. Významy a obsahy týchto dvoch pojmov budeme skúmať na dielach slávnych umelcov ale aj na obrazoch súčasnej vizuálnej kultúry, ktorá nás denno-denne obklopuje. Konkrétne sa pozrieme na obrazy zo zbierok Turčianskej galérie, reprodukcie svetových umelcov, ale aj na súčasné reklamné obrazy na bilbordoch a v televízii. Spolu sa
ich budeme snažiť interpretovať, porovnávať a hľadať medzi nimi súvislosti.
Je krása súčasťou vecí okolo nás, alebo je iba súčasťou nášho subjektívneho pohľadu? Čo sú to ideály krásy a aké boli kedysi a aké sú dnes? Môže mať estetické hodnotenie krásy a škaredosti súvis s etickým hodnotením dobra a zla? Na tieto ale aj ďalšie otázky budeme spolu hľadať odpovede, aby sme tak hlbšie mohli preniknúť do kúzla obrazov- krásnych ale aj „škaredých“.

Umenie ako liek

Interaktívna prednáška pre študentov stredných škôl, ktorá v sebe prepája poznatky z výtvarného umenia a psychológie. V rámci krátkeho workshopu je žiakom prostredníctvom hravej a zážitkovej formy predstavený fenomén arteterapie- jej uplatnenie a východiská vo vedeckom, ale hlavne aj vo všednom – každodennom živote. Na výtvarné umenie sa skúsime pozrieť z netradičného
pohľadu, pohľadu psychológie, čím budeme môcť hlbšie pochopiť konkrétne výtvarné diela, ich vplyv na človeka či bližšie sa zoznámiť s prežívaním autora vybraného diela. Konkrétne sa pozrieme napríklad na diela slávnych umelcov ako je Vincent van Gogh či Edward Munch.

 

Na konkrétnom termíne a téme sa môžete dohodnúť emailom:

turcianskagaleria@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.

Animačné programy

Animačné programy pre základné a stredné školy, ktoré interaktívnym a zážitkovým spôsobom priblížia obsah vybraných aktuálnych výstav.

Na konkrétnom termíne sa môžete dohodnúť emailom:

turcianskagaleria@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.