2017úf117 (2017-08-08)

ID
2017úf117


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
117/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Objednávame si u Vás plagáty na výstavu K. felixa.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
60

Dátum doručenia faktúry
8.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Francesca Creation, s. r. o., Robotnícka 29, 03601 Martin, ičo: 36385867

Dátum zaplatenia
11.8.2017

2017/f118 (2017-08-08)

ID
2017/f118


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
118/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Objednávame si u Vás teplo 7/2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
61,60

Dátum doručenia faktúry
8.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Martinská teplárenská, a. s., Robotnícka 17, 036 80 Martin

Dátum zaplatenia
11.8.2017

2017/f119 (2017-08-08)

ID
2017/f119


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
119/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Objednávame si u Vás 1 balenie pagáčov.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
6,77

Dátum doručenia faktúry
8.8.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s., Košovská 12, 971 01 Prievidza

Dátum zaplatenia
11.8.2017

2017f116 (2017-08-04)

ID
2017f116


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1162017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Elektronickstravovaciepoukky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
50400

Dátum doručenia faktúry
482017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
GGFSsroSasinkova581108Bratislavaio47079690

Dátum zaplatenia
8.8.2017

2017f115 (2017-08-03)

ID
2017f115


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1152017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Njomnnjomzavah-082017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
50000eur

Dátum doručenia faktúry
382017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
MestoMartinNmSHVajanskho103601Martinio00316792

Dátum zaplatenia
8.8.2017

2017/f113 (2017-07-12)

ID
2017/f113


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
113/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Mesačný poplatok od 1.7.2017 do 31.7.2017. Hovorné od 1.6.2017 do 30.6.2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
46,56 €

Dátum doručenia faktúry
12.07.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, ičo: 37808427

2017f112 (2017-07-12)

ID
2017f112


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1122017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
DodvkatepelnejenergiezaJn2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
2160sDPH

Dátum doručenia faktúry
12072017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
MartinskteplrenskasRobotncka1703680Martin

Dátum zaplatenia
19.07.2017

2017f111 (2017-07-12)

ID
2017f111


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1112017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Pagikyokvarkov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
1352sDPH

Dátum doručenia faktúry
12072017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
PrievidzkpekrneacukrrneasKoovsk1297101Prievidza

Dátum zaplatenia
19.07.2017

2017f110 (2017-07-11)

ID
2017f110


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1102017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Plagt100x70cm-finisPek

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
8400sDPH

Dátum doručenia faktúry
11072017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
FrancescaCreationsroRobotncka2903601Martinio36385867

Dátum zaplatenia
19.07.2017

2017f109 (2017-07-11)

ID
2017f109


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
1092017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Plagt100x70cm-jogaatelirkocrQRcode

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
5040sDPH

Dátum doručenia faktúry
1172017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
FrancescaCreationsroRobotncka2903601Martinio36385867

Dátum zaplatenia
19.07.2017