CENY XX. BIENÁLE FANTÁZIE 2012


Medzinárodná porota XX. ročníka BF pracovala v dňoch 22. a 23. marca 2012 v zložení:.
Dariusz Delik, riaditeľ Galérie dieťaťa v Toruni, Poľsko
Maria Reszkiewicz, výtvarný pedagóg Galérie dieťaťa v Toruni, Poľsko
Ivana Sýkorová, riaditeľka ZUŠ v Opave, Česká republika
Daniela Čarná, historik umenia a galerijný pedagóg Galérie mesta Bratislavy, Slovenská republika
Katarína Poláková, predsedkyňa občianskeho združenia Pramienok, galerijný pedagóg, Slovenská republika
Erika Fízelová, riaditeľka ZUŠ v Martine, Slovenská republika

Výsledky práce medzinárodnej poroty:

Hlavná cena BF – udeľuje medzinárodná porota Základnej umeleckej škole v Martine za výtvarne vyrovnanú kolekciu detských prác

Pedagogické vedenie: Mgr. Erika Fízelová, Mgr. Natália Haratíková, Peter Klaudíny, PhDr. Peter Klimek, Mgr. art. Dalibor Palenčík
1. Michaela Kecerová, 6 r., Ilustrácia
2. Lucia Mazúrová, 6 r., Ilustrácia
3. Zoja Lapšanská, 6 r., Ilustrácia
4. Juraj Roštár, 7 r., Rozprávka, Cirkus
5. Peter Hýbela, 14 r., Vták
6. Lukáš Kováčik, 13 r., Úsvit
7. Jakub Galmiš, 12 r., Ráno, Vtáky - iniciály
8. Zoja Lapšanská, 7 r., Svetloplaché zviera
9. Agáta Grolmusová, 7 r., Svetloplaché zviera
10. Veronika Olíková, Zuzana Miklušová, Monika Zjavková, Karolína Olíková, Júlia, Brišová, Kristína Rábeková, Svetelný dialóg, kolektívna práca
11. Viktória Remiarová, Dominika Bežáková, Romana Meľová, Dávid Rosenberg, Rozhovor medzi svetlami, kolektívna práca
12. Ester Malachovská, 7 r., Fotograf
13. Anna Longauerová, Zuzana Kotuličová, Martina Tatarková, Kinetický objekt, kolektívna práca

Cena mesta Martin – udeľuje primátor mesta Martin Galérii i ośrodku plastycznej twórczości dziecka v Toruni (Poľsko) za kolekciu pastelov reflektujúcich tému svetla

Pedagogické vedenie: Edmund Klosowski, Piotr Florianowicz, Maria Reszkiewicz, Dariusz Delik
1. Anita Rybacka, 13 r., Bridge by night
2. Liwia Tempczyk, 5 r., Town by night
3. Nikodem Kwiatkowski, 9 r., Town by night
4. Wiktoria Malyszczuk, 7 r., A coal mine
5. Kamil Urban, 12 r., Close to the lamp
6. Anita Derdowska, 7 r., Sunset

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja – udeľuje predseda ŽSK ateliéru dieťaťa KOCÚR pri Turčianskej galérii za kolekciu prác s handycapovanými deťmi a mládežou

Pedagogické vedenie: Eva Mužilová
1. Mirka Matisová, 17 r., Koníky
2. Lucka Čierniková, 17 r., Koníky
3. Janka Lacková, 12 r., Koníky
4. Lukáš Smoleňák, 14 r., Koníky
5. Božena Kolárová, 14 r., Koníky

Cena Slovenskej národnej knižnice – udeľuje Slovenská národná knižnica v Martine Základnej umeleckej škole v Spišskej Belej za kolekciu detských grafických prác na tému rozprávky a svetla

Pedagogické vedenie: Zuzana Chorogwická, Janette Kubalová, Katarína Labusová
1. Viktória Lorenčíková, 6 r., Slncový kôň
2. Ján Čekovský, 6 r., Drak
3. Michal Zemjanek, 6 r., Slncový kôň
4. Gabriela Ulbrichová, 8 r., Zátišie
5. Tobiáš Kováčik, 8 r., Fotograf
6. Simon Škuta, 7 r., Šašo
7. Mária Čupková, 6 r., Šašo
8. Andrej E. Zajonc, 9 r., Život na poli
9. Alžbeta Godlová, 10 r., Babylonská veža
10. Radoslava Čekovská, 9 r., Vták Ohnivák
11. Natália Šperková, 7 r., Na streche
12. Katka Galliková, 8 r., Rybkostroj
13. Mário Alexy, 6 r., Šašo
14. Jakub Ulbrich, 6 r., Šašo
15. Soňa Rennerová, 9 r., Vták – Ohnivák
16. Patrik Gallik, 7 r., Mačky

Cena BIB – udeľuje Medzinárodný dom umenia pre deti a mládež Bibiana, Bratislava za objekty reflektujúce tému XX. BF Strednej umeleckej škole, Staničná 8, Trenčín

Pedagogické vedenie: Mgr. Alena Straňáková
1. Adam Siekel, 18 r., Žiarovka v sieti, objekt
2. Pavol Soukal, 18 r., Zápalky, objekt

Cena BF – individuálne ceny XX. BF za originálny a výtvarne hodnotný vklad do témy XX. BF

