edukačné programy

interpretacie 2

Komentované prehliadky

Komentovaná prehliadka k výstave: Stále živá expozícia

Komentovaná prehliadka k výstave: Stále živá expozícia

Umenie 20. storočia dnes.

Čo znamená stále živá expozícia? Sú obrazy v stálych expozíciách stále živé? Alebo nás po krátkom čase sledovania začínajú nudiť. Ako by sme tieto obrazy vnímali, keby sme sa vrátili do čias ich vzniku? Do čias keď ľudia poznali vizuálny svet iba zo svojej priamej- živej skúsenosti. V našej novej expozícii môžeme na tieto otázky spoločne hľadať odpovede a možno prídeme aj na to, čo všetko nám môžu obrazy z 20. storočia priniesť do súčasnosti.
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk

Prednášky

KREATIVITA V UMENÍ A ŽIVOTE

KREATIVITA V UMENÍ A ŽIVOTE

Zaujímavá prednáška zameraná na interaktívnu diskusiu pre študentov stredných škôl a žiakov ZŠ, ktorá približuje problematiku kreativity. Prostredníctvom krátkej prednášky si objasníme tento pojem a tiež vďaka kreatívnej úlohe budú mať žiaci možnosť zážitkovou formou, vyskúšať ako ju možno rozvíjať.

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorba. Je to schopnosť, ktorú možno rozvíjať u každého jedného človeka. Je to proces vnášania vlastných myšlienok do zaujímavých nápadov. Nakoľko je dnešný svet neskutočne rýchly, je potrebné vytvárať „nové“. Prednáška sa snaží poukázať, ako kreativitu možno aplikovať vo všetkých smeroch svojho života.
Vďaka kreatívnemu prístupu môže byť práca efektívnejšia a zaujímavejšia. Kreativita je o vnášaní niečoho nového, o tvorbe originálnych nápadov a najdôležitejšie o vkladaní samého seba. Dnes si ju spájame hlavne s umením, ale odráža sa v každom momente nášho života.
Výskumy dokazujú, že pravá časť mozgu má na starosť naše kreatívne myslenie. Ukrýva sa v nej tvorivá sila. Možno teda povedať, že daná hemisféra nám približuje umenie, rozvíja intuíciu a predstavivosť. Ľavá hemisféra mozgu nám zasa sprístupňuje vedu a technológie. Je sídlom logiky, reči a vôle. Súčasťou prednášky sú rôzne hry, ktoré pomáhajú na rozvoj kreativity a tvorivosti. Vďaka zážitkovej forme žiak získava nový náhľad do možností svojho rozvoja.
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48, 1 osoba/1,00 €.

Animačné programy

ateliér KOCÚR v TG 9/2018 - 1/2019 pre MŠ, ZŠ, SŠ

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Téma: Technika:
Zábavná roláž/ koláž roláž, lepenie, skladanie, strihanie
Zátišie inak maľba
Fantastické zviera/ krajina frotáž
Architektúra maľba kartónom
Váza s kyticou asambláž, koláž, maľba
Vtáky papierotlač, grafika
„Premaľba“- výrez maľba, kresba ceruzou, uhlíkom, …
Šperk ručná výroba šperkov
Domček modelovanie
Autoportrét maľba prstom
Prírodný motív maľba na sklo
Ľudový vzor Maľba na textil (nutné doniesť vlatsné tričko, tašku)

Termíny: utorok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 1,00 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

BIENÁLE FANTÁZIE 2018 - NAMAĽUJ A NAPÍŠ

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu výstavu XXIII. ročníka Bienále fantázie,ktorá potrvá do 25. novembra 2018, si Turčianska galéria pripravilatvorivé aktivity, ktoré nadväzujú na danú tématiku. Deti a študenti majúmožnosť v priestore našej galérie, zažiť tvorivé učenie, poznávaťzaujímavé výtvarné techniky a rozvinúť svoju tvorivosť.

Téma: Technika:
Autoportét vlastností mastný pastel, kresba perom/ kombinovaná technika
Písací stroj – napíš a nakresli odkaz písanie na písacom stroji, kresba
Hra s pečiatkami- krajina pečiatkovanie- grafika
Ilustrovaná báseň lepenie, mastný pastel, kresba/ kombinovaná technika
Farebné písmenkovo voskovky, frotáž, dokresľovanie

Termíny: utorok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
Maximálny počet žiakov: 15 – 20 žiakov
Dĺžka stretnutia: 1 hodina – 60 minút
Miesto konania: Ateliér KOCÚR, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,+421/43 422 44 48
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 1,00 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.