zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Katarína Klučková
riaditeľka (na základe poverenia)

E-mail: katarina.kluckova@zilinskazupa.sk
Tel.: +421/43 422 44 48, 0907 842 921

Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl
Dokumentátorka výstavnej činnosti, PR manažérka, galerijná pedagogička

E-mail: turcianskagaleria@vuczilina.sk / haverl@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Ivana Janotíková
galerijná pedagogička

E-mail: galerijny.pedagog@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Ing. Nadežda Patúšová
ekonómka – účtovníčka

E-mail: ekonomtg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Lenka Denková
personalistka

E-mail: denkova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Mužilová
dokumentátorka zbierok, správkyňa deopzitára

E-mail: muzilova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Peter Návoj
výstavný technik, informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Boris Jíra
informátor – pokladník

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Plazáková
informátor – pokladník, upratovačka

E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48