1. Alexandra Némethová, 9 r., Mesačný svit, ZUŠ Veľké Uherce – pobočka Čereňany, ped. Mgr.art Pavel Mazák
2. Nina Bancíková, 7 r., V chráme, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, ped. Mgr. Olívia Šípkovská
3. Viktória Dolinská, 5 r., Madona, ZUŠ Púchov, ped. Mgr. Mária Dorčíková
4. Natália Lacová, 4 r., Už sa v tme nebojím, SZUŠ Piaristická, Nitra, ped.Mgr. Peter Pauko
5. Oliver Petrovič, 7 r., Môj odraz v zrkadle, SZUŠ Piaristická, Nitra, ped. Mgr. Peter Pauko
6. Dávid Lipkovič, 17 r., Bez názvu, ZUŠ Kováčska, Košice, ped. Mgr. art Karol Petreš
7. Terézia Kočanová, 11 r., Kamenné okno, ZUŠ Humenné, ped. Mgr. Beáta Miškovičová
8. Jem Erhan, 8 r., Mask, Arts school Arteya, Bulharsko, ped. Nelly Cholakova
9. Ng Tsz Ching Lily, 13 r., Laser Harbour show, Simply Art, Hong Kong, Čína, ped. Henry Lau Hoo Cheong a Iris Lee Chui Fan
10. Dovydas Gaubys, 12 r., Glow – Worm, Kaunas art gymnasium, Litva, ped. Danguolé Lunskiené
11. Nertil Zenuni, 12 r., Bez názvu, Group Gezimi i Syrit,Tirana, Albánsko, ped. Bashkim Dervishi
12. Nina Nagyová, 16 r., Anjel v tme, SUŠ Trenčín, ped. Mgr. Lucia Izakovičová
13. Petre Škulcová, 13 r., Žiarovka, ZUŠ Gaštanová, Žilina, ped. Mgr. art Martina Štefanatná
14. Kristiana Gerova, 9 r., An arctic coast, Arts school Arteya, Bulharsko, ped. Nelly Cholakova
15. Daniela Mrázová, 17 r., Svetielko, ŠÚV Jakobyho, Košice, ped. Mgr. art Katarína Ivanová
16. Tatiana Kolenová, 10 r., Lakomí synovia, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, ped. Mgr. Daniel Marček
17. Markéta Petrová, 16 r., Dobré svetlo, ZUŠ Havlíčkuv Brod, Česká republika, ped. Václav Černoch
18. Martin Raška, 11 r., Anděl, ZUŠ Háj ve Slezsku, Česká republika, ped. Alena Zupková
19. Jiří Filip Michálek, 6 r., Z čeho se skládá světlo, ZUŠ Chrast, Česká republika, ped.: Zuzana Šímová
20. Jakub Malý, 6 r., Koníky v tme, ateliér Kocúr, Turčianska galéria, ped. Viera Babjaková, Eva Mužilová
21. Erik Dráb, 17 r., Cirkus, ŠÚV Košice, ped.: PhDr. Danka Širancová
22. Tímea Necpálová, 13 r., Bez názvu, ZUŠ F. Špániho, Žilina, ped. Mgr. Irena Bohunická
23. Isac Kongso Chantelou, 9 r., The bird and the sun, Farum art school for children, Farum, Dánsko, ped. Ali Alwan
24. Maria Luplau, 10 r., The bird and the sun, Farum art school for children, Farum, Dánsko, ped. Ali Alwan
25. Nanna Jorgensen, 10 r., The bird and the sun, Farum art school for children, Farum, Dánsko, ped. Ali Alwan
26. Klára Paterová, 14 r., Nahoru, ZUŠ Derkova, Nový Jičín, Česká republika, ped. Jan Zemánek
27. Jozef Dolinay, 10 r., Slncový kôň, ZUŠ F. Špániho, Žilina, ped. Mgr. Irena Bohunická
28. Kolektív žiakov, (Barbora Koláčková 13 r., Natálie Straková 13 r., Jan Foltys 11 r., Sára Kynčlová 12 r., Marie Hanušová 12 r., Tomáš Tögel 13 r., Iveta Kolbová 11 r., Kateřina Bjalková 11 r., Šárka Adameová 13 r., Jan Pavlíček 13 r., Eliška Kůrečková 14 r., Kateřina Vlčková 14 r., Vendula Petrželová 13 r.), Světlo našich myšlenek, ZUŠ Opava, Solná, Česká republika, ped. Zuzana Tázlarová
29. Kolektív žiakov - Nina Červeňová 11 r., Adam Kecík 11 r., Lucia Steinerová 11 r., Natália Šturíková 11 r., Simona Feriančíková 12 r., Milan Lukač 12 r., Martin Matiaško 12 r., Samuel Surovec12 r., Martin Uhliarik 12 r., Filip Žila 12 r., Ondrej Malina 12 r., Martin Halgaš 12 r., Simona Kecíková 13 r., Pavol Froľa 14 r., Marián Tulipán 14 r., Odviate vetrom, SZUŠ Ružomberok / pobočka Blatnica, ped. Kristína Staňová
30. Kolektív žiakov, (Petra Děcká 13 r., Miloslav Bečka 14 r., Valerie Bujnošková 13 r., Dita Stuchlíková 13 r., Jan Dokládal 12 r., Štěpán Doležel 13 r., Jana Flaksová 13 r., Adéla Heinrichová 12 r., Jakub Chroboczek 14 r., Petr Kožušník 13 r., Johana Koudelová 12 r., Pavel Krpec 12 r., Lenka Lahnerová 13 r., Soňa Lisníková 13 r., Kateřina Lukešová 11 r., Vojtěch Ivo Pavlas 10 r., Martina Procházková 14 r., Kristýna Rajková 13 r., Ludvík Rendek 14 r., Barbora Sikorová 13 r., Vít Šnajder 12 r., Linda Vavřincová 14 r., Terezie Wasserbauerová 13 r., Mariana Wurstová 14 r., Hynek Bigas 8 r., Barbora Dlhopolčeková 7 r., Adam Dluhoš 7 r., Eliška Drongová 7 r., Alena Dudová 7 r., Daniela Košařová 7 r., Tereza Kuchařová 7 r., Veronika Ličková 7 r., Matěj Macura 8 r., Viola Muchová 8 r., Anna Pernická 7 r., Zuzana Hudcová 14 r., David Šulc 13 r., Jiří Drozd 13 r., Julie Drozdová 10 r., Jana Gregorová 13 r., Veronika Zářická 13 r.), Optické hračky, ZUŠ Frýdek Místek, Česká republika, ped. Mgr. Marcela Polochová


ČESTNÉ UZNANIA / CERTIFICATES OF MERIT

Albánsko / Albania
Marin Stratoberdha, 7 r., Tirana
Rey Hysi, 14 r., Tirana
Geni Ahmati, 6 r., Tirana
Albion Gasi, 11 r., Tirana
Erti Mejdani, 12 r., Tirana
Xhulio Bashi, 11 r., Tirana
Geri Gruda, 13 r., Tirana
Marin Stratoberdha, 7 r., Tirana
Emi Lisi, 11 r., Tirana
Xhulio Bashi, 11 r., Tirana
Tea Malasi, 7 r., Tirana
Erkas Ganoli, 11 r., Tirana
Edjon Belegu, 11 r., Tirana
Merlina Meta, 11 r., Tirana
Esli Lulic, 12 r., Tirana

Bielorusko / Belarus
Artiom Leushin, 9 r., Gimnazium No. 3, Soligorsk
Alina Logvinovich, 12 r., Gimnazium No. 3, Soligorsk
Nikita Vanteev, 9 r., Gimnazium No. 3, Soligorsk
Kate Vrublevskaya, 10 r., Svetlo v maminých očiach, Art Studio „Space“, Minsk Region
Ivan Skorobogatov, 10 r., Svetlo večerného mesta, Art Studio „Space“, Minsk Region
Anna Borisevich, 8 r., Svetlo v mojom sne, Art Studio „Space“, Minsk Region
Katia Barabashova, 6 r., Pr. Moskovskiy 14-54, Vitebsk

Bulharsko / Bulgaria
Kristina Mihalova, 14 r., Children´s Art School „Kolorit“, Pleven
Ivanina Raikovska, 11 r., Children´s Art School „Kolorit“, Pleven
Polina Petrova, 4 r., Children´s Art School „Kolorit“, Pleven
Karen Gavrilova, 6 r., Children´s Art School „Kolorit“, Pleven
Mariel Tonkova, 10 r., Ikona, Arts school „Arteya“, Targovishte
Siyana Malinova, 7 r., Arts school „Arteya“, Targovishte
Bertan Ahmedov Hasanov, 7 r., Rozprávka o mačke, Arts school „Arteya“, Targovishte
Martina Peteva, 6 r., Mama pečie, Arts school „Arteya“, Targovishte
Ivon Borislavova, 6 r., Dieťa, Arts school „Arteya“, Targovishte
Nikola Georgiev, 10 r., Maska, Arts school „Arteya“, Targovishte
Daniel Miroslavov, 7 r., Rozprávka, Arts school „Arteya“, Targovishte
Efe Yunuzov, 6 r., Ľudový tanec – horo, Fine arts studio, Targovishte
Petra Petrova, 6 r., Dážď, Fine arts studio, Targovishte
Burchin Alieva, 7 r., Santa Klaus, Fine arts studio, Targovishte
Eleonora Stefanova, 4 r.,Priateľky, Fine arts studio, Targovishte
Vanesa Pavlinova, 4 r., Dieťa s mačičkou, Fine arts studio, Targovishte
Nilyayda Nuray, 4 r., Detská záhrada, Fine arts studio, Targovishte

Brazília / Brazil
Joao Victor de Bortoli Prado, 7 r., „Boitata“, Escolinha de arte do Museu
Lucas Maniero da Motta, 10 r., Globálne otepľovanie, Escolinha de arte do Museu
Victória Rodrigues B. Galvao, 8 r., Korčuľovanie na ľade, Escolinha de arte do Museu

Česká republika / Czech Republic
Michaela Šitinová, 10 r., Okienko, Jeseník
Šimon Agóč, 9 r., Planéta, Jeseník
Klára Malysová, 11 r., Kuky, Jeseník
Štěpán Kajský, 10 r., Kuky s priateľom, Jeseník
Adéla Churá, 6 r., Princezny strašidlá, Jeseník
František Pecina, 16 r., Cesta svetla, Jeseník
Adrian Kačo, 12 r., Prekvapenie pod rentgenom, Nový Jičín
Kristýna Sosíková, 8 r., Sono, Nový Jičín
Klára Matonohová, 8 r., Sono, Nový Jičín
David Jasný, 14 r., Deň, keď nevyšlo slnko, Nový Jičín
David Jasný, 14 r., Čakanie na východ slnka, Nový Jičín
Jiří Špurek, 13 r., Svetlo čierne, Nový Jičín
Zuzana Brandejsová, 12 r., Čo to svieti v tme, Nový Jičín
Agáta Vatvalová, 9 r., Prekvapenie na ultrazvuku, Nový Jičín
Marie Sungová, 11 r., Prekvapenie pod rentgenom, Nový Jičín
Petra Páleníček, Čo to svieti v tme?, Nový Jičín
Eliška Kubešová, 15 r., Žiarovka, Krnov
Anna Sákrová, 8 r., Katedrála, Pardubice
Tom Riley, 10 r., Posol svetla, Pardubice
Tereza Vojtěchová, 11 r., Posol svetla, Pardubice
Tereza Hejlová, 4 r., Mačka sa vyhrieva na slniečku, Plzeň
Alžběta Kaplanová, 5 r., Rozprávka v divadle, Plzeň
Adéla Denková, 9 r., Svetlo lampy, Plzeň
Michaela Kalinová, 15 r., Tajomné svetlo, Plzeň
Martin Vávra, 8 r., Slnečný vietor, Rokycany
Adéla Kovaříková, 8 r., Svetlo, Rokycany
Jozef Kunc, 4 r., Slniečko a pirát, Habartov
Anna Konečná, 11 r., Svetlo, Uničov
Josef Max Junek, 14 r., Schody, Řevnice
Ondřej Bruha, 12 r., Tieň fľaše, Krajina 1, Krajina 2, Řevnice
Agáta Slámová, 13 r., Modré blues 1, Modré blues 2, Řevnice
Václav Bánovský, 5 r., Paprsky svetla, Most
Anna Luisa, Polanská, 7 r., Vesmírna bytosť, Most
Daniel Renč, 8 r., Vesmír – súhvezdie, Most
Tereza Prachařová, 8 r., Svetluška, Zruč nad Sázavou
Petr Dušek, 13 r., Strom – kvapka, Zruč nad Sázavou
Dominik Volf, 13 r., Bol raz jeden kráľ, Zruč nad Sázavou
Tereza Štecherová, 10 r., Bol raz jeden kráľ, Zruč nad Sázavou
Tereza Krausová, 11 r., Bol raz jeden kráľ, Zruč nad Sázavou
Tereza Samková, 15 r., Hra svetla, Háj ve Slezsku
Lucie Pavelková, 15 r., Anjelské perie, Háj ve Slezsku
Martin Hřivnacký, 13 r., Pálenie čarodejníc, Háj ve Slezsku
Filip Vávra, 15 r., Pálenie čarodejníc, Háj ve Slezsku
Ondřej Švik, 12 r., Tiene, Háj ve Slezsku
Jana Beránková, 13 r., Paprsky, Háj ve Slezsku
Tomáš Chytil,5 r., Svetluška, Háj ve Slezsku
Ondřej Sedláček, 9 r., Anjel, Háj ve Slezsku
Martin Blažej, 6 r., Anjel, Háj ve Slezsku
Tomáš Chytil, 5 r., Anjel, Háj ve Slezsku
Dominik Fuss, 11 r., Anjel, Háj ve Slezsku
Jakub Čerbák, 7 r., Svetlo, Háj ve Slezsku
Barbora Šubrtová, 7 r., Zúrivec, Mšeno
Eliška Sobotková, 10 r., Kvet – svetelný neónový objekt, Mšeno
Veronika Zelenková, 9 r., Kvet – svetelný neónový objekt, Mšeno
Eliška Čechová, 8 r., Aha, lampión!, Chrast
Aneta Holubová, 8 r., Už letí – posol nádeje, Chrast
Bára Gajdošová, 14 r., Tajomná bytosť, Dvorce u Bruntálu
Jana Lokvenc, 3 r., Radosť, Dvůr Králové nad Labem
Nela Tauchmanová, 4 r., Naša slniečková rodina, Dvůr Králové nad Labem
David Rak, 17 r., „Krychle“, Litvínov
Lucie Lossová, 13 r., Svetelná mandala – jazz, Litvínov
Leona Šlapetová, 13 r., Svetelná mandala – ethno, Litvínov
Kamila Tuhá, 18 r., Svetelná mandala – manga – sakura, Litvínov
Markéta Petrová, 16 r., Dobré svetlo, Havlíčkuv Brod
kolektív žiakov Ivany Sýkorovej, 7 – 9 r. Tieňové divadlo, Opava
kolektív žiakov Markéty Janečkovej 14 – 18 r., Opava
Zuzana Fědorová, 10 r., Svetlo z vesmíru, Opava
Julie Gratzová, 8 r., Svetlo z vesmíru, Opava
Anna Skřontová, 10 r., Vesmír – svetlo, Opava
Matej Frank, 18 r., Svietiaci anjel, Opava
kolektív žiakov Zuzany Tázlarovej 13 – 15 r., Opava
Ján Novák, 9 r., Zavčasu ráno – starčekovia a kohúti, Humpolec
Klára Kotenová, 9 r., Na vozíčku, Humpolec
Vendula Sedláková, 12 r., Pod šírym nebom, Humpolec
Sára Jobranová, 9 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Marek Janda, 8 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Kamila Vajnraichová, 7 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Agáta Skotáková, 5 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Michaela Kovářová, 9 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Dagmar Tehlárová, 7 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Petra Vřešťálová, 9 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Irena Vlasáková, 7 r., Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka, Brno
Julie Tichá, 8 r., Čítajúca, Brno
Rozálie Dvořáková, 5 r., Autoportrét, Brno
Zuzana Rampouchová, 6 r., Ako vidím svetlo, Brno
Oskar Wang, 11 r., Ako vidím svetlo, Brno
Kristián Holer, 11 r., Farebná budúcnosť?, Zlín-Malenovice
Lucie Odstrčilová, 11 r., Farebná budúcnosť?, Zlín-Malenovice
Natálie Machoňová, 11 r., Farebná budúcnosť?, Zlín-Malenovice
Lukáš Cícha, 9 r., Svetlo vesmíru, Zlín-Malenovice
Dorota Surá, 7 r., Nočné mesto, Šumperk
Pavel Krivošej, 17 r., Jednoducho svetlo, Šumperk

Čína / China
Lam Zuen Ying, 16 r., The Wise Man, Hong Kong
Angus Chow, 7 r., The traditional myth of my homeland, Hong Kong
Rachael Lee, 14 r., Street light at night, Hong Kong
Lau Kin Gi, 6 r., Lantern festival, Hong Kong
Chole Kujok, 9 r., Night, Hong Kong
Cheng Anthea Ong, 13 r., Light in the deep sea, Hong Kong
Jasmine Chan, 10 r., Light magic puppets, Hong Kong
Chan Kam Wing Kathy, 8 r., Neon light, Hong Kong
Man Tsz Ming, 15 r., Light up every Life!, Hong Kong
Chau Kwok Ching, 17 r., Fighting against the devil, Hong Kong
Law Tsz Long, 17 r., The goddes of moon, Hong Kong
Leo Wong, 7 r., The happy wonderland, Hong Kong

