Faktúry 2017

Faktúry 2017
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvouIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO Dátum zverejnenia
0001/2017Ochr.obj. I.Q 2017.dopl.služ 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.200116.1.2017RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava3576332916.1.2017
0002/2017Aktualizácia stránok *TG v Múzeum r.2017 70,00 € Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.201216.1.2017DECUS,s.r.o.Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica3160444716.1.2017
0003/2017Mobily mes.popl. za 1/17, Rybárová,,pev.linka,,Torma 81,06 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.200117.1.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842717.1.2017
0004/2017Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A3 2016 22,50 € 18.1.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842718.1.2017
0005/20171/17 Nájom budova ,výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.200926.1.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679226.1.2017
0006/2017Stravné za 1/2017 563,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania26.1.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969026.1.2017
0007/2017Dovoz výstavy COnnections z Izraela 19.1.17 610,73 € 1.2.2017TNT Expres Worldwide spol. s.r.o.Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava313516031.2.2017
0008/2017Nájom budova 2/17,výťah 2/17 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20099.2.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167929.2.2017
0009/2017Poskytnutie právnych služieb 4.1-30.1.17 960,00 € Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.1.20179.2.2017JUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o.Červenej armády 1, 036 01 Martin368628199.2.2017
0010/2017Internet Magio za 1/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.201610.2.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.2.2017
0011/2017Stravné lístky na 2/2017, 145 ks 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania10.2.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969010.2.2017
0012/2017Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 1/201710.2.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586710.2.2017
0013/2017Toner Lexmark 325DN 35,00 € 2/201715.2.2017Digimat, s.r.o.V. Pulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238115.2.2017
0014/2017Odber tepla za 1/2017 doplatok 908,13 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200515.2.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301615.2.2017
0015/2017Telef.popl. pevné linky za 1/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.200115.2.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346915.2.2017
0016/2017mobil za 1-2/17 Rybárová,,Torma,,popl.,,GSM brána 92,51 € Mandátna zmluva z 5/200715.2.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842715.2.2017
0017/2017Nedoplatok poštovné k 31.1.17 2,30 € 16.2.2017Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina, 845 45 Bratislava4723248016.2.2017
0018/2017Kancel.papier,zakladače,obaly 109,30 € 4/201721.2.2017Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721121.2.2017
0019/2017Občerstvenie vernisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.20171.3.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza315618021.3.2017
0020/2017Reštaurovanie 6-tich diel zbierky maľby Turčianskej galérie 900,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.20167.3.2017Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš67620568737.3.2017
0021/2017Nájomné,Nájom výťah 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20093.3.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.3.2017
0022/2017Poplatok SKNIC turiecgallery.sk,poplatok SKNIC turiecgallery.sk 16,70 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW200801467.3.2017DATACOM.EU s.r.o.Jesenského 26, 036 01 Martin443182357.3.2017
0023/2017Servis EZS - elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove TG, preprogramovanie volača 32,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.20146/20177.3.2017Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMSJanošíkova 332, 036 01 Martin226009657.3.2017
0024/2017Internet Magio za 2/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20167.3.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.3.2017
0025/2017Prevádzka turiecgallery.sk,Prevádzka turiecgallery.sk 48,00 € Zmluva o dodávaní služieb č. EUW200801467.3.2017DATACOM.EU s.r.o.Jesenského 26, 036 01 Martin443182357.3.2017
0026/2017Nastavenie tel. komunikátora 24,00 € 8.3.2017Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin316223818.3.2017
0027/2017Dodávka tepla za 2/2017 445,28 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20058.3.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030168.3.2017
0028/2017Skladačka, plagát, pozvánka - Púček - Fork.s.r.o. 135,77 € 8/201710.3.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.3.2017
0029/2017Tlač pozvánok, plagátu, skladačky - Štubňa 83,46 € 9/20179.3.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110619.3.2017
0030/2017Pagáčiky oškvarkové 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.20175/20178.3.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza315618028.3.2017
0031/2017Telefónne poplatky - pevné linky za 2/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20018.3.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634698.3.2017
0032/2017Stravné lístky za 3/2017 574,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania8.3.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796908.3.2017
33/2017Stravné lístky za 3/2017 31,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania8.3.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796908.3.2017
0034/2017Kontrola PHP, hasiacich prístrojov, tlakové skúšky 227,09 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.201313/201714.3.2017ALL FIRE SERVIS,spol.s.roTurčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky3600274714.3.2017
35/2017Poplatky 98,44 € 17.3.2017TNT Expres Worldwide spol. s.r.o.Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava3135160317.3.2017
36/2017Materiál na projekt UMENIE HROU III 344,17 € 12/201717.3.2017Jaroslava Demáčková-DEMRO29. augusta 11, 036 01 Martin1785218817.3.2017
37/2017Čistiace prostriedky 73,46 € 16/201724.3.2017JUMICOL, s.r.o.Bytčická 89, 010 09 Žilina3678394324.3.2017
0038/2017HDD 1TB, Switch porty a kábel UTP Cat.5 RJ45 M/RJ45M - 3m 118,30 € 15/201730.3.2017Digimat, s.r.o.V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin3162238130.3.2017
39/2017Materiál na tvorivé workshopy k projektu Umenie hrou III 806,95 € 14/201728.3.2017Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327728.3.2017
40/2017Tonery - projekt Umenie hrou III (tlač pozvánky, pre potreby workshopu) 96,40 € 19/201724.3.2017Stanislav DubovecGen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník1078304124.3.2017
41/2017Preplatok za rok 2016-74,16 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200530.3.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301630.3.2017
42/2017Tlač katalógu Ever Púček - Cesty a spomienky 121,94 € 17/201730.3.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106130.3.2017
43/2017Reštaurovanie diel - M. Galanda, A.W. Kubínčan 5 000,00 € Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016 zo dňa 23.11.20163.4.2017Jarmila Tarajčáková - Art & RestorationKomenského 583/3, 058 01 Poprad448818353.4.2017
44/2017Pevné linky za 3/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20017.4.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.4.2017
45/2017Nájom budovy za 4/2017,Mesto Martin- nájom výťah 4/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20097.4.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167927.4.2017
46/2017Servis EZS, preprogramovanie volača, zaškolenie obsluhy a úprava kódov 68,40 € Zmluva o dielo zo dňa 7.7.201422/20176.4.2017Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMSJanošíkova 332, 036 01 Martin226009656.4.2017
47/2017Štubňa-plagát A2,banner,plagát 100x70 117,60 € 11/20176.4.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin363858676.4.2017
48/2017Púček-Plagát A2,Banner,Plagát 100x70 134,40 € 10/2017 24/20176.4.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin363858676.4.2017
49/2017Etikety samolepiace 45,72 € 23/201710.4.2017Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721110.4.2017
50/2017Stravné za 4/2017 500,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania19.4.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969019.4.2017
51/2017Dodávka tepla za 3/2017 240,00 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200511.4.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301611.4.2017
52/2017Ochrana majetku 2. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.200110.4.2017RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava3576332910.4.2017
53/2017Miestny poplatok za komunálne odpady 400,22 € 11.4.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679211.4.2017
54/2017Mobilná linka, poplašná linka informátori,mobil ,GSM, pevné linky 4/2017 59,46 € Mandátna zmluva z 5/200719.4.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.4.2017
55/2017Školenie zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 Z. z. 43,20 € 19.4.2017BPQ, s.r.o.Vajanského námestie 2, 036 01 Martin3665085419.4.2017
56/2017Tepovanie kobercov 70,00 € 25/201719.4.2017KILTER s.r.o.Turčiansky Peter, 038 41 Turčiansky Peter4707152419.4.2017
57/2017Internet 3/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.201627.4.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346927.4.2017
58/2017Členský poplatok 2017 100,00 € 26.4.2017Rada galérii SlovenskaRiečna 1, 815 13 Bratislava3085323126.4.2017
59/2017Zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný 99,72 € 29/201724.4.2017Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec3262721124.4.2017
60/2017Skladačka Štubňa 204,00 € 27/201725.4.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106125.4.2017
61/2017Katalóg Štubňa 305,35 € 32/201725.4.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106125.4.2017
62/2017Katalóg Ever Púček 431,02 € 31/201725.4.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106125.4.2017
