2017/f149 (2017-10-16)

ID
2017/f149


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
149/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Záloha za tvorbu webstránky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
300,00 €

Dátum doručenia faktúry
16.10.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Jakub Kňažek -DžejKej, P.O. Hviezdoslavova 17/13

Dátum zaplatenia
17.10.2017

2017f148 (2017-10-11)

ID
2017f148


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1482017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Mesanpoplatok102017hovorn92017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
4468sDPH

Dátum doručenia faktúry
11102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
ilinsksamosprvnykrajulKomenskho4801109ilina

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f147 (2017-10-11)

ID
2017f147


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1472017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
DodvkatepelnejenergiezaSeptember2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
18458sDPH

Dátum doručenia faktúry
11102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
MartinskteplrenskasRobotncka1703680Martin

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f146 (2017-10-09)

ID
2017f146


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1462017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
ZamyslenMikulGalanda-reprodukcia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
2250sDPH

Dátum doručenia faktúry
09102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
ForksroPribinova274403601Martin

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f145 (2017-10-06)

ID
2017f145


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1452017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Poplatkyzatelekomunikansluby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
1400sDPH

Dátum doručenia faktúry
06102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
SlovakTelekomasBajkalsk2881762Bratislava

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f144 (2017-10-06)

ID
2017f144


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1442017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
InternetMagioza92017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
1894sDPH

Dátum doručenia faktúry
6102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
SlovakTelekomasBajkalsk2881762Bratislava

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f142 (2017-10-05)

ID
2017f142


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1422017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Stravn102017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
56700sDPH

Dátum doručenia faktúry
05102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
GGFSsroSasinkova581108Bratislava-StarMesto

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f141 (2017-10-05)

ID
2017f141


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1412017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Njomnnjomvahza102017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
50000

Dátum doručenia faktúry
5102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
MestoMartinNmSHVajanskho1103601Martin

Dátum zaplatenia
16.10.2017

2017f143 (2017-10-05)

ID
2017f143


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1432017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
SprvaadrbavpotovejtechnikypatchkbelESETSmartSecurityna4PC-1rok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
32052sDPH

Dátum doručenia faktúry
5102017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
KubicompsroMudroova4503601Martin

Dátum zaplatenia
16102017

2017f140 (2017-10-03)

ID
2017f140


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1402017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
tvrronpoplatokzaposkytovaniedoplnkovejslubypriochranemajetkuzatvrttvrrok2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
7171sDPH

Dátum doručenia faktúry
3102017

Dátum zaplatenia
10.10.2017