Dánsko / Denmark
Gokce Poscu, 12 r., Šero, Farum Art school
Rainers Daugelis, 12 r., Západ slnka, Farum Art school
Liv Sander, 10 r., Severné svetlo, Farum Art school
Maria Luplau, 10 r., Svelo lámp, Farum Art school
Kristian Berthelsen, 10 r., Mestské svetlá, Farum Art school
Lotje Jungersen, 12 r., Svetlo lampy, Farum Art school
Cecilie Baun Knudsen, 10 r., Mestské svetlá, Farum Art school
Arthur Renard, 11 r., Ostrihané vlasy, Farum Art school
Maria Cederstrem, 10 r., Ostrihané vlasy, Farum Art school
Julie Bach Nielsen, 11 r., Ostrihané vlasy, Farum Art school
Sofia Grassi, 10 r., Ostrihané vlasy, Farum Art school
Matthias Winther, 12 r., Premeny kvetov, Farum Art school
Jonathan Duelund, 12 r., Premeny kvetov, Farum Art school
Liv Sonja Sander, 11 r., Chytanie slnka, Farum Art school
Michelle Finderup, 11 r., Chytanie slnka, Farum Art school
Cecilie Hansen, 12 r., Chytanie slnka, Farum Art school

Indonézia / Indonesia
Safiudin Abdi, Prasetyio, 12 r., Hry na ihrisku, Merak Ati Visual Art Studio
Habiba Alhimiyah, Assafira, 4 r., Moja izba, Merak Ati Visual Art Studio
Kristo Excidio, Prajogo, 5 r., Krab, Merak Ati Visual Art Studio
Ambrose Villiam, Lie, 5 r., Hra-Ohňostroj, Merak Ati Visual Art Studio
I. Putu Mahendra, Dharmawan Putra, 13 r., Merak Ati Visual Art Studio
Viki Oarono, Putro, 11 r., Člny v prístave, Merak Ati Visual Art Studio
Dian Vanni, Pospitasari, 13 r., Tradičný festival, Merak Ati Visual Art Studio
Steven Gunadi, 6 r., Cesty, Merak Ati Visual Art Studio
Caroline Njotokusumo, 9 r., Ohňostoj, Merak Ati Visual Art Studio
Dhifa Pratama, Febrian Syafirdi, 5 r., ZOO, Merak Ati Visual Art Studio
Adrian Maulana, Hasbullah, 7 r., Ihrisko, Merak Ati Visual Art Studio

Kosovo / Kosovo
Flaka Abdulahu, 14 r., Výstražné svetlo, Prishtina
Jeta Ahmeti, 14 r., Svetlo mesiaca, Prishtina
Liza Kutlovu, 14 r., Shani Syla, Prishtina
Erlinda Zymeri, 13 r., Noc, Prishtina

Litva / Lithuania
Mykolas Deveikis, 13 r., Autoportrét, Kaunas
Akvile Ćemeryté, 15 r., Portrét, Kupiškis
Ineta Śvelnyté, 16 r., Kupiškis
Fausta Balćiúnaite, 6 r., Kupiškis
Grejus Pranskúnas, 6 r., Kupiškis
Jokúbas Vilkanauskas, 6 r., Kupiškis
Adomas Andrísenas, 7 r., Kupiškis
Mykolas Deveikis, 13 r., Autoportrét, Kaunas
Akvile Ćemeryté, 15 r., Portrét, Kupiškis
Ineta Śvelnyté, 16 r., Kupiškis
Justina Plintauskaité, 15 r., Kupiškis

Poľsko / Poland
Francijzek Bebtot, 8 r., Veľký oheň, Katowice
Iga Postaremczak, 7 r., Veľký oheň, Katowice
Wiktor Jeczmiński, 8 r., Katowice
Milena Bieck, 5 r., Katowice
Martyna Wawrowik, 5 r., Katowice
Pola Krakowska, 6 r., Zatmenie slnka, Toruń
Kinga Wozniak, 6 r., Výbuchy na slnku, Toruń
Zuzanna Silewicz, 7 r., Zatmenie slnka, Toruń
Julia Karasinska, 11 r., Požiar, Toruń
Wiktoria Wasilewska, 6 r., V bani, Toruń
Hubert Lipinski, 9 r., Zátišie – Lampy, Toruń
Szymon Gray, 8 r., Zátišie – Lampy, Toruń
Zofia Kucharska, 10 r., Zátišie – Lampy, Toruń
Malgorzata Kucharska, 7 r., Zátišie – Lampy, Toruń
Maja Buszman, 6 r., Západ slnka, Toruń
Malgorzata Kucharska, 10 r., Svietiace medúzy, Toruń
Aleksander Ciechowski, 5 r., Svietiace medúzy, Toruń
Lena Carska, 7 r., Slnko, Toruń
Agnieszka Ferfecka, 14 r., Nočné mesto, Toruń
Amelia Szewczyk, 7 r., Mušky, Toruń
Tymon Szalwinski, 7 r., Mušky, Toruń
Maks Derdowski, 7 r., Ohnisko, Toruń
Julia Przybysz, 6 r., Lampióny, Toruń
Wiktoria Stefanska, 7 r., Lampióny, Toruń
Iga Kondraciuk, 8 r., Lampióny, Toruń
Kamil Urban, 12 r., Most v noci, Toruń
Angelika Szymanska, 11 r., Most v noci, Toruń
Joanna Wisniewska, 14 r., Mušky, Toruń
Kamil Urban, 12 r., Mušky, Toruń
Alicja Sowinska, 11 r., Mušky, Toruń
Julia Gray, 12 r., Mušky, Toruń
Wiktoria Giza, 8 r., Nočné mesto, Toruń

Rumunsko / Romania
Ina Juraśova, 6 r., Svetlo v tme, Školské stredisko „J. Gregora Tajovského“, Nadlak

Rusko / Russia
Ilya Horoshenko, 13 r., Zátišie so sviecou, Lipetsk
Catherine Netseplyaeva, 12 r., Svieca, Lipetsk
Natalia Vorobtsova, 14 r., Roztvorený most, Lipetsk
Cyril Glushkov, 13 r., Zlatý večer, Lipetsk
Maxim Polukhin, 6 r., V slnečnom dni, Lipetsk
Alexandra Shapovalova, 10 r., V parku, Lipetsk
Catherine Utyasheva, 6 r., Slnečná vyhliadka, Lipetsk
Dmitry Kuznetsov, 13 r., Láska, Lipetsk
Antonina Miheeva, 7 r., Deň, Moskva
Nadja Zvereva, 8 r., Moskva
Nastya Kolesova, 14 r., Sibírske zátišie, Lesosibirsk
Julya Ovčinkina, 12 r., Hráč na harmoniku, Lesosibirsk
Ksenija Lavniček, 14 r., Ráno na rieke, Lesosibirsk
Marina Mezenina, 13 r., Prvý let, Lesosibirsk
Bogdan Jankov, 13 r., Rybár, Lesosibirsk
Nastya Novoženina, 13 r., Pri obľúbenej práci, Lesosibirsk
Sasha Purenko, 14 r., Teplý večer, Lesosibirsk
Kristina Negoica, 14 r., Prechádzka, Lesosibirsk

Slovenská republika / Slovak Republic
Nina Vodilová, 15 r., Tukany rontgen, Martin
Lucia Genšorová, 6 r., Vtáčí svet, Martin
Patrik Maruňák, 6 r., Vtáčí svet, Martin
Nikola Flajsová, 6 r., Vtáčí svet, Martin
Damian Marco Grussman, 4 r., Vtáčí svet, Martin
Tereza Roobová, Vtáčí svet, Martin
Eva Jánošíková, Vtáčí svet, Martin
Barbora Demková, Vtáčí svet, Martin
Peter Valach, 9 r., Vtáčí svet, Martin
Klára Vyletelová, 7 r., Vtáčí svet, Martin
Marko Buocik, 9 r., Vtáčí svet, Martin
Emma Kalnická, 7 r., Vtáčí svet, Martin
Andrej Gaisbenger, 7 r., Vtáčí svet, Martin
Lea Mališáková, 9 r., Vtáčí svet, Martin
Karolína Škopová, 9 r., Vtáčí svet, Martin
Andrea Bírová, 8 r., Vtáčí svet, Martin
Dominik Tretina, 8 r., Vtáčí svet, Martin
Viktória Knožková, 9 r., Vtáčí svet, Martin
Júlia Michaela Mikulová, 10 r., Vtáčí svet, Martin
Sabina Boháčiková, 12 r., Vtáčí svet, Martin
Zora Šišmišová, 10 r., Vtáčí svet, Martin
Zuzana Valachová, 15 r., Vtáčí svet, Martin
Kristína Christovová, 15 r., Vtáčí svet, Martin
Lea Mattová, 4 r., Vtáčí svet, Martin
Paulína Závacká, 17 r., Vtáčí svet, Martin
Barunka Strelcová, 17 r., Vtáčí svet, Martin
Matej Rizman, 17 r., Vtáčí svet, Martin
Veronika Janovcová, 18 r., Objekt – tienidlo, Martin
Paulína Závacká, 17 r., Vtáčí svet, Martin
Olívia Dlábiková, Vtáčí svet, Martin
Veronika Lietavová, Vtáčí svet, Martin
Dominik Tretina, Vtáčí svet, Martin
Matej Bižaca, Vtáčí svet, Martin
Nikol Laburdová, Vtáčí svet, Martin
Slavko Šuch, Vtáčí svet, Martin
Alena Babiaková, Vtáčí svet, Martin
Nina Kostihová, Vtáčí svet, Martin
Anna Huňovová, Vtáčí svet, Martin
Simona Dlábiková, Vtáčí svet, Martin
Alžbeta Tretinová, Vtáčí svet, Martin
Jana Nerečová, Vtáčí svet, Martin
Karolína Škopová, Vtáčí svet, Martin
Ľubomír Fundárek, Vtáčí svet, Martin
Beata Šalyová, Vtáčí svet, Martin
Anette Oberffrancová, Vtáčí svet, Martin
Barbora Pavelková, Vtáčí svet, Martin
Andrea Cikvaiová, Vtáčí svet, Martin
Zuzana Valachová, Vtáčí svet, Martin
Denisa Dírerová, Vtáčí svet, Martin
Miriam Frkaňová, Vtáčí svet, Martin
Katarína Olajcová, Vtáčí svet, Martin
Rebeka Pokrievková, Vtáčí svet, Martin
Adam Burger, Vtáčí svet, Martin
Mattias Hurych, Vtáčí svet, Martin
Daniela Kadérková, Vtáčí svet, Martin
Monika Slezáková, Vtáčí svet, Martin
Barbora Dupkalová, 8 r., Svätojánska noc, Košice
Pavel Kotásek, 12 r., Rozprávka, Holíč
Silvia Hržičová, 11 r. Rozprávka, Holíč
Natália Valachovičová, 12 r., Rozprávka, Holíč
Markéta Janu, 11 r., Čarovná flauta, Holíč
Tobias Porubský, 6 r., Koníky, Martin
Alexandra Jesenská, 3 r., Koníky, Martin
Jakub Podhorský, 6 r., Koníky, Martin
Samko Rusnák, 6 r., Koníky, Martin
Alex Štaffen, 4 r., Koníky, Martin
Valéria Kocanová, 4 r., Koníky, Martin
Ema Vašková, 4 r., Koníky, Martin
Klaudia Beblová, 6 r., Koníky, Martin
Jakub Malý, 5 r., Koníky, Martin
Martin Porubiský, 6 r., Koníky, Martin
Simona Feiková, 6 r., Návšteva kostola, Žilina
Anna Gállyová, 8 r., Ohnivý kôň, Ružomberok
Klára Maržič, 9 r., Energia, Kežmarok
Timotej Kopčák, 7 r. , Postavím si maják, Kežmarok
Aurel Šugarek, 8 r., Maják, Kežmarok
Timotej Soják, 7 r., Maják, Kežmarok
Sebastian Galowicz, 9 r., Stretnutie pri majáku, Kežmarok
Adam Trizna, 14 r., Svietidlo, Bratislava
Martina Kalmárová, 11 r., Svietidlo, Bratislava
Dominika Janečková, 11 r., Svietiaci objekt, Bratislava
Júlia Káčerová, 14 r., Čiary, Bratislava
Michal Krammer, 15 r., Čiary 2, Bratislava
Michal Kramer, 15 r., Čiary 3, Bratislava
Ema Tarnovská, 11 r., Svietidlo 3, Bratislava
Diana Sármaniová, 11 r., Svietidlo 4, Bratislava
Samuel Baloga, 12 r., Veľká abstrakcia, Bratislava
Júlia Káčerová, 14 r., Objekt 1, Bratislava
Alexandra Gyorosiová, 15 r., Objekt X, Bratislava
Alexandra Gyorosiová, 15 r., Objekt 2, Bratislava
Adam Trizma, 14 r., Objekt 7, Bratislava
Samo Kraus, Baterka, Bratislava
Andrej Pišút, Čiernobiely sen, Bratislava
Andrej Pišút, Ľud, Bratislava
Alexandra Belanová, 7 r., Jaskyňa, Žilina
Tamara Kluvánková, 7 r., Jaskyňa, Žilina
Terézia Brišková, 9 r., Hlava robota, Žilina
Lucia Novosádová, 8 r., Hlava robota, Žilina
Klaudia Krajčová, 17 r., Slnko svieť! Ak je to tak, Žilina
Michaela Piešová, 17 r., Duch, Pokreslená svetlom, Žilina
Pavol Kováčik, 13 r., Interpretácia umeleckého diela, Žilina
Miroslava Karásková, 14 r., Krajina svetla, Žilina
Paulína Gabčíková, 11 r., Sloboda, Žilina
Michal Kašuba, 16 r., J. Verne – Ľadová sfinga, Nižná
Michal Kašuba, 16 r., Fialová, Nižná
Michal Kašuba, 16 r., Špirála, Nižná
Alžbeta Slovíková, 12 r., Za hviezdou, Rabča
Jakub Kubala, 9 r., Oheň, Kežmarok
Samuel Greňa, 9 r., Plamene, Kežmarok
Jakub Komara, 8 r., Ohňostroj na námestí, Kežmarok
Katarína Horná, 7 r., Ohňostroj, Kežmarok
Dominika Ondo Eštoková, 11 r., Vesmír, Kežmarok
Jakub Komara, 6 r., Ilustrácia, Kežmarok
Jakub Uhrín, 8 r., Svetlonos, Kežmarok
Katarína Trnková, 7 r., Ohňostroj, Kežmarok
Mia Petrášová, 8 r., Jelenček, Kežmarok
Martina Husárová, 5 r., Z rozprávky, Kežmarok
Lucia Sedláková, 9 r., Vo večernom svetle, Košice
Tereza Dudíková, 9 r., Vo večernom svetle, Košice
Patrícia Paudičová, 9 r., Vo večernom svetle, Košice
Ivan Dula, 9 r., Svetlá linka, Košice
Patrícia Paudičová, 9 r., Odetá v lúčoch, Košice