63/2017Školenie Magma - Žilina 191,21 € 3.5.2017AutoCont SK a.s.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava363962223.5.2017
64/2017Korekčný roller, vizitkár 33,47 € 2.5.2017Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272112.5.2017
65/2017Občeertvenie vernisáž J. Vrtiak 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201726/20179.5.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza315618029.5.2017
66/2017Telekomunikačné služby 4/2017 23,93 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20169.5.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.5.2017
67/2017Telefónne poplatky - pevné linky 4/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.200111.5.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346911.5.2017
68/2017teplo 4/2017-14,34 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.5.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.5.2017
69/2017Nájomné, nájom výťah 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20099.5.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167929.5.2017
70/2017Stravné 5/2017 591,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania10.5.2017GGFS s.r.o.4707969010.5.2017
71/2017Poplatok školenie - Protokol, etiketa, rétorika, oblečenie 25,00 € 12.5.2017Medzinárodný klub SR - Infocentrum MKFurdekova 5, 921 01 Piešťany3084397912.5.2017
72/2017Poplašná linka - informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,99 € Mandátna zmluva z 5/200712.5.2017Žilinský samosprávny kraj3780842712.5.2017
73/2017Plagáty Reštaurovanie kresby 27,04 € 17.5.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106117.5.2017
74/2017Scanner,Kubicomp-Toner,Kubicomp-Eset - na 4 PC - 1 rok,Kubicomp-náklady budúcich období - Eset 165,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201734/201711.5.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955111.5.2017
75/2017Reštaurovanie 6. diel maľby 2 100,00 € Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.201611.5.2017Mgr.art Erika BenickáPloštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš676205687311.5.2017
76/2017Tlač pozvánok, plagátov, reštaurovanie maľby 207,49 € 39/201717.5.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106117.5.2017
77/2016Tlač pozvánok, plagátov- reštaurovanie maľby 102,49 € 40/201717.5.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106117.5.2017
78/2017Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 36/201717.5.2017Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327717.5.2017
79/2017Grafický papier - reštaurovanie 55,50 € 37/201717.5.2017Umelecké potrebyThurzova 431, 036 01 Martin4124327717.5.2017
80/2017Práce súvisiace s vydaním publikácie - Energia kresby 4 100,00 € Zmluva o dielo č. 1/2017 zo dňa 19.5.201719.5.2017Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo PallasNitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany3112187019.5.2017
81/2017Pagáče- vernisáž SZUŠ- Reminescencie 6,77 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201733/201730.5.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180230.5.2017
82/2017Správa a údržba výpočtovej techniky 199,20 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201742/201731.5.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955131.5.2017
83/2017Poplašná linka informátori,GSM, pevné linky,mobil 84,65 € Mandátna zmluva z 5/200714.6.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842714.6.2017
84/2017Internet Magio 5/2017 19,66 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20167.6.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.6.2017
85/2017Telefónne poplatky - pevné linky 5/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20017.6.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.6.2017
86/2017Nájom výťah, nájomné 5/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20098.6.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167928.6.2017
87/2017Teplo 5/2017 126,54 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20059.6.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030169.6.2017
88/2017vodné, stočné 1.1.-26.5.2017 622,00 € Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.20058.6.2017Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720848.6.2017
89/2017Pozvánky - Ever Púček - finisáž 9,60 € 43/20179.6.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin363858679.6.2017
90/2017Banner Púček 108,00 € 44/20179.6.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin363858679.6.2017
91/2017Banner Púček - finisáž 54,00 € 24/201714.6.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586714.6.2017
92/2017Pozvánky, plagát na finisáž Púček 36,79 € 35/201714.6.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586714.6.2017
93/2017Banner, plagát - Púček 124,80 € 38/201714.6.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586714.6.2017
94/2017Kancelársky papier 215,28 € 45/201719.6.2017Tibor Varga TSV Papier3262721119.6.2017
95/2017Stravné 6/2017 602,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania16.6.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969016.6.2017
96/2017Poplašná linka -informátori, mobil,GSM, pevné linky 53,33 € Mandátna zmluva z 5/200726.6.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842726.6.2017
