Archív kategorií: socha v meste

SOCHA V MESTE VI.

SOCHA V MESTE 2013 / UMENIE MILLENIA
6. september 2013 v piatok od 16. do 20.30 h
event v priestoroch parku a kultúrneho móla na Divadelnom námestí

Usporiadatelia:
Turčianska galéria – Žilinský samosprávny kraj
Útvar hlavného architekta mesta Martin
Mesto Martin

Prezentované projekty a aktivity:
• Millenium street – mm cité
• Socha v meste 2003 – 2009 – open air výstava
• Tak trocha socha – workshopy detí zo ZUŠ, SSUŠ Martin a ateliéru dieťaťa KOCÚR pri Turčianskej galérii
• Socha v meste VI – Martin Piaček, Ján Gašparovič, Matej Rosmány, Matej Vakula – vernisáž výstavy
• Umenie architektúry – vízie a premeny Martina dnes – úspešné projekty ÚHA
• Projekcie workshopov ÚHA (projekty 168 hodín architektúry, 2008, let´s do mólo-mólo, 2010, Martin urban attractor, 2011)
• Y2K – svetelno-zvuková inštalácia Mateja Vakulu
• Výstava fotografií a výtvarných diel projektu zo Socha v meste VI
Kurátori: Martin Piaček, Jarmila Kováčová

Trvanie výstavy: 9. 9. – 13. 10. 2013

socha_VI_01 socha_VI_02 socha_VI_03 socha_VI_04 socha_VI_06 socha_VI_07 socha_VI_08 socha_VI_09 socha_VI_10

socha v meste IV

Socha v meste IV alebo Dialóg sochárov s architektami o premene verejného priestoru.

Turčianska galéria v Martine už po štvrtý raz predstaví svoj sympoziálny projekt Socha v meste, ktorý síce vznikol na pôde odbornej inštitúcie, ale vo svojich ideových zámeroch kalkuloval s odozvou vedenia mesta a najmä jeho obyvateľov. Máme na mysli iniciatívu galérie výtvarne reflektovať architektonicko-urbanistickú rekonštrukciu pešej zóny, najlepšie tak, že vybrané návrhy umeleckých riešení budú realizované a stanú sa súčasťou nášho mesta. Primárnym poslaním projektu je nielen tvorba umeleckého artefaktu – sochy či objektu pre verejný priestor mesta, ale aj diskusia o spoločenskej potrebe umenia a jeho premenách v tomto priestore. Tento ročník Sochy sa koncepčne zameral na autorský dialóg sochárov a architektov, teda potenciálnych tvorcov umelecky vnímanej premeny mestského prostredia. Výber sympoziálnych výtvarníkov v aktuálnom obsadení predurčila teda téma sama. Vznikli nielen súbory digitálnych simulácií, ktorými autori intervenovali do mestského prostredia, včítane jeho sídliskových častí, ale i priame zásahy, resp. realizácie v meste. Sochári a architekti riešili interdisciplinárne prieniky tvorčieho procesu premeny mesta, každý v duchu svojho vlastného autorského programu. Reagovali nielen na výnimočnú kultúrnu minulosť mesta Martin, ktorá sa pre niekoľkých stala prioritným zdrojom autorských projekcií a vízií, ale tiež parodovali súčasnosť a nelichotivé reálie mesta, ktoré provokujú k reakcii…
Celkom prirodzene sa tak v závere sympoziálneho stretnutia v Martine zotreli profesné rozdiely medzi umelcami a vznikli priaznivé podmienky pre vzájomný dialóg, ktorý sa premietol do konkrétneho „konsenzu“ v podobe spoločného sochársko-architektonického projektu.

Na sympózium Socha v meste IV prijali pozvanie sochári Martin Piaček, Michal Moravčík, Tomáš Džadoň, Martin Rusina a architekti Tomáš Augustín, Michal Sládek, Martin Somora.
Okrem sympoziálnych výstupov sa autori predstavia aj výberom zo svojej tvorby na výstave v Turčianskej galérii v Martine, ktorá bude otvorená 9. júla o 17. hodine a potrvá do 7. septembra t.r. Hlavný usporiadateľ a iniciátor projektu dúfa, že aj v letnom období si obyvatelia mesta, resp. regiónu nájdu čas na koncentrovanú umeleckú víziu premeny mesta, ktorú prezentuje silná autorská zostava výtvarníkov a architektov.

Mesto Martin je i tento rok generálnym partnerom projektu. Sochu v meste podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

PhDr. Jarmila Kováčová, autorka koncepcie a kurátorka výstavy

socha_marini

SOCHA V MESTE III. – O SOCHE INAK

Sochárske sympózium uskutočňované každé dva roky už po tretíkrát predstavilo známe osobnosti našej výtvarnej scény. Tentokrát sa zameralo viac ako kedykoľvek predtým na digitálne médiá.
Zúčastnení umelci: Eva Masaryková, Drahuša Lányi, Eliška Pätoprstá, Martin Piaček.

kurátor výstavy: Jarmila Kováčová
trvanie výstavy: 26. 6. – 2. 9. 2007