Deborah Bertová, 7 r., Pod slnkom, Košice
Tamara Štofková, 7 r., Moje svetlo, Košice
Marcela Rudňanská, 8 r., Dcéra slnka, Košice
Barbora Antolíková, 9 r., Čarodejná lampa, Trenčianska Teplá
Veronika Mináriková, 17 r., Martin
Matúš Polonec, 16 r., Nastenné tienidlo, Martin
Michaela Ihnátová, 15 r., Kniha svetiel, Košice
Viktória Bankošová, 17 r., Svetlo, Košice
Martin Boža, 17 r., Ufo, Košice
Tomáš Bačo, 16 r., Veľké svetlo, Košice
Scarlet Balogová, 16 r., Diamantové svetlo, Košice
Rastislav Smolen, 17 r., Svetlo, Košice
Veronika Šoltýsová, 18 r., Svetlo a tieň, Košice
Michal Šmídt, 17 r., Svetlo, Košice
Erik Dráb, 17 r., Cirkus, Košice
Katarína Štefanková, 17 r., Svetlo, Košice
Laura Uhliarová, 17 r., Svetlo, Košice
Kristína Kubíková, 8 r., Slnečné zvyšky, Žilina
Tomáš Greššo, 7 r., Leto, Žilina
Lucia Liščáková, 7 r., Svetlo radosti, Žilina
Levente Vago, 8 r., Život prírody, Fiľakovo
Bibiana Szamošová, 11 r., Energia, Fiľakovo
Kristína Csépeová, 11 r., Energia, Fiľakovo
Nina Bialová, 12 r., Život, Fiľakovo
Patrik Košík, 7 r., Život, Fiľakovo
Daniel János Tóth, Šiel, šiel, Fiľakovo
Júlia Ardamica, Šiel, šiel, Fiľakovo
Adam Pavella, Šiel, šiel, Fiľakovo
Friderika Gyorgyová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Filip Tibor Pavella, Šiel, šiel, Fiľakovo
Vivien Výbochová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Laura Šuvertová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Emília Pádárová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Dóra Pádárová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Dániel Koronci, Šiel, šiel, Fiľakovo
Csaba Alabán, Šiel, šiel, Fiľakovo
Zoltán Dávid Kurek, Šiel, šiel, Fiľakovo
Anna Borbála Mag, Šiel, šiel, Fiľakovo
Karina Alexa Kaszová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Borbála Németh, Šiel, šiel, Fiľakovo
Dániel Csonka, Šiel, šiel, Fiľakovo
Antónia Gášpárová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Cintia Jankovičová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Bálint Kakuk, Šiel, šiel, Fiľakovo
Viktória Molnárová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Daniela Molnárová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Bianka Tyralová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Mercedesz Mártonová, Šiel, šiel, Fiľakovo
Simona Szamosová, 15 r., Zrod – energia, Fiľakovo
Orsolya Lévárdi, 11 r., Dary slnečných lúčov, Hurbanovo
Réka Pinkeová, 12 r., Lom svetla, Hurbanovo
Diana Olejárová, 16 r., Slnko v lese, Košice
Zuzana Celerínová, 6 r., Môj macko, Vrútky
Michaela Glončáková, 6 r., Krúti sa mi hlava, Vrútky
Aleš Várady, 12 r., Svetlo v škole, Poprad
Petra Skokanová, Svetlo sídliska, Poprad
Katarína Poluchová, 4 r., Čerti, Topoľčany
Lucia Bihariová, 5 r., Slncový kôň, Martin
Michaela Podhorová, 13 r., Bez názvu, Žilina
Lea Liptáková, 6 r., Bez názvu, Žilina
Silvia Sekerková, 5 r., Bez názvu, Žilina
Tereza Boldizsárová, 9 r., Bez názvu, Žilina
Timea Sojčáková, 7 r., Dolný Kubín
Patrícia Sojčáková, 7 r., Dolný Kubín
Lucia Sučáková, 8 r., Dolný Kubín
Sarah Lujza Flajsová, 6 r., Madona s dieťaťom, Dolný Kubín
Natália Kacková, 7 r., Bez názvu, Dolný Kubín
Alexej Ďurian, 6 r., Dolný Kubín
Michal Žubor, 6 r., Dolný Kubín
Emma Dvoranová, 6 r., Koníky, Dolný Kubín
Michaela Smilňáková, 7 r., Dolný Kubín
Michaela Smilňáková, 8 r., Dolný Kubín
Soňa Ranostajová, 7 r., Dolný Kubín
Anette Rolíková, 14 r., Dolný Kubín
Lucia Gajdošová, 6 r., Zvieratko – zajac, Dolný Kubín
Oliver Mihaľov, 8 r., Prieskum terénu, Ružomberok
Jakub Marián, Chmelár, 11 r., Nočné mesto, Ružomberok
Eliáš Alexej Jánoš, 10 r., Nočné mesto, Ružomberok
Simona Kurnotová, 10 r., Svetlo v noci, Ohňostroj, Ružomberok
Laura Balážová, 9 r., Vesmírne svetlá, Veľké Uherce
Veronika Šuňová, 14 r., Oko, Veľké Uherce
Veronika Junasová, 5 r., Život vo hviezdach, Veľké Uherce
Matúš Remeň, 5 r., Život vo hviezdach, Veľké Uherce
Timon Školka, 5 r., Život vo hviezdach, Veľké Uherce
Ema Tokarčíková, 5 r., Život vo hviezdach, Veľké Uherce
Natália Kopálová, 6 r., Život vo hviezdach, Veľké Uherce
Martin Segeľ, 7 r., Veľké Uherce
Sofia čajková, 4 r., Veľké Uherce
Nikola Halajová, 5 r., Veľké Uherce
Linda Vrabková, 4 r., Veľké Uherce
Alexandra Šefčíková, 5 r., Veľké Uherce
Vanessa Dudášová, 5 r., Sviečkarovi lakomí synovia, Dolný Kubín
Denisa Leyková, 7 r., Lakomí synovia, Dolný Kubín
Igor Urban, 5 r., Afričan, Dolný Kubín
Mária Krétová, 8 r., Čierna pani, Dolný Kubín
Kristína Juricová, 8 r., Čierna pani, Dolný Kubín
Kristína Ščerbíková, 5 r., Dolný Kubín
Denis Dávidík, 10 r., Turista, Dolný Kubín
Lukáš Šuda, 5 r., Karneval, Dolný Kubín
Ella Šujanová, 7 r., Aurora borealis, Trenčín
Ema Štefaneková, 8 r., Polárna žiara nad jazerom, Trenčín
Matej Horňanský, 10 r., Svetelné preniknutie, Trenčín
Linda Ambrová, 10 r., Svetelné preniknutie, Trenčín
Lívia Gažiová, 10 r., Svetelné preniknutie, Trenčín
Samuel Slávka, 14 r., Svetelné preniknutie, Trenčín
Petra Lišková, 12 r., Trenčín
Šimon Vladár, 12 r., Trenčín
Vladimíra Jurásková, 9 r., Kentaurus, Trenčín
Filip Baďura, 7 r., Zakliaty princ, Trenčín
Martin Kolárik, 7 r., Mutant, Trenčín
Eva Mešková, 7 r., Chiméra, Trenčín
Martin Radosa, 13 r., Fénix, Trenčín
Monika Čukanová, 15 r., Záhrada, Trenčín
Dominik Krištof, 10 r., Šimonko s lampou, Trenčín
Veronika Pavuková, 16 r., Baletka, Trenčín
Katarína Ambrosová, 18 r., Klavirista, Trenčín
Kristína Kaščáková, 6 r., Portrét, Trenčín
Klára Zahumenská, 13 r., Maťo v svetle reflektorov, Trenčín
Petra Sládečková, 17 r., Stúpame vyššie, Hlohovec
Dominika Ďurišová, 17 r., Krajina – nekrajina, Hlohovec
Michal Štefek, 17 r., Myšlienky, Hlohovec
Jakub Kolárik, 16 r., Mahuliena – zlatá panna, Hlohovec
Mirka Némethová, 18 r., Stredozem, Hlohovec
Lenka Svátková, 17 r., Cesta, Hlohovec
Nikola Panáková, 18 r., Tajomstvo, Hlohovec
Ivana Klimová, 18 r., Prichádza krá, Hlohovec
Michal Pišek, 18 r., „.....“, Hlohovec
Zuzana Loišová, 17 r., Alica za zrkadlom, O starcovi a mori, Hlohovec
Norbert Jankovič, 17 r., Odkaz od kráľovnej, Hlohovec
Michal Zajac, 12 r., Diamant, Michalovce
Peter Ďurkovič, 13 r., Prienik, Michalovce
Martin Čupalka, 10 r., Slncový kôň, Michalovce
Juliana Biačková, 9 r., Svätojánske mušky, Michalovce
Ema Korčáková, 7 r., Svätojánske mušky, Michalovce
Ema Laškodyová, 7 r., Svetlušky, Michalovce
Vivien Fedorčáková, 9 r., Slncový kôň, Michalovce
Daniela Bežovská, 8 r., Slncový kôň, Michalovce
Samuel Mihaľov, 9 r., Slncový kôň, Michalovce
Dávid Ubreži, 14 r., Reflex, Michalovce
Nikolas Blaško, 9 r., Slncový kôň, Michalovce
Sarah Kovaľová, 8 r., Ulica v noci, Michalovce
Petra Drapáčová, 29 r., Nočné svetlo izby, To je ale život!, Martin
Juraj Kvostka, 21 r., Aj v noci svieti, Martin
Lenka Koškárová, 32 r., Radosť, Slnečný deň, Martin
Viktor Koporec, 10 r., Nočná nálada, Myjava
Lenka Ďurkovičová, 18 r., Svetlá noci, Tiene noci, Poprad
Alexandra Ligasová, 7 r., Martin
Tibor Valko, 6 r., Martin
Tomáš Marček, 6 r., Martin
Tereza Puškárová, 6 r., Martin
Alžbeta Stoláriková, 7 r., V zrkadle, Martin
Henrieta Smolková, 10 r., Roj, Martin
Katarína Pavleová, 10 r., Mušky, Martin
Hana Schenková, Slnečná guľa, Martin
Anton Krilek, Slnečná guľa, Martin
Filip Krajčík, Slnečná guľa, Martin
Šimon Baťala, Slnečná guľa, Martin
Agáta Grolmusová, 7 r.,Svetloplaché zviera, Martin
Zoja Lapšanská, 7 r., Svetloplaché zviera, Martin
Matúš Bojnický, 6 r., Martin
Oskar, 6 r., Martin
Michaela Kecerová, 6 r., Slniečkové kvietky, Martin
Adam Turzo, 18 r., Lampióny, Martin
Mário Nguyen, 18 r., Lampióny, Martin
Alena Maťková, 18 r., Lampióny, Martin
Lenka Babčová, 18 r., Lampióny, Martin
Barbora Šticová, 16 r., Svietiaca pyramída, Martin
Zuzana Bunganičová, 16 r., Svietiaca pyramída, Martin
Lea Novosedliaková, 14 r., Svietiaca pyramída, Martin
Hana Oľhová, 14 r., Svietiaca pyramída, Martin
Tereza Paulišová, 14 r., Svietiaca pyramída, Martin
Marek Bartonek, 10 r., Fotoaparát, Martin
Matúš Ján Capko, 12 r., Mimozemský tvor, Martin
Matúš Ján Komora, 12 r., Matka a dieťa, Martin
Benjamin Rahjou, 10 r., Lietajúce ryby, Martin
Juraj Komora, 8 r., Priateľky, Martin
Martin Huťka, 8 r., Fotoaparát, Martin
Martin Huťka, 8 r., Slnko a bocianie hniezdo, Martin
Juraj Komora, 8 r., Priateľky, Martin
Matúš Komora, 12 r., Fotoaparát, Martin
Vladimír Skuhra, 6 r., Rozprávka, Martin
Lukáš Hagara, 6 r., Fašiangy, Martin
Samuel Bahurinský, 6 r., Ráno, Martin
Sebastian Gáll, 11 r., Svetlo strechy, Martin
Julia Hanuljaková, 16 r., Svietidlo – rybky, Martin
Oliver Sásik, 12 r., Lampa – vesmír, Martin
Sebastian Gáll, 11 r., Hniezdo – objekt, Martin
Jakub Oravec, 13 r., Biely sob, Martin
Jakub Ján Oslík, 14 r., Svietidlo – drak, Martin
Filip Janík, 9 r., Drak – svietidlo, Martin
Jakub Ján Oslík, 14 r., Žiarovka – vázička, Martin
Filip Janík, 9 r., Žiarovka – vázička, Martin
Adriana Ivádyová, 15 r., Žiarovka – vázička, Martin
Júlia Hanuljaková, 16 r., Žiarovka – vázička, Martin
Terézia Bédiová, 12 r., Na konci tunela, Nitra
Karin Romanová, 8 r., Víťazná cesta čiernej kráľovnej a kráľa, Nitra
Dorota Uherová, 8 r., Plameň nádeje, Nitra
Roman Tóth, 9 r., Pri ohni, Nitra
Sofia Blažiová, 5 r., Môj odraz v zrkadle, Nitra
Agáta Pauková, 3 r., Na prechádzke s lampiónom, Nitra
Oliver Orlický, 6 r., Keď držím sviečku, Nitra
Kristína Racková, 14 r., Neznáma bytosť, Ilava
Juraj Kosec, 13 r., Maska, Ilava
Katarína Behanová, 15 r., Uteč, lebo ťa zožerie!, Ilava
Anna Janušková, 14 r., Uteč, lebo ťa zožerie!, Ilava
Martina Švitelová, 14 r., Tak to sme my – naša skupina, Ilava
Blažej Kobela, 14 r., Tak to sme my – naša skupina, Ilava
Adriana Forgáčová, 14 r., Tak to sme my – naša skupina, Ilava
Filip Troška, 13 r., Tak to sme my – naša skupina, Ilava
Michal Pechanec, 7 r., Horiaci dom, Ilava
Anna Janušková, 14 r., Lampióny, Ilava
Natália Ostrochovská, 14 r., Vznik svetla vo vesmíre, Púchov
Roman Marcina, 14 r., Vznik svetla vo vesmíre, Púchov
Andrej Vrábel, 11 r., Svetlo v bájach, Púchov
Romana Hrebíková, 6 r., Svetlo v tme, Púchov
Anette Hloušková, 6 r., Dinosauri, Púchov
Barbora Juhaniaková, 7 r., Svetlo v tme, Púchov
Peter Malina, 6 r., Svetlo v tme – môj priateľ, Púchov
Adam Pavlák, 10 r., Slnečné kotúče, Púchov
Nina Klobučníková, 7 r., Madona, Púchov
Rastislav Kráľ, 7 r., Madona, Púchov
Sebastian Kadlec, 7 r., Madona, Púchov
Daniel Ziegler, 7 r., Traja králi, Púchov
Nina Žideková, 7 r., Na paši, Púchov
Ján Sivčák, 7 r., Slnko, Púchov
