2017/f87 (2017-06-08)

ID
2017/f87


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
87/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Dodávka tepelnej energie za máj 2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
126,54

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Martinská teplárenská, a. s., Robotnícka 17, 036 80 Martin

Dátum zaplatenia
14.6.2017

2017/f88 (2017-06-08)

ID
2017/f88


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
88/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Vodné, stočné 1.1.-26.5.2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
622,00

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Turvod, a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, ičo: 36672084

Dátum zaplatenia
14.6.2017

2017/f86 (2017-06-08)

ID
2017/f86


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
86/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Služby nájom výťah, nájomné za 06/2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
500,00

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, ičo: 00316792

Dátum zaplatenia
14.6.2017

2017/f89 (2017-06-08)

ID
2017/f89


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
89/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Pozvánky Ever Púček.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
9,60

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin, ičo: 36385867

Dátum zaplatenia
14.6.2017

2017/f90 (2017-06-08)

ID
2017/f90


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
90/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Banner 2600×2600 E. Púček.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
108,00

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin, ičo: 36385867

Dátum zaplatenia
14.6.2017

2017/f91 (2017-06-08)

ID
2017/f91


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
91/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Banner 2600×1300 Púček finisáž.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
54,00

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin, ičo: 36385867

Dátum zaplatenia
21.6.2017

2017/f92 (2017-06-08)

ID
2017/f92


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
92/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Pozvánky a plagáty na finisáž E. Púček.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
36,79

Dátum doručenia faktúry
8.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin, ičo: 36385867

Dátum zaplatenia
21.6.2017

2017f93 (2017-06-08)

ID
2017f93


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
932017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Banner2600x2600plagt100x70

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
12480

Dátum doručenia faktúry
862017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
FrancescaCreationsroRobotncka2903601Martinio36385867

Dátum zaplatenia
2162017

2017/f84 (2017-06-05)

ID
2017/f84


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
84/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Poplatky za telekomunikačné služby k 1.6.2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
19,66

Dátum doručenia faktúry
5.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ičo: 35763469

Dátum zaplatenia
9.6.2017

2017/f85 (2017-06-05)

ID
2017/f85


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
85/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Poplatky za telekomunikačné služby k 1.6.2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
14,00

Dátum doručenia faktúry
5.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ičo: 35763469

Dátum zaplatenia
9.6.2017