Objednávky 2016

Objednávky 2016
číslo objednávky podľa číselníka objednávok TGPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPHIdentifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy TG podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnania (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
1/2016Čistenie koberca v sobášnej miestnosti TG4.1.2016ORIOLA, Sasinkova 13, 01001 Žilina Ing. Ľubomír Kraľovanský
2/2016Školenie Moderné riadenie a vedenie zamestnancov a ich motivovanie v termíne 14. 1. 2016, miesto konania Trenčín130,00 €4.1.2016MERIDIÁN, s. r. o., Sabinovská 12, 821 02 BratislavaIng. Ľubomír Kraľovanský
školenie/2016školenie Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii39,00 €5.1.2016Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
3/2016výroba City-light plagátu v romere 118,5x175 cm s prgramom TG na I. polrok 201636,00 €15.1.2016VL MEDIA, ČSA 8, 03601 MARTINIng. Ľubomír Kraľovanský
4/2016Kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov142,92 €18.1.2016Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecIng. Ľubomír Kraľovanský
5/2016internetové pripojenie \"L\" + statickú IP19/mesačne21.1.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BratislavaIng. Ľubomír Kraľovanský
6/2016aktualizácie web stránky TG podľa požiadaviek20/mesačne s DPH21.1.2016TVORiVEC, Gorkého 60, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
7/2016propagácia Bienále Fantázie 2016 v dvoch číslach časopisu Fľak900,00 €21.1.2016VEEM, P. O. Box 1, 03812 NecpalyIng. Ľubomír Kraľovanský
8/2016grafické práce: katalóg (Rudavský, Javorský), pozvánka, banner, plagát500,00 €21.1.2016MgA. Katarína Jančovičová, Robotnícka 1175/25, Turany 038 53Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 1/2016školenie: \'Ako pripraviť nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou a zmeny a podrobonosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci 2016, miesto: Žilina, termín: 3. 2. 201655,00 €25.1.2016EDOS-PEM, s. r. o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, ičo: 36287229Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 2/2016školenie - Verejné obstarávanie po novom, miesto: Žilina, termín: 17. 2. 201669,00 €29.1.2016PROEKO, s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, ičo: 35900831Ing. Ľubomír Kraľovanský
školenie 3/ 2016Školenie - Novela postupov účtovania a novela zákona o účtovníctve, termín 16. 2. 201639,00 €8.2.2016Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám . S. H. Vajanského 1, 03601 marin, ičo: 31938434Ing. Ľubomír Kraľovanský
10/2016tlač katalógu: 1. Povedomé formy A. Rudavského 2. Pocta A. Rudavskému1 881,00 €12.2.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
11/2016preprava obrazov z Krakova do Martina dňa 18. 2. 201665,00 €12.2.20164U Taxi, Valča 368, 03835 ValčaIng. Ľubomír Kraľovanský
12/2016banner k výstave Povedomé formy- Pocta A. Rudavskému v rozmere 240x240 cm, tlač plagátov A2144,00 €12.2.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
13/2016školenie Vnútrofiremná komunikácia v termíne 7. 3. 2016, miesto konania: Turčianska galéria v Martine500,00 €12.2.2016SYSTEM+1, ul. SNP 1201/20, 02601 Dolný KubínIng. Ľubomír Kraľovanský
14/2016pravidelná odborná prehliadka72,00 €12.2.2016MARTINALARM, Vajanského námestie 2, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
9/2016tlač pozvánok k výstavám: 1. Povedomé formy A. Rudvského, 2. D. Javorský o priestoroch, o predmetoch a o pocách, Formát A5, 250g - pohľadnicový33,60 €12.2.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
15/2016revízie hasiacich prístrojov162,00 €14.2.2016ALL FIRE, s. r. o., MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
16/2016umelecko-výstavno-priestorové riešenie scénického prostredia na Bienále Fantázie 2016 + výroba architektonických prvkov1 000,00 €10.3.2016Peter Klaudíny, s. r. o., J. Mazúra 12, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
17/2016 - stornoIng. Ľubomír Kraľovanský
18/2016oprava GSM modulu60,00 €10.3.2016Digimat, s. r. o., MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
19/2016ubytovanie pre hostí na Bienale Fantázie 2016: jednoposteľová izba - 3x + raňajky, dvojposteľová izba 4 x + raňajky245,00 €16.3.2016Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
20/2016kancelárske potreby: kopíraovací papier, obálky B4, obálky C5, fólie Prestige72,86 €21.3.2016Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecIng. Ľubomír Kraľovanský
