Objednávky 2017

Objednávky 2017
číslo objednávky podľa číselníka objednávok TGPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPHIdentifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
1/2017výroba tabuľky s otváracími hodinami TG9,90 bez DPH25.1.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
2/2017tonerdoLexmark35,00 €27.12.2017Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381Ing. Alexandra Rybárová
3/2017Objednávame si u Vás knižničný systém KIS MASK2 sieťová verzia s web katalógom132,78 €8.2.2017Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
4/2017kancelárske potreby139,20 €9.2.2017Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 1RO, PO – účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2017. Novela zákona č. 523/2004 Z.z. a novela zákona č. 583/2004 Z.z., dátum školenia 21.02.201778,00 €9.2.2017RVC Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434, DIČ: 2020604443Ing. Alexandra Rybárová
5/201720 balení pagáčov13,53 €20.2.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
6/2017preprogramovanie tel. volača27,00 €21.2.2017Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
7/2017preprogramovanie tel. volača24,00 €21.2.2017Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381Ing. Alexandra Rybárová
8/2017plagáty, katalógy, pozvánky na výstavu Evera Púčeka135,77 €8.2.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
9/2017plagáty, katalógy, pozvánky na výstavu Ivan Štubňa83,46 €21.2.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
10/2017banner, palgáty A2 na výstavu Ever Púček75,60 €8.3.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
11/2017banner a plagáty A2 na Ivana Štubňu117,60 €8.3.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
12/2017materiál podľa vlastného výberu na detské tvorivé workshopy projektu Umenie hrou III340,00 €13.3.2017Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
13/2017revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte TG227,09 €10.3.2017All Fire Servis, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747 Ing. Alexandra Rybárová
14/2017materiál podľa vlastného výberu na detské tvorivé workshopy projektu Umenie hrou III807,00 €22.3.2017Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
15/2017SATA HOD 500GB – 1x, 5port swich – 2x118,30 €22.3.2017Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381Ing. Alexandra Rybárová
16/2017čistiace prostriedky73,46 €23.3.2017Jumicol, Bytčická 89, 01009 ŽilinaIng. Alexandra Rybárová
17/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
18/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
19/2017tonery konica Minolta – 4ks96,40 €24.3.2017Stanislav Dubec, Gen. Svobodu 700/25, 089 01 SvidníkIng. Alexandra Rybárová
20/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
21/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
22/2017zaškolenie obsluhy a úprava kódov, servis EZS, preprogramovanie volača68,40 €24.3.2017Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
23/20172 balenia etikety univerzálne 70×36 mm a i balenie etikety univerzálne 70×50,8 mm55,08 €5.4.2017Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
24/2017banner 2600x130058,80 €5.4.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
25/2017čistenie kobercov v dvoch miestnostiach70,00 €7.4.2017Kilter s.r.o., Turčiansky Peter 124, 038 41 Turčiansky PeterIng. Alexandra Rybárová
26/201720 balení pagáčov13,52 €12.4.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
2017/školenie 2zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 208/1991 Zb, dátum školenia 19.04.201743,20 €12.4.2017BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854Ing. Alexandra Rybárová
2017/ školenie 3IS Magma HCM pre nových pouţívateľov, dátum školenia 26.4.2017191,21 €12.4.2017AutoCont SK, a.s., Bratislavská 29 010 01 ŽilinaIng. Alexandra Rybárová
27/2017tlač skladačiek, katalógov Ever Púček204,00 €13.4.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
28/2017- stornoIng. Alexandra Rybárová
29/2017zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný99,72 €20.4.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
30/2017vizitkár, 3ks korektorov33,47 €26.4.2017Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
31/2017katalógy Ever Púček431,02 €26.4.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
32/2017katalógy Ivan Štubňa305,35 €26.4.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 4Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, Všeobecný úvod do knihovníctva 478 hodín (17.05.2017 – 31.07.2017) Knihovník vo verejnej kniţnici 234 hodín (07.08.2017 – 25.09.2017)15,00 €9.5.2017Slovenská národná knižnica Martin, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
33/201710 balení pagáčov6,77 €9.5.2017Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
34/20171. Skener čiarových kódov / Elcom KC-1200 LED, menej citlivý 52,50 + dph t.j. 63,- € 2. Toner HP CF 279 A – SK náhrada 24,- eur s DPH 3. Antivírový program Eset Smart Security pre 4 PC 78,- eur s DPH165,00 €10.5.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
35/20171. plagat – 2 ks – rozmer – 1000×700 mm – 4+0, farebna tlac, obycajny papier 2. pozvanka – 64 ks – rozmer – 105×210 mm – 4+0, farebna tlac, 250 g papier30,66 €15.5.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
36/2017materiál k príprave výstavy reštaurovanie maľby: papier A1 – amaranto 30ks55,50 €16.5.2017Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
37/2017materiál k príprave výstavy reštaurovanie kresieb: M. Galanda, A.W. Kubínčana, papier A1 – Tiziano 100x70 - 30ks55,50 €16.5.2017Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
38/2017banner 2600×2600 – 1ks, plagát 100×70 – 1 ks124,80 €23.5.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
39/2017pozvánky na reštaurovanie kresby - M. Galanda, A.W. Kubínčan207,49 €23.5.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
40/2017pozvánky a plagáty na reštaurovanie zo zbierok TG102,49 €23.5.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
41/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
42/2017Služby poskytnuté za mesiac máj 2017199,20 €31.5.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
43/2017nálepku otváracie hodiny – finisáž E. Púček9,60 €1.6.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
44/2017banner 2600×2600 E. Púček108,00 €1.6.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
45/201712 balení papier biely A4215,28 €2.6.2017Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
46/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
47/2017plagáty 100×70 cm – 3 ks50,40 €7.6.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
48/201710 balení pagáčov – finisáž E. Púček6,77 €8.6.2017Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
49/2017tlač plagátov 100×70 cm – 5 ks84,00 €12.6.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
50/2017plagáty 100×70 cm – 7 ks117,60 €12.6.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
51/2017propagačný materiál 1700 ks, formát A5110,84 €13.6.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
52/201720 balení pagáčov13,52 €21.6.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
53/2017pozvánky a plagáty M. Cipár74,40 €26.6.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
54/201710 balení pagáčov6,77 €6.7.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
55/2017prečistenie kanalizačnej stúpačky72,00 €6.7.2017Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", 270 03835 Valča, ičo: 37137841Ing. Alexandra Rybárová
56/2017tlač plagátov na výstavu K. Felixa60,00 €28.7.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
57/2017Služby poskytnuté za mesiac júl 201794,66 €28.7.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
58/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
59/20171. Plotter HP designjet, 2. Papier rolka 250 g, 3. Papier rolka 80g, 4. Náhradné vreteno1 096,80 €8.8.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
60/2017nálepku s otváracimi hodinami11,88 €14.8.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
61/2017TP link WR 841N wireles - router, inštalácia, konfigurácia routra, žľab 40x20, manhatan držiak, kábel predlžovací VGA, napájací kábel, montážna sada, krytý žľab, krabica na stenu, inštalácia káblového rozvodu222,08 €15.8.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
62/2017- stornoIng. Alexandra Rybárová
63/2017Banner 2600×2600 – výstava M. Cipár108,00 €25.8.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
64/2017katalógy na výstavu Miroslava Cipára 60 ks743,83 €25.8.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
65/201720 balení pagáčov13,52 €4.9.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
66/2017toaletný papier 60 ks/2 balenia12,24 €5.9.2017BANCHEM, s.r.o. Zvolenská cesta 11 974 05 Banská BystricaIng. Alexandra Rybárová
67/20171. inštalácia software, 2. patch kábel, 3. papier rolka85,58 €4.9.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
68/20171. polica biela 120×20 – 6 ks, 2. polica biela 119,96 – 2ks, 3. stoly 112×82 – 9ks1 449,60 €11.9.2017Marek Danek, Lietava 113, 01318 LietavaIng. Alexandra Rybárová
69/2017Koberec Lyon, obojstranná páska - 2 ks2 015,04 €18.9.2017Bramapo s.r.o., ul. Ambra Pietra 33, 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
2017/školenie 6Vstupné školenie zamestnancov BOZP40,00 €2.10.2017Miroslava Mercelová so sídlom: ul. Horčičková 6, 038 52 Sučany. IČO: 40 305 538Ing. Alexandra Rybárová
70/2017správa a údržba výpočtovej techniky, patch kábel 6m, Eset na 1 rok320,52 €2.10.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
71/2017Toner HP LaserJet M1120MFP – 1x, Toner LaserJet Pro MFP M26 nw – 1x351,24 €13.10.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
72/20171x banner 2600×2600108,00 €27.10.2017Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
73/201710 balení pagáčov6,77 €31.10.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
74/2017 - stornoIng. Alexandra Rybárová
2017/školenie 8Vybrané state z účtovníctva verejného sektora – nové metodické usmernenia MF SR v oblasti účtovníctva a výkazníctva v organizáciách verejnej správy a samosprávy, dátum školenia 06.11.201760,00 €31.10.2017Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29Ing. Alexandra Rybárová
75/2017preškolenie zamestnancov na preškolenie podávania prvej pomoci158,40 €31.10.2017BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 9Školenie zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dátum školenia 03.11.2017158,40 €31.10.2017BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin, ičo: 36650854Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 10Činnosť technika poţiarnej ochrany v zmysle ustanovení MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii a poradenstvo BOZP za rok 2017, dátum školenia 03.11.2017120,00 €31.10.2017Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, 230 03861 Turčianske Kľačany, ičo: 43883192Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 11Školenie o predpisoch na zistenie OPP pre novoprijatých zamestnancov, cvičný poţiarny poplach + evakuácia + zdolávanie poţiaru typu B, dátum školenia 03.11.201770,00 €31.10.2017Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, 230 03861 Turčianske Kľačany, ičo: 43883192Ing. Alexandra Rybárová
76/2017zúčastnených 11 zamestnancov na školení,359,60 €8.11.2017REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres MartinIng. Alexandra Rybárová
77/201710 balení pagáčov5,15 €13.11.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 MartinIng. Alexandra Rybárová
78/20171. 50ks pozvánok, 2. 100ks skladačiek280,98 €13.11.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
79/20171. záložný zdroj 2 APC Back-UPS ES 700 VA 230V – 1x123,96 €15.11.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 12Základné školenie obsluhy tlakových zariadení, dátum školenia 27.11.201780,09 €15.11.2017REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres MartinIng. Alexandra Rybárová
80/20171. základné školenie obsluhy tlakových zariadení80,09 €27.11.2017REVIMONT, Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okres MartinIng. Alexandra Rybárová
81/2017vzorku Energie kresby204,25 €27.11.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
82/201720 ks kalendárov128,69 €29.11.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
83/201710ks diár, 3 ks, výdajky46,26 €4.12.2017Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80,984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Ing. Alexandra Rybárová
2017/školenie 13Účtovná závierka v PO - účtovná závierka v príspevkových organizáciách zradených obcou a VÚC k 31.12.2017, dňa 07.12.201778,00 €4.12.2017RVC Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434, DIČ: 2020604443Ing. Alexandra Rybárová
84/2017- stornoIng. Alexandra Rybárová
85/201760 ks PF 201822,45 €6.12.2017Fork, s.r.o.,Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061Ing. Alexandra Rybárová
86/2017toner do tlačiarne HP laserjet pro mfp109,70 €12.12.2017Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, Martin 03601, 36369551Ing. Alexandra Rybárová
87/2017300ks papierových tašiek + kuriér54,00 €13.12.2017OFFICE LAND, Mierová 183, 82105 BratislavaIng. Alexandra Rybárová
88/2017školenie zamestnanca BOZP10,00 €14.12.2017Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03854 SučanyIng. Alexandra Rybárová
2017/školenie 14Vstupné školenie zamestnancov BOZP10,00 €14.12.2017Ján Borievka Devil Fire ServisIng. Alexandra Rybárová