kocur-mensi-web

Prihláška dieťaťa do ATELIÉRU KOCÚR

V Ateliéri KOCÚR sa venujeme výučbe všetkým výtvarným technikám, pre deti vo veku od 5 – 15 rokov. Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Výtvarné aktivity budú prebiehať každú STREDU  od 15:30 – 16:45 hod.

Poplatok za pol rok: 40,- eur (obdobie od 9/2017 – 1/2018)

Jednorazové vstupné: 3,- €

prihlaska-na-atelier-kocur

kocur-maly