Archív kategorií: výstavy a podujatia 2009

ANIMARS

Animácie z Marsu
Autorky koncepcie výstavy: Katarína Gatialová, Jana Mináriková
Trvanie výstavy: 9. 12. 2009 – 28. 2. 2010
vystavujúci autori: Peter Skala, Braňo Pepel, Igor Riabinin, Adam Matej, Josef Rabara, Julián Bosák, Samo Jaško, Martin Šumaj, Štefan Podušel, Pacientárium, Mikuláš Podprocký, študenti AKU v Banskej Bystrici a VŠVU v Bratislave
Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GALERIA LUDUS

Výstava ponúka výstupy galerijno-pedagogických aktivít v ateliéri dieťaťa Kocúr a Teenart centre Turčianskej galérie za rok 2009. Výstava je koncipovaná ako sprievodca úspešných projektov určených detskému a mládežníckemu návštevníkovi.
Projekt podporil Žilinský samosprávny kraj

Autorky koncepcie výstavy: Viera Babjaková, Eva Mužilová
Trvanie výstavy: 9. 12. 2009 – 28. 2. 2010

socha v meste IV

Socha v meste IV alebo Dialóg sochárov s architektami o premene verejného priestoru.

Turčianska galéria v Martine už po štvrtý raz predstaví svoj sympoziálny projekt Socha v meste, ktorý síce vznikol na pôde odbornej inštitúcie, ale vo svojich ideových zámeroch kalkuloval s odozvou vedenia mesta a najmä jeho obyvateľov. Máme na mysli iniciatívu galérie výtvarne reflektovať architektonicko-urbanistickú rekonštrukciu pešej zóny, najlepšie tak, že vybrané návrhy umeleckých riešení budú realizované a stanú sa súčasťou nášho mesta. Primárnym poslaním projektu je nielen tvorba umeleckého artefaktu – sochy či objektu pre verejný priestor mesta, ale aj diskusia o spoločenskej potrebe umenia a jeho premenách v tomto priestore. Tento ročník Sochy sa koncepčne zameral na autorský dialóg sochárov a architektov, teda potenciálnych tvorcov umelecky vnímanej premeny mestského prostredia. Výber sympoziálnych výtvarníkov v aktuálnom obsadení predurčila teda téma sama. Vznikli nielen súbory digitálnych simulácií, ktorými autori intervenovali do mestského prostredia, včítane jeho sídliskových častí, ale i priame zásahy, resp. realizácie v meste. Sochári a architekti riešili interdisciplinárne prieniky tvorčieho procesu premeny mesta, každý v duchu svojho vlastného autorského programu. Reagovali nielen na výnimočnú kultúrnu minulosť mesta Martin, ktorá sa pre niekoľkých stala prioritným zdrojom autorských projekcií a vízií, ale tiež parodovali súčasnosť a nelichotivé reálie mesta, ktoré provokujú k reakcii…
Celkom prirodzene sa tak v závere sympoziálneho stretnutia v Martine zotreli profesné rozdiely medzi umelcami a vznikli priaznivé podmienky pre vzájomný dialóg, ktorý sa premietol do konkrétneho „konsenzu“ v podobe spoločného sochársko-architektonického projektu.

Na sympózium Socha v meste IV prijali pozvanie sochári Martin Piaček, Michal Moravčík, Tomáš Džadoň, Martin Rusina a architekti Tomáš Augustín, Michal Sládek, Martin Somora.
Okrem sympoziálnych výstupov sa autori predstavia aj výberom zo svojej tvorby na výstave v Turčianskej galérii v Martine, ktorá bude otvorená 9. júla o 17. hodine a potrvá do 7. septembra t.r. Hlavný usporiadateľ a iniciátor projektu dúfa, že aj v letnom období si obyvatelia mesta, resp. regiónu nájdu čas na koncentrovanú umeleckú víziu premeny mesta, ktorú prezentuje silná autorská zostava výtvarníkov a architektov.

Mesto Martin je i tento rok generálnym partnerom projektu. Sochu v meste podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

PhDr. Jarmila Kováčová, autorka koncepcie a kurátorka výstavy

socha_marini

TRANZIT MARTIN BRATISLAVA

Výstava predstaví výber z prevažne maliarskej tvorby najmladšej výtvarnej generácie v exkluzívnom tranzite Martin – Bratislava
vystavujúci umelci: Andrea Bartošová, Michal Czinege, Mira Gáberová, Maija Laurinen, Jozef Mihál, Monika Mikyšková, Juliana Mrvová, Rastislav Sedlačík a hosť Michal Černušák

Kurátor výstavy: Laco Teren
Trvanie výstavy: 13. 3. 2009 – 3. 5. 2009
Projekt podporilo Mesto Martin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA