Archív kategorií: aktuálne výstavy

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – X . – REMINISCENCIE

Turčianska galéria v Martine – Žilinský samosprávny kraj

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – X . – REMINISCENCIE 

vo štvrtok 18. mája 2017 o 16. 00 hod.
Výstava potrvá do 30. 06. 2017.

Súkromná základná umelecká škola  A. Stodolu  v Martine  v školskom roku 2016/2017 oslavuje svoje prvé významné okrúhle 10. výročie od svojho založenia a zaradenia MŠVVaŠ SR do siete škôl na Slovensku. Počas svojho trvania sa zapísala svojimi výsledkami do povedomia občanov mesta, sídliska v Záturčí, Slovenska i medzinárodne. Školu navštevuje 535 žiakov. Žiaci získali mnohé významné ocenenia celoslovenského a medzinárodného charakteru v Lidiciach, Poľsku, Maďarsku, mnohí študujú a aj ukončili štúdium na vysokých umeleckých školách na Slovensku najmä VŠVU, AMU, AU, v Čechách, Anglicku, USA, Toruni, v počte 133, čo dokazuje, že aj v Martine je veľké množstvo talentovaných mladých ľudí..

Turčianska galéria je už po tretíkrát miestom, ktoré  poskytlo súkromnej základnej umeleckej škole  výstavné priestory na prezentáciu  výchovno-vzdelávacej činnosti.

Výstava výtvarných prác žiakov a študentov Súkromnej základnej umeleckej školy Aurela Stodolu v  Martine pri príležitosti 10.výročia založenia školy „X . – REMINISCENCIE -VÝBER„ prezentuje výber z výtvarných projektov, ako aj výber z projektov výtvarnej prípravy študentov, ktoré boli realizované  počas 10 ročnej existencie našej školy, reprezentovali naše mesto a  boli ocenené .

Koncepčnou líniou, nosným zámerom  výstavy  je predstaviť výsledky výchovno-vzdelávacej práce  metodikou projektového vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom, novo formulovaným k 1. 9. 2015.

Výber je zostavený z archívu výtvarných prác a projektov školy v poradí, ako boli realizované.

Z časovej osi realizovaných projektov sme vybrali na výstavu výber z projektov:

Dary zeme – Melón, Kapusta, Chlieb, Gaštan, Zemiaky, O človeku I, O človeku II, Moje mesto, Vtáčí svet, DINOSAURI, pohľady do dávnej minulosti, M(i)esto v mojom srdci, Včela, Kôň, Automobil.

 

Z výtvarnej prípravy študentov sú z archívu vybraté práce študentov študujúcich na umeleckých školách, ktorí zanechali časť zo svojich portfólií pre archív školy, študentov prijatých na umelecké školy v tomto školskom roku 2016-2017, najnovších absolventov školy.

 

suzus

 

 

 

 

 

 

suzus-x-reminiscencie-dlha

JOZEF VRTIAK. MALIAR A ILUSTRÁTOR – VYKLADAČ SVETA A ĽUDSKÝCH DEJÍN

Maliar a ilustrátor Jozef Vrtiak (1920 – 1993)  aktívne pôsobil na výtvarnej scéne od 50. do začiatku 90. rokov 20. storočia, avšak ani raz nevystavoval svoje diela v rodnom Turci. Jozef Vrtiak sa narodil v Ďanovej neďaleko Martina, ale  takmer celý svoj život strávil v Bratislave, kde od roku 1950 pôsobil v slobodnom povolaní. Na výtvarnú scénu vstúpil ako ilustrátor a grafik, spolupracoval s viacerými knižnými vydavateľstvami zameranými na diela slovenskej klasiky (Tajovský, Timrava, Kukučín…) a literatúry pre deti a mládež. V roku 1972 sa dostal do povedomia aj ako maliar s osobitým symbolicko-metaforickým vyjadrovaním ukotveným vo figurálnej maľbe. Ako aktívny ľavicový intelektuál v maľbe zhmotnil svoje filozofické myslenie, vychádzajúce z antickej materialistickej filozofie (najmä Herakleita) a jej základných postulátov (dialektika protikladov, hmota, aktivita, pasivita a pod.), pomocou ktorých si vytvoril svoj vlastný súbor symbolov a metafor. Prostredníctvom nich hľadal a definoval odpovede na základné otázky bytia a fungovania sveta. Jeho námety vychádzali z podrobného štúdia literatúry, dejín, sociológie, histórie a najmä antickej mytológie, v ktorých nachádzal predobrazy „ideálnych” ľudí, ktorých život a konanie posunulo spoločnosť vpred aj za cenu ich vlastného sebaobetovania sa (napr. Anteus, Prometeus, Sizyfos a iní). Vo viacerých dielach varuje ľudstvo pred rôznymi nebezpečenstvami, ktoré prináša rozvoj vedy a techniky (napr. vojnou, ekologickou katastrofou a pod.) alebo kritizuje spoločenské procesy, ktoré robia z človeka len pasívny článok spoločnosti (napr. pásová výroba).