97/2017Občerstvenie finisáž 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201748/201726.6.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180226.6.2017
98/2017Pozvánky Cipár 74,40 € 53/201710.7.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106110.7.2017
99/2017Správa a údržby výpočtovej techniky 39,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201710.7.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955110.7.2017
100/2017Ochrana objektu 3. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.200110.7.2017RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava3576332910.7.2017
101/2017Internet Magio 6/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.201610.7.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.7.2017
102/2017Telefónne poplatky - pevné linky 6/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.200110.7.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346910.7.2017
103/2017Prečistenie kanalizačnej stúpačky 72,00 € 55/201711.7.2017Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práceValča 270, 038 35 Valča3713784111.7.2017
104/2017Nájomné,nájomné výťah 7/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.200910.7.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679210.7.2017
107/2017 Stravné 7/2017 535,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania10.7.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava4707969010.7.2017
108/2017Plagát - vernisáž Miroslav Cipár 117,60 € 50/201711.7.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586711.7.2017
109/2017Plagát joga, Kocúr, QR code 50,40 € 47/201711.7.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586711.7.2017
110/2017Plagát - finisáž Púček 84,00 € 49/201711.7.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586711.7.2017
111/2017Občertvenie 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201752/201712.7.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180212.7.2017
112/2017Teplo 6/2017 21,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200512.7.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301612.7.2017
113/2017Poplašná linka - informátori,služobný mobil, GSM, pevné linky 6/2017 46,56 € Mandátna zmluva z 5/200712.7.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842712.7.2017
114/2017Inštálácia softvéru, USB kábel, údržba tlačiarne, toner Minolta Magicolor 94,66 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201757/201731.8.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955131.8.2017
115/2017Nájomné, nájomné výťah 8/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20093.8.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167923.8.2017
116/2017Stravné 8/2017 504,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania4.8.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796904.8.2017
117/2017Plagáty na výstavu Karola Felixa 60,00 € 56/20178.8.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin363858678.8.2017
118/2017Teplo 7/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20058.8.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030168.8.2017
119/2017Pagáče (Köhler - 2. vernisáž) 6,77 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201754/20178.8.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza315618028.8.2017
120/2017Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.200116.8.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346916.8.2017
121/2017 Internet Magio 7/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.201616.8.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346916.8.2017
122/2017Mobil,GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/200716.8.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842716.8.2017
123/2017Propagácia a reklama 50,00 € Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 201616.8.2017Miloslav Búchala-Štúdio VMBNábrežná 11/44, 038 61 Vrútky3049939916.8.2017
124/2017Projektor,Kubicomp - inštalácia projektor 222,08 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201761/201716.8.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955116.8.2017
125/2017Výroba tabule Otváracie hodiny 11,88 € 60/201723.8.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586723.8.2017
126/2017Stravné 9/2017 507,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania6.9.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796906.9.2017
127/2017 Internet Magio 8/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20166.9.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634696.9.2017
128/2017Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20016.9.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634696.9.2017
129/2017Police biele, stoly 1 449,60 € 68/201712.9.2017Marek DanekLietava 113, 013 18 Lietava45296990112.9.2017
130/2017Katalógy Cipár 743,83 € 64/201713.9.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106113.9.2017
131/2017Toaletný papier 12,24 € 66/20178.9.2017BANCHEM, s.r.o.Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda362279018.9.2017
132/2017Nájomné, nájom výťah 9/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.200913.9.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin0031679213.9.2017
133/2017Teplo 8/2017 61,60 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200511.9.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301611.9.2017
134/2017Ištalácia software,Kubicomp - kábel, papierová rolka 85,58 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201767/20176.9.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin363695516.9.2017
135/2017Banner Cipár 108,00 € 63/201719.9.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586719.9.2017
136/2017Poplašná linka - informátori, mobil, pevné linky 9/2017 44,44 € Mandátna zmluva z 5/200719.9.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842719.9.2017
137/2017Plotter,Kubicomp - rolka, vreteno na rolku, prepravné náklady 1 096,80 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201759/201722.9.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955122.9.2017
138/2017Koberce,páska na koberce 2 015,04 € 69/201722.9.2017BRAMAPO, s.r.o.Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin3677678522.9.2017
139/2017Pagáče vernisáž Cipár, Faško 13,52 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201765/201729.9.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180229.9.2017
140/2017Ochrana majetku 4. štvrťrok 71,71 € Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.20013.10.2017RIMI-SK s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava357633293.10.2017
141/2017Nájomné, nájom výťah 10/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20095.10.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167925.10.2017
142/2017Stravné 10/2017 567,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania5.10.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796905.10.2017
143/2017Správa a údržba výpočt. techniky, patch kábel, Eset Smart Security 320,52 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201770/20175.10.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin363695515.10.2017
144/2017Internet Magio 9/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20169.10.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.10.2017
145/2017Telefónne poplatky, pevné linky 9/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20019.10.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634699.10.2017
146/2017Reprodukcia Galandu - Zamyslená 22,50 € 9.10.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin443110619.10.2017
147/2017Teplo- 9/2017 184,58 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200512.10.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301612.10.2017
148/2017Popl. linka - informátori, GSM, mobil, pevné linky 10/2017 44,68 € Mandátna zmluva z 5/200712.10.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842712.10.2017
149/2017Záloha na tvorbu web stránky 300,00 € Zmluva o dielo č. 2/201716.10.2017Jakub Kňažek - DžejKejP. O. Hviezdoslava 17/13, 018 51 nová Dubnica4807908116.10.2017
150/2017Nákup osob. automobilu 12 948,00 € Kúpna zmluva zo dňa 17.10.201719.10.2017A.M. PLUS, s.r.o.Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom3640758519.10.2017
151/2017Poistenie majetok, zodpovednosť,ŽSK poistenie KASKO, PZP 887,42 € Mandátna zmluva z 5/20077.11.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina378084277.11.2017
152/2017Správa a údržba výpočtovej techniky,tonery, Licencia MOL NL AE MS Office Standard 2016 Sngl 351,24 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201771/20178.11.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin363695518.11.2017
153/2017Školenie na zistenie OPP,cvičný požiarny poplach 70,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.20136.11.2017Ján Borievka DEVIL FIRE SERVISTurčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky438831926.11.2017
154/2017Internet Magio 10/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20167.11.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.11.2017
155/2017Telefónne poplatky - pevné linky 10/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20017.11.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634697.11.2017
156/2017Stravné 11/2017 423,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania7.11.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796907.11.2017
157/2017Školenie BOZP 40,00 € 7.11.2017Mercelová MiroslavaHorčičkova 6, 038 52 Sučany403055387.11.2017
158/2017Nájomné, nájom výťah 11/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20098.11.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167928.11.2017
159/2017Teplo 10/2017 550,67 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.20058.11.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin364030168.11.2017
160/2017Banner Ivan Štubňa 108,00 € 72/201715.11.2017FRANCESCA CREATION, s.r.o.Robotnícka 29, 036 01 Martin3638586715.11.2017
161/2017Pneumatiky Hyundai (4 ks) 184,80 € 21.11.2017TTL, spol. s. r. oZvolenská 20, 010 08 Žilina3643458221.11.2017
162/2017Prehliadky tlakových nádob, skúška tesnosti tlak. nádob 359,60 € 76/201711.11.2017REVIMONT-DG, s.r.o.111, 038 04 Bystrička3641510311.11.2017
163/2017Pagáče - vernisáž Fotoklub Karola Plicku 6,44 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201773/201723.11.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180223.11.2017
164/2017Mobil, poplašná linka, GSM, pevné linky 44,40 € Mandátna zmluva z 5/200721.11.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842721.11.2017
165/2017Pagáče vernisáž Ďurík 5,15 € Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.201777/201724.11.2017Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza3156180224.11.2017
166/2017Energia kresby 240 ks 3 000,00 € 27.11.2017Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o.Bojnická 10, 830 00 Bratislava1731146227.11.2017
167/2017Školenie zamestnancov- BOZP 158,40 € 75/201728.11.2017BPQ, s.r.o.Vajanského námestie 2, 036 01 Martin3665085428.11.2017
168/2017Platinum City Card - VLP,SYGLO - Platinum City Card - SF 180,00 € 30.11.2017SYGLOJána Šimka 4/12, 036 01 Martin5057446930.11.2017
169/2017Priečka, maľovanie, penetrovanie, akrylovanie, výmena kartuše a páčky, elektrovrátnik, montáž - stropné lampy 1 588,00 € 29.12.2017Martin BandýkTurčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom4346119129.12.2017
170/2017Svetelná rampa, rohovníky, akryl, farba, sadrokartón, kartuša, elektromateriál, doprava, odvoz a likvidácia odpadu 878,60 € 29.11.2017Martin BandýkTurčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom4346119129.11.2017
171/2017Pozvánky, skladačka Ďurík,Fork - nátlačky knihy Energia kresby, vzorka Energie kresby 280,98 € 78/2017 81/201728.11.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106128.11.2017
172/2017Správa a údržba výpočtovej techniky, záložny zdroj - UPS APC Power-Saving BAcck-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 153,84 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.201779/201730.11.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 45, 036 01 Martin3636955130.11.2017
173/2017Školenie 120,00 € Mandátna zmluva zo dňa 28.3.20134.12.2017Ján Borievka DEVIL FIRE SERVISTurčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky438831924.12.2017
174/2017Stravné lístky 12/2017 364,00 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania4.12.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796904.12.2017
175/2017Stravné 12/2017 66,50 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania5.12.2017GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 811 08 Bratislava470796905.12.2017
176/2017Vodné, stočné 858,84 € Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.20055.12.2017Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 01 Martin366720845.12.2017
177/2017Energia kresby 300,00 € 6.12.2017Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o.Bojnická 10, 830 00 Bratislava173114626.12.2017
178/2017Telefónne poplatky - pevné linky 11/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20016.12.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634696.12.2017
179/2017Internet Magio 11/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20168.12.2017 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634698.12.2017
180/2017Nájomné, nájomné výťah 12/2017 500,00 € Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.20098.12.2017Mesto Martin Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin003167928.12.2017
181/2017Školenie obsluhy tlakových zariadení 80,09 € 80/20178.12.2017REVIMONT-DG, s.r.o.111, 038 04 Bystrička364151038.12.2017
182/2017Diár denný 10 ks, príjemka/výdajka 46,26 € 83/20177.12.2017Tibor Varga TSV PapierVajanského 80, 984 01 Lučenec326272117.12.2017
183/2017Papierové tašky 54,00 € 15.12.2017OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava3584313615.12.2017
185/2017Teplo 11/2017 394,12 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200515.12.2017Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301615.12.2017
186/2017Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 11/2017 44,46 € Mandátna zmluva z 5/200713.12.2017Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842713.12.2017
187/2017PF 2018, kalendár 2018 151,14 € 85/201715.12.2017FORK, s.r.o.Pribinova 274/4, 036 01 Martin4431106115.12.2017
188/2017Papierové tašky - € 87/201719.12.2017OfficeLand, s.r.o.Mierová 183, 821 05 Bratislava3584313619.12.2017
189/2017Vstupné školenie zamestnancov (1 osoba) 10,00 € 88/201721.12.2017Mercelová MiroslavaHorčičkova 6, 038 52 Sučany4030553821.12.2017
190/2017Internet Magio 12/2017 18,94 € Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.20168.1.2018 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634698.1.2018
191/2017Telefónne poplatky - pevné linky 12/2017 14,00 € Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.20018.1.2018 Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634698.1.2018
192/2017Teplo 12/2017 223,93 € Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.200510.1.2018Martinská teplárenská,a.sRobotnícka 17, 036 01 Martin3640301610.1.2018
193/2017Elektrika 2017 118,44 € Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny17.1.2018Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36 403 00817.1.2018
194/2017Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 12/2017 0,51 € Mandátna zmluva z 5/200716.1.2018Žilinský samosprávny krajul. Komenského 48, 011 09 Žilina3780842716.1.2018