adresa

Adresa

Turčianska galéria v Martine

Daxnerova 2, 036 01 Martin

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1635

SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 36145327

DIČ: 2020598327

Otváracie hodiny

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

zatvorené

8. 00 – 17. 00 hod.

8. 00 – 17. 00 hod.

8. 00 – 17. 00 hod.

8. 00 – 17. 00 hod.

11. 00 – 17. 00 hod.

11. 00 – 17. 00 hod.

Knižnica ja prístupná čitateľom: utorok – piatok / 8.00 – 17.00 hod.