21/2016Rámovanie obrazu I. Štubňu55,00 €23.3.2016Július Krivoš, Rámovanie, M. R. Štefánika 24a , 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
22/2016obedy v dňoch 5. - 8. 4. 2016 pre porotu Bienále Fantázie260,40 €30.3.2016CAFE GALLERY, Daxnerova 2, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
23/2016večere v dňoch 5. - 8. 4. 2016 pre porotu Bienále Fantázie 2016257,60 €30.3.2016Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
24/2016úradný preklad pozývacieho listu k výstave K. Kállaya - Súvislosti v Izraeli23,00 €14.4.2016Agentúra Layka, Červenej armády 1, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
25/2016servisné práce po zimnej prevádzke320,00 €20.4.2016Autoservis Pavelica, Kollarova 88, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
26/2016tlač pozvánok k výstave Bienále Fantázie, projekt Číselná krajina, formát A5 4+0, 250g - 300 g25,61 €25.4.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
27/2016záložný zdroj APC700, nastavenie tel. ústredne Panasonic148,31 €25.4.2016DIGIMAT. s. r. o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
28/2016preklad textov do katalógu O. Krýslová Krajina Slovensko cca 5,5 strany85,00 €26.4.2016Michal Vongrej, Thurzova, MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
29/2016grafická úprava anglickej verzie katalógu O. Krýslová - Krajina Slovenskocena dohodou26.4.2016Ivan Bíly, Gorkého 60, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
30/2016výroba magnetiek s témou Bienále Fantázie 2016111,60 €26.4.2016Cofin, a. s., Hájnova 30, 08006 ĽuboticeIng. Ľubomír Kraľovanský
31/2016Intex loptičky na vytvorenie interaktívneho prostredia k projektu Číselná krajina297,00 €27.4.2016Pre naše deti, s. r. o., Mlynská 455, 95131 MočenokIng. Ľubomír Kraľovanský
32/2016výroba odznakov a pier s motívom Bienále Fantázie 2016208,00 bez DPH28.4.2016LYNX, s. r. o., Robotnícka 1, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
33/2016výroba kľúčeniek - kruh, obojstranná, s motívom Bienále Fantázie 201686,00 bez DPH29.4.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
34/2016uverejnenie plagátu k podujatiu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A681,60 bez DPH2.5.2016Martinsko, A. Kmeťa, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
35/2016 - stornouverejnenie plagátu k podujatiu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A677,00 bez DPH2.5.2016My Turčianske noviny, M. R. Štefánika, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
36/2016výroba cien Bienále Fantázie 2016 - tričká, dospelé, detské346,00 bez DPH4.5.2016LYNX, s. r. o., Robotnícka 1, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
37/2016fólia na balenie umeleckých diel10,50 €4.5.2016MTM Obaly, M. R. Štefánika, MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
38/2016uverejnenie plagátu Týždeň v TG a Noc múzeí a galérií v rozmere A5105,00 bez DPH4.5.2016My Turčianske noviny, M. R. Štefánika, 036 01 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
39/2016fitlopty v rôzných farbách, 55, 65, 75 cm88,40 €4.5.2016SPORTISIMO, s. r. o., Panónska cesta 16, 851 04 BratislavaIng. Ľubomír Kraľovanský
40/2016banner k projektu Číselná krajina 240 x 240 cm85,00 bez DPH9.5.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
41/2016preklad textov do anglickeho jazyka k výstave G. Hegeduša35,00 €9.5.2016Michal Vongrej, Thurzova, MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
42/2016výtvarný materiál na ceny Bienále Fantázie 2016357,38 €9.5.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánikova, MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
43/2016výtvarný materiál k dotvoreniu výstavného prostredia Bienále Fantázie 2016300,00 €9.5.2016Umelecké potreby, M. R. Štefánika, Martin 036 01Ing. Ľubomír Kraľovanský
44/2016valec do XEROX M118164,00 €9.5.2016lacnetonery.sk - e-mail objednávkaIng. Ľubomír Kraľovanský
45/2016výroba katalógu Číselná krajina1293,00 bez DPH9.5.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
47/2016výroba banneru 120 x 240 cm na výstavu M. Oscitého - Hľadanie raja45,00 bez DPH9.5.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
48/2016hudobné vystúpenie Príbehy Jazzu dňa 21. 5. 2016120,00 nie je platca DPH9.5.2016Príbehy jazzu, s. r. o., Kapitulská 11, 97401 B. BystricaIng. Ľubomír Kraľovanský
49/2016tlač katalógu Krajina Slovensko - anglická verzia335,40 bez DPH9.5.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
50/2016ubytovanie pre hostí TG - porotcov a ocenených Bienále Fantázie 2016408,00 €9.5.2016Penzión Čierna pani, Kuzmányho, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
51/2016výroba prvkov z polystyrénu - číselné taburetky99,00 €9.5.2016Peter Klaudíny, s. r. o., J. Mazúra 12, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
52/2016kancelárske potreby podľa vlastného výberu183,49 €26.5.2016Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecIng. Ľubomír Kraľovanský
53/2016konzultáciak bezpečnostnému projektu60,00 €9.6.2016Mgr. Vladimír Pekár, - COBRA, Stred 371 02354 TurzovkaIng. Ľubomír Kraľovanský
54/2016tlač pozvánok k výstave 6. Bienále voľného výtvarného umenia 201619,17 bez DPH23.6.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
55/2016tlač plagátov A1 k výstave 6 bienále voľného výtvarného umenia 201642,00 bez DPH28.6.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
56/2016toaletný papier KATRIN BASIC43,80 €1.7.2016Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecIng. Ľubomír Kraľovanský
57/2016natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže VI. Bienále voľného výtvarného umenia (7.7.2016)30-40,006.7.2016Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 VrútkyIng. Ľubomír Kraľovanský
58/2016výroba banneru 120x240 cm a plagátov A2 k výstave Krása modranskej keramiky62,50 €13.7.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
59/2016natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže výstavy KRÁSA MODRANSKEJ KERAMIKY dňa 21. 7. 201640,00 €18.7.2016Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 VrútkyIng. Ľubomír Kraľovanský
60/2016práce súvisiace s nastavením stránky, www.archiv.bienalefantazie.sk310,00 €19.7.2016Michal TormaIng. Ľubomír Kraľovanský
61/2016propagácia a uverejňovanie príspevkov TG na stránke infoturiec.sk v období od 20. 7. 2016 – 31. 12. 201650,00 €19.7.2016INFOTURIECIng. Ľubomír Kraľovanský
62/2016výroba banneru k výstave KRAJINA ZEM 120 x 240 cm45,00 bez DPH22.8.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
63/2016tlač pozvánok k výstave KRAJINA ZEM, rozmer A5, 150 ks26,73 bez DPH24.8.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
64/2016tlač fotografií na výstavu Povedomé formy vo Varšave300,00 €24.8.2016TigerPrint, s. r. o., Sládkovičova 13, 01001 ŽIlinaIng. Ľubomír Kraľovanský
65/2016výroba pasparta – sklo – rám, rozmer 40×41 cm k výstave Povedmé formy vo Varšave304,00 €24.8.2016Goldenram, Tomáš Oravec, Štrkova 27/606, 01009 ŽilinaIng. Ľubomír Kraľovanský
67/2016tlač plagátov k výstave KRAJINA ZEM15,00 bez DPH25.8.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
68/2016výroba skladačiek k výstave Povedomé formy Varšava115,56 €26.8.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
69/2016Xerox M118 toner, Konica Minolta farebný toner 4x, opt. jednotka, Lexmark toner244,80 €5.9.2016ABC tonery – webIng. Ľubomír Kraľovanský
70/2016HDD 500GB, monitor 22″145,00 €5.9.2016Digimat, s. r. o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
71/2016natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže Krajina Zem, 8. 9. 201640,00 €7.9.2016Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 VrútkyIng. Ľubomír Kraľovanský
72/2016kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov TG126,70 €7.9.2016TSV Papier – Tibor Varga Ing. Ľubomír Kraľovanský
73/2016tlač pozvánok k výstave FOTOGRAFIA 2016, rozmer 210×100 mm, farba 4+0, papier 250 g, 120 ks19,98 bez DPH8.9.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
74/2016výroba banneru k výstavám Fotografia 2016 a Zoči Voči v rozmere 240×240 cm85,00 bez DPH9.9.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
75/2016natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže Fotografia 2016 dňa 21. 9. a Zoči Voči dňa 22. 9. 201680,00 €19.9.2016Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 VrútkyIng. Ľubomír Kraľovanský
76/2016záložný HDD 1 TB58,00 €4.10.2016Digimat, s. r. o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
77/2016prehliadka tlakových nádob a odstránenie závad580,00 bez DPH4.10.2016Revinant – DG, s. r. o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
78/2016tlač pozvánok k výstave OSLAVA KARIKATÚRY23,72 bez DPH10.10.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
79/2016výmena optickej lampy v dataprojektoroch150,00 €11.10.2016Digimat, s.r.o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
