vstupné

1900x922

Cenník

Jedna výstava: Dospelý: 1,00 € / Zľavnený: 0,50 €

Skupiny so zľavou:

Deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori od 60 do 70 rokov

Bezplatný vstup:

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, seniori nad 70 rokov, galerijní a múzejní pracovníci, teoretici umenia, členovia Klubu galérií na Slovensku, členovia profesných združení (AICA,…), vojnoví veteráni

tvorivé dielne a  programy: 1,00 €
Ateliér KOCÚR + výstava: 2,00 €