Archív kategorií: Bienále fantázie

ČÍSELNÁ KRAJINA – XXII. ročník Bienále fantázie

ČÍSELNÁ KRAJINA – výstava zameraná na fenomén čísla, konfrontácia tvorby profesionálnych výtvarníkov Ivana Bílého a Petra Klaudínyho a detských prác, vytvorených v rámci detskej výtvarnej súťaže Bienále fantázie 2016.  XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty legendy je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia“.

V aktuálnom ročníku sme sa rozhodli vrátiť ku koreňom Bienále fantázie a pripomenúť jeho prvotné motto: rozprávky, pieseň, porekadlo, riekanka, hry detí a zvyky
ľudu. Keďže si uvedomujeme, že porekadlá, riekanky, i ľudové zvyky môžu byť pre dnešné deti „veľkou neznámou“, inovovali sme podnázov Bienále fantázie do podoby: Rozprávky, mýty, legendy. Myslíme si, že takýto podtitul poskytuje veľkorysý priestor pre fantáziu a nekladie žiadne prekážky či obmedzenia v dnešnej postmodernej dobe. Aby však téma prác nebola príliš široká, radi by sme upriamili vašu pozornosť na jednu z najdôležitejších súčastí rozprávok, a to čísla a ich magický význam. Mágia čísel sa v rozprávkach a príbehoch objavuje v rôznych podobách. Najčastejšie sa číslom označuje počet postáv (napr. tri princezné, tri prasiatka, sedem zhavranelých bratov, sedem kozliatok i sedem trpaslíkov, dvanásť mesiačikov a pod.), alebo časový úsek (Ruženka spala sto rokov, sedem nešťastných rokov…). Čísla však nachádzame aj pri opisoch bájnych krajín (za siedmimi horami a siedmimi dolinami), miestností (trinásta komnata…), označujú aj počet skúšok i tajných znamení.

Draci majú obyčajne tri, šesť, sedem alebo deväť hláv a hlavný hrdina dostáva tri zázračné dary, alebo mu pomáhajú traja pomocníci. Najčastejšími platidlami sú tri groše, sedem strieborných alebo sto dukátov. Čísla sú jednoducho všade, niekedy sa objavujú úplne priamočiaro, inokedy sú ukryté v útrobách príbehov. Je len na vás, ktoré si vyberiete a prenesiete do podoby vlastných kresieb, malieb, grafík či trojrozmerných objektov. Môžete zobrazovať scény a postavy z príbehov so zakódovanými odkazmi na čísla, alebo jednoducho nakresliť sedem kozliatok, trojhlavého draka alebo nádhernú trojružu. Všetko je len na vás a vašej fantázii.

Mágia čísiel obsiahnutá v rozprávkach, mýtoch a legendách je teda nosnou témou XXII. ročníka Bienále fantázie. Už teraz netrpezlivo očakávame diela, ktoré budú poznačené tajuplným pôsobením čísel. Dúfame, že nás prekvapia, pobavia a inšpirujú do ďalšej práce a rovnako dúfame, že aj vy sa pri ich tvorbe pobavíte a niečo nové aj dozviete.

Hlavný usporiadateľ Bienále fantázie

TURČIANSKA GALÉRIA MARTIN

Spoluusporiadatelia

MESTO MARTIN
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
BIBIANA – MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI BRATISLAVA

Téma súťaže

ROZPRÁVKY, MÝTY, LEGENDY
ČÍSLA A ICH MAGICKÝ VÝZNAM

Súťaž sa vypisuje v odboroch

KRESBA
MAĽBA
GRAFIKA
PLASTIKA, OBJEKT
FOTOGRAFIA, FILM, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, ANIMÁCIA

Vekové kategórie

DO 6 ROKOV
OD 7 DO 9 ROKOV
OD 10 DO 13 ROKOV
OD 14 DO 18 ROKOV

Formáty výtvarných prác: plošné maximálne A2, objekty 100 x 100 cm.
Výtvarné práce nesmú byť staršie ako 2 roky.
Každá práca musí byť na zadnej strane čitateľne označená údajmi

a) MENO AUTORA ALEBO AUTOROV, AK IDE O KOLEKTÍVNU PRÁCU
b) VEK
c) POHLAVIE
d) ADRESA BYDLISKA
e) NÁZOV PRÁCE A ROK VZNIKU
f ) NÁZOV ŠKOLY ALEBO KULTÚRNEJ INŠTITÚCIE, ADRESA, TELEFÓN A E-MAIL
g) MENO UČITEĽA
h) TECHNIKA

Všetky texty označenia prác a ostatná korešpondencia môžu byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Prihlásené práce ostávajú majetkom organizátorov a slúžia na študijné a výstavné účely.
Práce pastelom a uhľom podľa možnosti prosíme fixovať.

Uzávierka súťaže

29. FEBRUÁR 2016

O cenách a čestných uznaniach rozhoduje medzinárodná porota, ktorá udeľuje ceny

HLAVNÁ CENA BF
CENA ŽSK
CENA MESTA MARTIN
CENA BIB
INDIVIDUÁLNE CENY BF

Vernisáž ocenených prác sa uskutoční 13. mája 2016 v TG v Martine.

Výtvarné práce v pevnom obale posielajte na adresu

TURČIANSKA GALÉRIA
Daxnerova 2
036 01 Martin
Slovenská republika
Tel. / FAX: +421 43 422 44 48, +421 907 972 547

XXI. BIENÁLE FANTÁZIE MARTIN 2014

Medzinárodná súťaž a výstava detskej tvorby.
Ústrednou ideou Bienále fantázie je výtvarná a literárna reflexia majstrovského diela modernej francúzskej literatúry od A. Saint Exupéryho Malý princ. Výtvarno-scénické riešenie výstavy (inštalácia in situ) vychádza z ústredného motta projektu: „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.” Výstavné prostredie inšpirované hlavným citátom z knihy bude ilustrované o ďalšie texty z Malého princa.
Kurátorka: Jarmila Kováčová

Trvanie výstavy: 16. 5. – 29. 6. 2014

XX. BIENÁLE FANTÁZIE – SVETIELKO, KTORÉ HREJE

XX. ročník Bienále fantázie Martin 2012
Medzinárodná detská výtvarná súťaž a výstava Bienále fantázie predstavuje pre všetkých tvorcov, ktorí sa pod ňu podpísali, v horizonte viac ako 40. rokov symbolické svetielko, ktoré svieti, hreje pri srdci. Mravné posolstvo Bienále fantázie má nadčasový rozmer. Personifikované dobro či zlo, svetlo či temnota, láska alebo nenávisť, múdrosť, ale aj hlúposť… to všetko sú vlastnosti a hodnoty umne zašifrované do posolstva veľkej časti klasických či autorských rozprávkových príbehov, legiend, mýtov alebo tzv. high fantasy a budú tu nezávisle na ktorejkoľvek dobe, lebo ich tvorcom, nositeľom, ale aj adresátom je človek. Dieťa, ktoré je ústredným objektom spoločného snaženia tvorcov projektu, je zároveň citlivým barometrom reality a aj svoje vnútorné tenzie, smútky či naopak radosti, dokáže veľmi autenticky spracovať vo svojej fantázii, ktorú tvorcovia BF usmerňujú do oblasti obraznej imaginácie. Preto sa XX. ročník Bienále fantázie zameriava hlavne na tvorbu výstavného prostredia podľa hlavného ideového konceptu BF 2012, ktorým je SVETLO. Koncept posúva pôvodnú dramaturgiu podujatia do medziodborových súvislostí a stáva sa tak priestorom pre syntetickú umeleckú komunikáciu, ktorá spája výtvarné umenie detí s výtvarným videním profesionálnych tvorcov výstavného prostredia, katalógu a všetkých ďalších sprievodných aktivít tohtoročného bienále. Výsledkom jedinečnej tímovej spolupráce všetkých partnerov XX. BF má byť príťažlivá interaktívna výstava, kde okrem očakávanej vizuálnej kvality, o ktorú sa postarajú ocenené detské práce, profesionálni výtvarníci (dizajnéri, grafici, scénografi), ale aj majstri pera (rozprávkári a spisovatelia), bude aj vzájomným dialógom detských výtvarných prác s umeleckým slovom, ktoré BF sprevádzajú a vymedzujú od samého začiatku. Premeny podoby svetla v jeho početných slovných a významových spojeniach tvoria základný myšlienkový koncept, od ktorého sa odvíja kreované prostredie výstavného prostredia. Klasické formy ľudovej slovesnosti (rozprávka, pieseň, porekadlo, hry a pod.) tu boli vždy, ale XX. ročník chce ich prítomnosť modifikovať a akcentovať zároveň. Prostredie výstavy sémanticky dotvoria citáty pochádzajúce nielen z klasických rozprávok, ale i súčasných autorských príbehov, plných modernej fantastiky. V ostatnom literárnom žánri sa zjednocuje a univerzalizuje fantázia nezávisle na národných a kultúrnych špecifikách. Výstavu dopĺňa sprievodca pre detských návštevníkov, katalóg a ďalšie plánované sprievodné aktivity (diskusné kluby, Noc múzeí a galérií, Básne v kresbách, Magická záhrada).

