2017/o58 (2017-07-31)

ID
2017/o58


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
58/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás ubytovanie pre p. Cilera s manželkou z 13.9. na 14.9. 2017 (večera+raňajky).

Dátum vyhotovenia objednávky
31.7.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin

2017/o57 (2017-07-28)

ID
2017/o57


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
57/2017

Popis objednaného plnenia
Služby poskytnuté za mesiac júl 2017.

Dátum vyhotovenia objednávky
28.7.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45 036 01 Martin

2017/o56 (2017-07-28)

ID
2017/o56


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
56/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás tlač plagátov na výstavu K. Felixa.

Dátum vyhotovenia objednávky
28.7.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin

2017/o54 (2017-07-06)

ID
2017/o54


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
54/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás 10 balení pagáčov.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
6,77 eur

Dátum vyhotovenia objednávky
6.7.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin

2017o55 (2017-07-06)

ID
2017o55


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
552017

Popis objednaného plnenia
ObjednvamesiuVspreisteniekanalstpakytlakovmstrojom

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
7200

Dátum vyhotovenia objednávky
672017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
VodointalanprceProfitVala270

Dátum zaplatenia
14.7.2017

2017/o53 (2017-06-26)

ID
2017/o53


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
53/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás pozvánky a plagáty M. Cipár.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
74,40

Dátum vyhotovenia objednávky
26.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MT, ičo: 44311061

2017/o52 (2017-06-21)

ID
2017/o52


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
52/2017

Popis objednaného plnenia
Objednáveme si u Vás 20 balení pagáčov.

Dátum vyhotovenia objednávky
21.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Prievidzké pekárne a cukrárne, Kollárova 83 036 01 Martin

2017/o51 (2017-06-13)

ID
2017/o51


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
51/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás propagačný materiál 1700 ks, formát A5.

Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH
110,84

Dátum vyhotovenia objednávky
13.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
FORK, s. r. o., Pribinova 274/4, 03601 MT

2017/o50 (2017-06-12)

ID
2017/o50


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
50/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si u Vás plagáty 100×70 cm – 7 ks.

Dátum vyhotovenia objednávky
12.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin

2017/o49 (2017-06-12)

ID
2017/o49


Číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK
49/2017

Popis objednaného plnenia
Objednávame si Vás tlač plagátov 100×70 cm – 5 ks.

Dátum vyhotovenia objednávky
12.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin