Archív kategorií: ATELIÉR DIEŤAŤA KOCÚR

Prihláška dieťaťa do ATELIÉRU KOCÚR

V Ateliéri KOCÚR sa venujeme výučbe všetkým výtvarným technikám, pre deti vo veku od 5 – 15 rokov. Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Výtvarné aktivity budú prebiehať každú STREDU  od 15:30 – 16:45 hod.

Poplatok za pol rok: 40,- eur (obdobie od 9/2017 – 1/2018)

Jednorazové vstupné: 3,- €

prihlaska-na-atelier-kocur

kocur-maly

UMENIE HROU III.

Turčianska galéria, Detský ateliér KOCÚR, Žilinský samosprávny kraj

Vás pozývajú na výstavu detských prác, ktoré vznikli počas
workshopov detského vzdelávacieho projektu

Umenie hrou III.

Účastníci projektu: deti základných a stredných škôl
Autorka projektu a koncepcia výstavy: Eva Mužilová                                   Výstava potrvá od 11. 4. 2017 do 7. 5. 2017

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

umenie-hrou-iii-pozvanka-ok

UMENIE HROU III.

Turčianska galéria v Martine, Detský ateliér KOCÚR, Žilinský samosprávny kraj

Vás pozývajú na tvorivé workshopy pre deti a teenagerov

Umenie hrou III.

Workshopy sú zamerané na poznávanie konkrétnych diel významných slovenských autorov a ich interpretáciu rôznymi technikami.

Témy workshopov:

Mikuláš Galanda: Drevorubači – Hľadanie línie

Drobné kresby zo skicákov Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fullu – Maľba na tričká.

Milan Marček: Krajina – Krajina iná ako skutočná

Andrej Barčík: Zátišie – Príbeh obyčajných vecí – Môj príbeh

Adriena Šimotová – Kto sme? Akú stopu po sebe zanechávame?

Pavol Tóth: Hlava – Hlava Pavla Tótha má akoby dve tváre. Koľko tvárí máme my?

Workshopy sú vhodné pre deti od 6 do 18 rokov.

Termín: september 2016 – marec 2017

Trvanie: utorok –  piatok od 10.00 hod. do 14.00 hod. streda od 15.30 hod. do 17.00 hod.

Na dielne je potrebné dopredu sa prihlásiť!

Prihlášky: na tel. č. 043/42 24 448 – p. Mužilová

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

umenie-hrou-iii

ateliér dieťaťa kocúr

Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu popoludní pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG, v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé dielne je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u pani Evy Mužilovej (043/422 44 48)

KOCÚR – 1,00 eur

KOCÚR + výstava 2,00 eur