Aj keď sa dnes nemusíme stotožňovať s Vrtiakovým videním sveta, ucelená koncepcia tvorby striktne podriadená materialistickej filozofii a oslave človeka a jeho rozumu je zaujímavá aj pre súčasníka. Na jednej strane dielo Jozefa Vrtiaka púta pozornosť z hľadiska obdobia svojho vzniku a možnosti vyjadrovania sa „slobodne” v dobe normalizácie, na strane druhej je zaujímavý kontext a význam tvorby Jozefa Vrtiaka z hľadiska dneška.

Výstava v Turčianskej galérii sa snaží o predstavenie mnohostrannej osobnosti Jozefa Vrtiaka  ako maliara, grafika a ilustrátora, prostredníctvom osobných poznámok a zápiskov ponúka nahliadnutie do jeho filozofického myslenia a kreovania jednotlivých námetov. Na výstave sa prezentujú predovšetkým monumentálne olejomaľby, doplnené škicami, poznámkami a fotografiami, čiastočne je zastúpená aj jeho grafická, ilustrátorská tvorba a žánrová maľba. Prezentácia diela Jozefa Vrtiaka si kladie za cieľ ponúknuť verejnosti nahliadnutie  do života a diela tohoto turčianskeho rodáka a prezentovať diela, ktoré neboli do súčasnosti na verejnosti prezentované.

Názov výstavy:  Jozef Vrtiak.  Maliar a ilustrátor – Vykladač sveta a ľudských dejín

Miesto konania: Turčianska galéria, Daxnerova 2, Martin

Termín výstavy: 21. 4 – 18. 6. 2017

Kurátor: Kristína Zvedelová

Vernisáž: 21. 4. 2017 o 17: 00 hod.

vrtiak-pozvanka-105x210

 

 

 

 

 

 

jozef-vrtiak-dlha

VI. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Šieste Bienále voľného výtvarného umenia a k tomu v roku 2016, taká sympatická číselná zhoda. Tohtoročné Bienále, teda súťažná výstava, je sympatické aj z viacerých iných dôvodov. Doteraz sa vždy konalo v Bratislave, buď v budove Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade alebo v Dome umenia na Námestí SNP. Tento rok nastala zmena a výstava bude otvorená v Martine v Turčianskej galérii a následne reinštalovaná v Prešove v Šarišskej galérii. Presun z hlavného mesta a predstavenie projektu na pôde dvoch veľkých štátnych galérii sa ukázali ako naozaj dobrý krok, ktorý pritiahol pozornosť stredoslovenských i východoslovenských výtvarníkov. Jeden z cieľov Bienále sa teda naplnil podľa očakávaní.

V roku 2006, keď Bienále začínalo, bolo otvorené len pre členov Slovenskej výtvarnej únie. Neskôr sa zámer zmenil a súťaže sa už mohli zúčastniť aj výtvarníci mimo SVÚ. Prístupnosť a otvorenosť podujatia je jednou z najdôležitejších podmienok k vytvoreniu dobrého konfrontačného zázemia pre výtvarníkov. To, že sa ľudia združujú do spolkov, združení, organizácií, má iste svoje opodstatnenia, ale ostať uzavretým systémom bez možnosti stretu s okolím môže priniesť stagnáciu. Ak by sa výtvarníci „zvonku“ nemohli súťaže zúčastniť, nemali by možno ani záujem prísť sa na výstavu pozrieť, vedieť o jej existencii by možno pre nich tiež nebolo až tak dôležité. Dobrý krok č.2. sa začal rysovať už počas predchádzajúceho ročníka a teraz sa iba potvrdil. Prihlásilo sa oveľa viac nečlenov a dokonca študentov. Výtvarníkom sa tak dostáva SVÚ, jej povaha a aktivity viac do pozornosti. Študenti možno práve vďaka Bienále zistia, že možnosť zúčastniť sa celoslovenskej výtvarnej súťaže a komparatívne svoju tvorbu vystaviť verejnosti i už etablovaným autorom je celkom dobrá príležitosť. Tento rok na výzvu zareagovali poslucháči Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici a porota ich odvahu a kvalitu tvorby ocenila.

,,Počas príprav a prihlasovania sa autorov som veľakrát rozmýšľala nad tým, ako asi mladí autori vnímajú celé Bienále a či sa o ňom vôbec dozvedia. Našťastie sa k nim informácie dostali a pozitívne reakcie po ohlásení výsledkov ma presvedčili o tom, že má zmysel toto podujatie robiť. A má zmysel ho robiť i preto, lebo výtvarníci z minulých ročníkov mu stále ostávajú verní. Keď si budete listovať predošlými katalógmi, zistíte, že aj autori, ktorým boli v minulosti udelené Grand Prix alebo Cena SVÚ sa na Bienále hlásia i naďalej a vidia v ňom kladný potenciál v rámci vizuálneho umenia u nás. Vznikla tak naozaj variabilná platforma, čo do výtvarných médií, názorov a námetov, formálnej rozličnosti i generačnej rôznorodosti“ hovorí kurátorka výstavy Bohunka Hajnalová

Otvorenie výstavy v Turčianskej galérii sa bude konať 7. júla 2016 o 17. hodine a pre návštevníkov bude sprístupnená do 18. septembra 2016. Kurátorkami výstavy sú Dagmar Srnenská a Bohunka Hajnalová.

“https://www.youtube.com/embed/-Mg95Gtdh6g”

pozvanka_martin_mail