2017/o82 (2017-11-29)

ID
2017/o82


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 20 ks kalendárov.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
128,69 €

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork, Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin

2017/o81 (2017-11-28)

ID
2017/o81


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás vzorku Energie kresby.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
204,25 €

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork, Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin

2017/o80 (2017-11-27)

ID
2017/o80


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1. základné školenie obsluhy tlakových zariadení.

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Revimont, Bystrička 111, 038 04 Bystrička

2017/o79 (2017-11-15)

ID
2017/o79


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1. záložný zdroj 2 APC Back-UPS ES 700 VA 230V – 1x

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
123,96 € s DPH

Dátum vyhotovenia objednávky
2017-11-15

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Kubicomp, s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin

2017/o78 (2017-11-13)

ID
2017/o78


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1. 50ks pozvánok, 2. 100ks skladačiek

Dátum vyhotovenia objednávky
2017-11-13

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork, Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin

2017/o77 (2017-11-13)

ID
2017/o77


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 10 balení pagáčov

Dátum vyhotovenia objednávky
2017-11-13

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Prievidzské pekárne a cukrárne, Košovská 12, 971 01 Prievidza

2017o76 (2017-11-08)

ID
2017o76


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: opakovanú vonkajšiu prehliadku tlakovej nádob ydvojpriestorovej 1ks,opakovanú vonkajšiu prehliadku tlakovej nádoby s obsahom od 02m3-08m3 1ks, vnútornú odbornú prehliadku tl. nádoby s obsahom do 02m3 1ks, vnútornú odbornú prehliadku tl. nádoby od 02m3-08m3 1ks, skúšku tesnosti tl. nádoby do 02m3 1ks, skúšku tesnosti tl. nádoby 02m3-08m3 1ks, odbornú prehliadku nízkotlakovej kotolne do 100kW 1ks

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
254 € bez DPH

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Revimont, Bystrička 111, 038 04 Bystrička

2017o75 (2017-10-31)

ID
2017o75


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: preškolenie zamestnancov na preškolenie podávania prvej pomoci

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
BPQ s.r.o., Vajanského 2, 036 01 Martin

2017o73 (2017-10-31)

ID
2017o73


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 10 balení pagáčov

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
6,77 € s DPH

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Prievidzské pekárne a cukrárne, Košovská 12, 971 01 Prievidza

2017/o72 (2017-10-27)

ID
2017/o72


Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás: 1x banner 2600×2600

Dátum vyhotovenia objednávky
27.10.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca, Robotnícka 29, 036 01 Martin