Poslanie BF: kultivovanie detskej osobnosti, resp. rozvíjanie talentu akéhokoľvek druhu, v prípade predkladaného projektu, výtvarného talentu. Súčasne zhodnocuje aj prácu a úsilie výtvarných pedagógov z celého sveta a vzhľadom na súťažnú formu projektu sa dostáva ich práca spolu s detským výtvarným talentom do vzájomnej konfrontácie, z ktorej sa dá sformulovať objektívny názor na prácu s deťmi v rôznych krajinách s rôznymi etnickými, náboženskými, či sociálnymi skupinami detí a mladých ľudí. Zároveň je práve vďaka momentu súťaživosti (výberu a odmeny) významným motivačným stimulom oboch zúčastnených skupín (pedagógov a najmä detí).
Štatistika XX. BF: 5200 detských prác a prác mladých ľudí do 18 rokov zo 16-tich krajín Európy i zámoria. Medzinárodná porota (viď v prílohe) rozdala 148 individuálnych a kolektívnych cien detí zo SR, ČR, Poľska, Bulharska, Litvy, Dánska, Albánska, Číny. Okrem ocenených prác bude na výstave BF prezentovaných spolu 701 detských malieb, kresieb, grafík, fotografií, dokumentácií z výtvarných akcií, svetelných a iných objektov, animovaných filmov od 4 do 18 rokov.
Autorka koncepcie a kurátorka BF: Jarmila Kováčová
Nad XX. Bienále fantázie Martin 2012 prevzali záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja pán Juraj Blanár a primátor Mesta Martin pán Andrej Hrnčiar
Autori výtvarného riešenia výstavy XX. BF: scénograf Jozef Ciller, dizajnér Peter Klaudíny, grafik Ivan Bílý.
Projekt podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Mesto Martin a občianske združenie Všetko pre teba – C.I.T.

Výstava výtvarnej tvorby detí zo 16 krajín sveta, ktoré získali cenu, alebo čestné uznanie, prezentovaných v zaujímavom interaktívnom výstavnom prostredí plnom tvorivých aktivít pre mladého návštevníka.
Trvanie výstavy: 11. 5. – 1. 7. 2012
Veľká výstavná sieň
Kurátorka: Jarmila Kováčová

DISKUSNÉ FÓRUM – POD ROZPRÁVKOVOU LAMPOU

Fórum ponúklo diskusný priestor na základe prezentácií projektov a aktivít slovenských gálérií zameraných na princípy galerijnej pedagogiky.
Prezentujúci: Zuzana Gažíková (GPMB), Vladislav Malast (SNG), Martina Pavlikánová (PDF UK, SNG), Daniela Čarná (GMB), Katarína Sokolová (PDF UMB, SSGBB), Zuzana Majlingová a Martina Garajová (SSGBB), Monika Drocarová (GMAB), Viera Babjaková (TG) a Silvia Rajčanová (OZ C.I.T.)
Diskusné fórum bolo pripravené ako sprievodná aktivita k XVIII. ročníku Bienále fantázie Martin 2008.

koordinácia: Silvia Rajčanová
termín: 13. jún 2008, 10. – 16. h

XVIII. BIENÁLE FANTÁZIE – POSOLSTVÁ ROZPRÁVOK

Medzinárodná súťažná prehliadka detskej výtvarnej tvorby v tomto ročníku reflektovala svet rozprávok Pavla Dobšinského.

Koordinátor projektu: Jarmila Kováčová
Kurátor výstavy: Silvia Rajčanová
Autorská koncepcia výstavy: Jozef Ciller a Tom Ciller
sekretariát: Eva Mužilová, Viera Babjaková
trvanie výstavy: 16. 5. – 7. 9. 2008