komentované prehliadky

Odborné komentované prehliadky sú určené pre skupiny žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre skupiny starších návštevníkov galérie. Výklady sú prispôsobené potrebám a mentalite konkrétnej skupiny, či už ide o deti predškolského veku, školákov, skupiny so špeciálnych škôl atď. Ich cieľom je sprevádzať návštevníka pri objavovaní osobného zážitku zo stretnutia so svetom výtvarného umenia a prispieť k budovaniu tvorivého myslenia detí a mladých ľudí.
Komentované prehliadky je možné poskytnúť skupine s minimálnym počtom 5 osôb a maximálnym počtom 30 osôb.
Turčianska galéria ponúka komentované prehliadky k stálej expozícii Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci a tiež k jednotlivým aktuálnym výstavám.

Záujem o prehliadku je potrebné z organizačných dôvodov dohodnúť minimálne deň vopred na tel. č. 043/422 44 48, Eva Mužilová, galerijný pedagóg, alebo na e-mailovej adrese muzilova@vuczilina.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA