Objednávky 2019

Objednávky 2019
číslo objednávky podľa číselníka objednávok TG Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
001/2019 stolička kancelárska, Santos, 2 ks 170,00 € - 09.01.2019 09.01.2019 Kancelária 24h s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46493000 Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka (na základe poverenia)
002/2019 Citylight, matný papier, 1 ks, 200 g, rozmer 1700 x 1130, 4+0 34,80 - 10.01.2019 10.01.2019 FRANCESCA CREATION, s.r.o., Robotnícka 29, 03601 Martin, IČO:36385867, DIČ: 2020120102 Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka (na základe poverenia)
003/2019 Háčiky na závesný systém 1.014,00 17.01.2019 17.01.2019 MERCATOR DMS, Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547 Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka (na základe poverenia)
004/2019 Balík programov Adobe C for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW L-1 1-9 1.007,87 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky. 18.01.2019 18.01.2019 Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551 Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka (na základe poverenia)