zamestnanci

Zamestnanci

Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka

E-mail: alexandrarybarova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48, 0905 575 947

Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl
PR manažérka, galerijná pedagogička

E-mail: sekretariattg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Ing. Monika Mužilová
ekonómka – účtovníčka

E-mail: ekonomtg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Lenka Denková
projektová manažérka

E-mail: denkova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Bc. Adam Galko
historik umenia

E-mail: galko@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Mužilová
galerijná pedagogička, lektorka, sekretariát Bienále fantázie

E-mail: muzilova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Peter Návoj
výstavný technik, informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Boris Jíra
informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Plazáková
informátor – pokladník, upratovačka

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48