Archív kategorií: výstavy a podujatia 2007

FOTOGRAM – FOTOGRAFIA BEZ FOTOAPARÁTU

Výstava predstavila výstup prác stredoškolákov z rovnomenného workshopu, ktorý sa v priestoroch Turčianskej galérie uskutočnil 16. – 18. novembra 2007 pod vedením prof. Miloty Havránkovej a jej študentov z fotografického ateliéru Vysokej školy výtvarných umení.

kurátor výstavy: Silvia Rajčanová-Feherváriová
trvanie výstavy: 28. 11. 2007 – 9. 1. 2008

AQUA-rely

Výstava odprezentovala výber zo zbierkového fondu Novohradskej galérie v Lučenci, ktorá už od r. 1983 predstavuje rôzne výtvarné možnosti tejto zaujímavej maliarskej techniky verejnosti prostredníctvom Trienále akvarelu.

kurátor výstavy: Silvia Rajčanová-Fehérvariová
(v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci)
trvanie výstavy: 17. 10. – 11. 11. 2007

SOCHA V MESTE III. – O SOCHE INAK

Sochárske sympózium uskutočňované každé dva roky už po tretíkrát predstavilo známe osobnosti našej výtvarnej scény. Tentokrát sa zameralo viac ako kedykoľvek predtým na digitálne médiá.
Zúčastnení umelci: Eva Masaryková, Drahuša Lányi, Eliška Pätoprstá, Martin Piaček.

kurátor výstavy: Jarmila Kováčová
trvanie výstavy: 26. 6. – 2. 9. 2007