VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

vyrocna-sprava-za-rok-2016 priloha-7-1-3-elektronizacia-2016 priloha-2-poistenie-majetku-2016 priloha-3-navstevnost-2013-2016 priloha-4-dan-z-nehnutelnosti-2016 priloha-5-spolupraca-s-mestami-obcami-a-3-sektorom priloha-6-medzinarodna-spolupraca priloha-8-projekty-2016 priloha-9-zamestnanci priloha-10-sebestacnost priloha-c-1-zoznam-motorovych-vozidiel-2016 tabulka-1-akvizina-cinnost tabulka-2-evidencia-zbierok tabulka-3-zapozicanie-a-vyvoz-zbierkovych-predmetov tabulka-3-zapozicanie-zbierok-2016 tabulka-4-vystavy-2016