Viktória Dolinská, 6 r., Bludičky, Púchov
Ina Jurgová, 6 r., Madona, Púchov
Lenka Kapcová, 7 r., Slncový kôň, Rimavská Sobota
Erik Zeman, Kežmarok
Braňo Babjak, Kežmarok
Dominika Orlová, 17 r., Nádej, Trenčín
Michaela Krupová, 17 r., Čierne diery, Trenčín
Miroslava Kopúňová, 16 r., Svetlo na pomoc, Trenčín
Kristína Reisová, 18 r., Vnútro, Trenčín
Simona Malíková, 15 r., Abstraktná polárna žiara, Trenčín
Katarína Jamrišková, 17 r., Patronus, Trenčín
Dominika Úradníková, 17 r., Nové svetlo, Trenčín
Monika Vorošová, 17 r., Papierové tienidlo, Trenčín
Lenka Strašíková, 15 r., Zrodenie hviezdy, Trenčín
Denisa Olivová, 16 r., Moje mesto, Trenčín
Nicolette Čížová, 16 r., Farba v svetle, Trenčín
Gabriela Gabková, 17 r., Svietidlo, Trenčín
Laura Baladová, 17 r., Svietidlo, Trenčín
Viktória Gatciová, 7 r., Topoľčany
Liana Varádyová, 7 r., Topoľčany
Viktória Koldanová, 9 r., Bez názvu, Topoľčany
Katarína Kmeťová, 17 r., Cesta za svetlom, Topoľčany
Ema Chabroňová, 17 r., Cesta do Egypta, Topoľčany
Matúš Račko, 11 r., V cirkuse, Topoľčany
Simona Slivková, 12 r., Martin na bielom koni, Topoľčany
Silvia Wallová, 9 r., Jaskynné praveké maľby, Topoľčany
Kristína Biró, 12 r., Osvetlený podmorský svet, Pribeta
Adam Novák, 5 r., Vodníkov svet, Tvrdošín
Michaela Dorušiaková, 5 r., Krajčírik Nohavička, Tvrdošín
Matej Mikos, 6 r., Slnečný deň, Tvrdošín
Saška Maloňsová, 5 r., Júlia stále čaká, Čadca
Kristína Šimaljaková, 5 r., Maminkine dievčatko, Čadca
Ivana Števulová, 8 r., Prométeov plodný oheň, Čadca
Erika Urbánková, 8 r., Šťastné dieťa, Čadca
Tamara Kafúnová, 9 r., Šťastné dieťa, Čadca
Dávid Pajonk, 8 r., Michalovce
Dávid Dubrovčák, 8 r., Michalovce
Andrea Kubáňová, 4 r., Morská panna, Poprad
Martina Fúseková, 10 r., Brána do rozprávky, Poprad
Filip Krafčík, 8 r., V zázračnej záhrade, Poprad
Alica Ondrušová, 17 r., Nočné maľovanie, Poprad
Klaudia Parimulová, 16 r., Maliar mráz, Poprad
Veronika Smiková, 18 r., Tajný príbeh – Tieňohra, Tajný príbeh – Tieňohra ll., Poprad
Alica Jankurová, 7 r., Sen, Poprad
Matúš Starčok, 9 r., Mesto, Banská Bystrica
Aneta Debnárová, 6 r., Banská Bystrica
Ema Vestegová, 15 r., Lom svetla, Banská Bystrica
Timea Ottová, Banská Bystrica
Zuzana Falátová, 12 r., Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Sonja Nováková, 12 r., Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Katarína Paľová, 13 r., Oheň dohorieva, Ohník, Banská Bystrica
Alexandra Predajnianska, 10 r., Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Laura Krajčová, 11 r. Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Michaela Stanková, 10 r., Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Danka Lalíková, 11 r., Hračky pod lampou, Banská Bystrica
Bianka Bozalková, 8 r., Sestra pred televízorom, Banská Bystrica
Ema Leon, 5 r. Sníva sa mi o bábikách, Banská Bystrica
Simona Čupáková, 15 r., Bez názvu, Humenné
Kristína Čiefová, 10 r., Humenné
Slavomír Pačan, 14 r., Maják, Martin
Marko Sádovský, 11 r., Svetelný robot, Martin
Tatiana Pustajová, 5 r., Slniečko, Krásno nad Kysucou
Adam Hudec, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Nicolas Kučák, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Jakub Gavlas, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Matej Materanka, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Barbora Martiniaková, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Timea Jarabicová, 5 r., Perníková chalúpka, Krásno nad Kysucou
Juraj Teplan, 17 r., Slnko, Levice
Patrícia Galabová, 18 r., Rozprávkový Fénix, Levice
Bálint Rózsás, 17 r., Medzi dvoma svetmi, Čaj o polnoci, Nebezpečné myšlienky, Levice
Attila Rózsás, 17 r., Krok k hviezdam, Levice
Adriana Juhásová, Slncový kôň, Levice
Valéria Fogadová, Zimná krajina, Levice
Veronika Dudášová, Výlet z hniezda, Levice
Radka Hudoková, Večerníček, Levice
Katarína Kašprišinová, 18 r., Lampár, Prešov
Benjamín Debnár, 19 r., Prešov
Andrej E. Zajonc, 9 r., Zber zemiakov, Spišská Belá
Filip Krajčoviech, 5 r., Ja letíím, Spišská Belá
Matúš Želonka, 6 r., Ideme jesť, Spišská Belá
Melánia Bočkaiová, 4 r., Na prechádzke, Spišská Belá
Adam Škvarek, 7 r., Bambuľkovo, Spišská Belá
Veronika Tobisová, 6 r., Vtáčie hniezdo, Spišská Belá
Maroš Mešár, 7 r., Šašo, Spišská Belá
Kristína Pisarčíková, 9 r., Vták Ohnivák, Spišská Belá
Viliam Urban, 9 r., Vták Ohnivák, Spišská Belá
Selina Brixiová, 5 r., Vták Ohnivák, Spišská Belá
Michaela Fudavyová, 6 r., V lese, Spišská Belá
Lea Kovalčíková, 5 r., Vták Ohnivák, Spišská Belá
Slavomíra Poľančíková, 12 r., Svetlo kométy, Stará Ľubovňa
Alexander Rončák, 6 r., V slnečnom svetle, Mutné
Michaela Holubjaková, 7 r., Na slniečku žiaria farby, Mutné
Zuzana Paľová, 9 r., Slnečná žiara na snehu, Mutné
Terézia Dibdiaková, 7 r., Zakliati bratia, Zákamenné
Erik Zeman, Kežmarok
Braňo Babjak, Kežmarok

Srbsko / Serbia
Aurora Uglik, 8 r., Hrad, Subotica
Mila Lulic, 6 r., Cirkus, Subotica
Ivana Vojnic Zelic, 8 r., Cirkus, Subotica
Nikolina Stancic, 6 r., Bábkové divadlo, Subotica
Leona Rogic, 9 r., Chrobák, Subotica
Davor Kolarski, 16 r., Svetlo, ktoré hreje, Báčski Petrovec

Turecko / Turkey
Bartu Efe Bilecen, 6 r., Gaziantep
Ilkay Sokal, 5 r., Gaziantep
Dila Baloglu, 5 r., Gaziantep