Archív kategorií: mosty

MOSTY

Turčianska galéria v Martine, Detský ateliér KOCÚR, Žilinský samosprávny kraj

Vás pozývajú na tvorivé dielne

MOSTY

Špeciálne tvorivé dielne pre deti s mentálnym a zdravotným postihnutím,zamerané na rôzne témy a rôzne výtvarné techniky. Dielne sú vhodné pre deti a mladých ľudí od 6 rokov.

Termín: september – december  2016

Trvanie: utorok –  piatok od 10. 00 hod. do 13. 00 hod.

streda od 15. 30 hod. do 17. 00 hod.

Na dielne je potrebné dopredu sa prihlásiť!

Prihlášky: na tel. č. 043/422 44 48 – p. Mužilová

Projekt finančne podporený grantom Ministerstva kultúry SR. Autorka projektu: Eva Mužilová

mosty-nove