2017/f177 (2017-12-06)

ID
2017/f177


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
177/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Energia kresby – doúčtovanie výrobných nákladov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
300 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
06.12.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f176 (2017-12-05)

ID
2017/f176


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
176/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Vodné, stočné 26.5.2017 – 23.11.2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
858,84 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
05.12.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. , Kuzmányho 25, 036 01 Martin

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f175 (2017-12-05)

ID
2017/f175


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
175/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
GGFS – stravné 12/2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
66,50 €

Dátum doručenia faktúry
05.12.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f174 (2017-12-04)

ID
2017/f174


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
174/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Stravné 12/2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
364 €

Dátum doručenia faktúry
04.12.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f173 (2017-12-04)

ID
2017/f173


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
173/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle zákona ustanovení Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a poradenstvo BOZP za rok 2017.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
120 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
4.12.2017

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f172 (2017-11-30)

ID
2017/f172


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
172/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Fakturujem Vám: správa a údržba výpočtovej techniky, UPS APC Power Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
153,84 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
30.11.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin

Dátum zaplatenia
2017-12-07

2017/f168 (2017-11-30)

ID
2017/f168


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
168/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Platinum City Card – Regenerácia pracovnej sily

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
180 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
30.11.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
SYGLO, Jána Šimka 4/12, 036 01 Martin

Dátum zaplatenia
2017-12-05

2017/f169 (2017-11-29)

ID
2017/f169


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
169/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Sadrokartónová priečka, Vyrezanie otvoru s vyspravením, maľovanie, penetrovanie, akrylovanie, výmena kartuše a páčky na batérií, montáž a zapojenie elektro vrátnika, demontáž a montáž stropných lámp výmena trubice+ zapojenie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
1588 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
29.11.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Martin Bandýk, Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom

Dátum zaplatenia
2017-11-30

2017/f170 (2017-11-29)

ID
2017/f170


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
170/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Fakturujem Vám práce na budove Turčianskej galérie na ulici Daxnerova 2.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
878,60 €

Dátum doručenia faktúry
29.11.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Martin Bandýk, Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom

Dátum zaplatenia
2017-12-04

2017/f171 (2017-11-28)

ID
2017/f171


Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK
171/2017

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre
Fakturujeme Vám : pozvánka Peter Ďurík, skladačka Peter Ďurík, nátlačky knihy Energia kresby, kniha Energia kresby vzorka 215×273 mm.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH
280,98 € s DPH

Dátum doručenia faktúry
28.11.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa)
Fork s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin

Dátum zaplatenia
2017-12-07