80/2016tlač brožúr k výstave OSLAVA KARIKATÚRY60,10 bez DPH11.10.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
81/2016výroba banneru a tlač plagátov k výstave OSLAVA KARIKATÚRY69,50 bez DPH12.10.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
82/2016oprava tlačiarne XEREX M118120,00 €14.10.2016XPS, s. r. o.Ing. Ľubomír Kraľovanský
83/2016natočenie, spracovanie a dodanie videofilmu z vernisáže OSLAVA KARIKATÚRY 20. 10. 201640,00 €19.10.2016Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 03661 VrútkyIng. Ľubomír Kraľovanský
84/2016preprava zásielky na trase Bratislava – Tel Aviv a späť375,00 €21.10.2016R-Cargo, s.r.o. Letisko Košice 041 75 KošiceIng. Ľubomír Kraľovanský
85/2016zapožičanie tlačiarne – multifunkčná HP M12217,00/mesiac27.10.2016Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381Ing. Ľubomír Kraľovanský
86/2016tlač katalógu CONNECTIONS – K. Kállay pre potreby realizácie výstavy v Haife340,00 bez DPH3.11.2016VLMedia, Robotnícka 1, 03601 Martin, ičo: 36376957Ing. Ľubomír Kraľovanský
87/2016preprava výstavy BIENÁLE FANTÁZIE 2016 z Martina do Paríža v dňoch 17. – 21. 11. 2016490,00 €4.11.2016Ivan Levčík, Priemyselná 9, 949 01 NitraIng. Ľubomír Kraľovanský
88/2016grafické služby spojené s výstavou Trienále umenia knihy 2016 ( grafický návrh, úprava katalógu, pozvánky, plagátu a banneru)800,00 €7.11.2016Peter Ďurík, Podhorská 4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
89/2016výtvarný a inštalačný materiál k výstave BF2016 v Paríži podľa vlastného výberu102,00 €7.11.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
90/2016tlač pozvánok k výstavám TUK 2016 a KAMEŃ A SKLO79,59 bez DPH8.11.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
91/2016revízia EZS, oprava a nastavenie 2 ks kamier90,00 bez DPH8.11.2016Ing. Milan Štígel, INTEGRATED SYSTEMS, Jánošíkova 32, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
92/2016tlač katalógu k výstave TUK 20161 110,00 €16.11.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
93/2016tlač katalógu k výstave KAMEŇ A SKLO504,00 bez DPH16.11.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
94/2016výroba banneru k výstavám KAMEŇ A SKLO a TUK 2016, plagáty k výstavám KAMEŇ A SKLO a TUK 2016 10 ks120,00 bez DPH21.11.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
95/2016materiál na detské tvorivé dielne – projekt MOSTY podľa vlastného výberu (nožnice, špagát, lepidlá)70,00 €22.11.2016Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 MartinIng. Ľubomír Kraľovanský
96/2016kancelárske potreby podľa požiadaviek zamestnancov TG, hygienické potreby140,37 €25.11.2016TSV Papier – Tibor VargaIng. Alexandra Rybárová
97/20162GB RAM DDR230,00 €25.11.2016Digimat, s. r. o., V. Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin, ičo: 31 622 381Ing. Alexandra Rybárová
98/2016tlač skladačky s vloženým letákom k výstave Povedomé formy v Berlíne83,00 €25.11.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
99/2016samotvrdnúca modelovacia hmota na detské tvorivé dielne – projekt MOSTY260,00 €28.11.2016Papierníctvo DEMRO, 29. augusta 11, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
100/2016grafický papier Tntoreto, formát 100×70 cm, čierny a tm. modrý, obojstranná lepiaca páska k výstave Kameň a sklo91,26 €28.11.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
101/2016toner do PC tlačiarne – projekt Mosty70,00 €28.11.2016Prima computers, M. R. Štefánika 7, 036 00 Martin, ičo: 45514836Ing. Alexandra Rybárová
102/2016tlač plagátov k výstave TUK 2016 A235,00 bez DPH29.11.2016Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
103/2016materiál na tvorivé dielne – projekt Mosty569,00 €8.12.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
104/2016materiál na tvorivé dielne – projekt Mosty86,00 €8.12.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
105/2017služby spojené s výstavou Connections Izrael, 10,11-3,12,2016550,00 €8.12.2016The Israel Painters and Sculptors Association, Chagall house, 24 Zionut ave, Haifa, IsraelIng. Alexandra Rybárová
106/2016projekt Trienále umenia knihy III, objednávanie tovaru k realizácii výstavy a tvorivých dielní: grafický papier, farby, lepidlá, lepiace pásky, farebné papiere, …200,00 €14.12.2016Umelecké potreby, Lýdia Komorová, M. R. Štefánika 64, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová
107/2016Tlač pozvánky na tvorivé dielne k výstave TUK 201627,00 €16.12.2016FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MartinIng. Alexandra Rybárová