2017/o68 (2017-09-11)

ID
2017/o68


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
68/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás 1. polica biela 120×20 – 6 ks, 2. polica biela 119,96 – 2ks, 3. stoly 112×82 – 9ks.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
1449,60

Dátum vyhotovenia objednávky
11.9.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Marek Danek, Lietava 113, 01318 Lietava

2017/o66 (2017-09-05)

ID
2017/o66


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
66/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás toaletný papier 60 ks/2 balenia.

Dátum vyhotovenia objednávky
5.9.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
BANCHEM, s.r.o. Zvolenská cesta 11 974 05 Banská Bystrica

2017/o67 (2017-09-04)

ID
2017/o67


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
67/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1. inštalácia software, 2. patch kábel, 3. papier rolka

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
85,58

Dátum vyhotovenia objednávky
4.9.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin

2017/o65 (2017-09-04)

ID
2017/o65


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
65/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás 20 balení pagáčov.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
13,52

Dátum vyhotovenia objednávky
4.9.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
PPC, Kollárova 83 036 01 MARTIN

2017/o64 (2017-08-25)

ID
2017/o64


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
64/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás katalógy na výstavu Miroslava Cipára 60 ks.

Dátum vyhotovenia objednávky
25.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork, Nade Hejnej 5358, 03601 Martin

2017/o63 (2017-08-25)

ID
2017/o63


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
63/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás Banner 2600×2600 – výstava M. Cipár.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
98,00 eur bez DPH.

Dátum vyhotovenia objednávky
25.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca s.r.o., Robotnícka 29, 03601 Martin

2017/o62 (2017-08-21)

ID
2017/o62


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
62/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás katalógy na výstavu Miroslava Cipára 100 ks.

Dátum vyhotovenia objednávky
21.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork, Nade Hejnej 5358, 03601 Martin

2017/o61 (2017-08-15)

ID
2017/o61


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
61/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás viď príloha.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
222,08

Dátum vyhotovenia objednávky
15.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin

Príloha
PrílohaJPG

2017/o60 (2017-08-14)

ID
2017/o60


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
60/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás nálepku s otváracimi hodinami.

Dátum vyhotovenia objednávky
14.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca s.r.o., Robotnícka 29, 03601 Martin

2017/o59 (2017-08-08)

ID
2017/o59


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
59/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1. Plotter HP designjet, 2. Papier rolka 250 g, 3. Papier rolka 80g, 4. Náhradné vreteno.

Dátum vyhotovenia objednávky
8.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin