Archív kategorií: výstavy a podujatia 2014

DIELO, POCTA a PORTRÉT – ĽUDOVÍT ŠTÚR V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ

Reprezentatívna výstava DIELO, POCTA a PORTRÉT – ĽUDOVÍT ŠTÚR V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ bola v premiére vystavená v rodnom kraji Ľudovíta Štúra, v Galérii Regionart v Prievidzi (16. júna – 17. júna 2015), neskôr v Turzovom dome Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (19. júla – 18. októbra 2015). V čase ústredných osláv štúrovského výročia sa uplatnila na pôde Úradu vlády SR v Bratislave (20. októbra – 4. novembra 2015) a pre verejnosť vo výstavných priestoroch Archa v Primaciálnom paláci (5. – 15. novembra 2015). V súčasnosti, dňa 19. novembra 2015 výstavu slávnostne otvárali v Turčianskej galérii v Martine – za účasti zástupcu primátora mesta Martin Mgr. Imricha Žiga, riaditeľa Turčianskej galérie Ing. Ľubomíra Kraľovanského, kurátora výstavy a predsedu Klubu výtvarných umelcov a teoretikov PhDr. Ladislava Skraka a vystavujúcich umelcov. V Martine potrvá do 31. januára 2016, kde bude zverejnená a aktívne pôsobiť v čase 160. výročia skonu významnej osobnosti.

Trvanie výstavy: 18. 11. 2015– 31. 1. 2016

IN.MEDIA.ART

Ateliér mladých výtvarníkov Turca IV.
V rámci neformálnej umeleckej platformy In. Media.Art pôsobia výtvarníci tvoriaci rôznymi technikami a štýlmi, ktorí sa zoskupili okolo Vlada Báthoryho. Členovia skupiny sú prevažne mladí ľudia, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie a niektorí pokračujú ďalej na vysokých školách na Slovensku, ale aj v Čechách. Snahou projektu je vytvorenie spoločenského prostredia a založenie tradície podpory mladých výtvarníkov.
Projekt bol podporený dotáciou mesta Martin.
Kurátor: Dagmar Matiašková-Ferencová

Trvanie výstavy: 20. 11. 2014 – 1. 2. 2015

RUDO SIKORA: FOTO(NE)ODCHÁDZANIE

Výstava jednej z najvýraznejších osobností slovenskej výtvarnej scény a umelca, ktorý stál pri zrode konceptuálneho umenia a umenia akcie na Slovensku. Rudo Sikora do r. 1989 výrazným spôsobom spoluformoval alternatívnu scénu v bývalom Československu.
Kurátor: Eugénia Sikorová

Trvanie výstavy: 6. 11. 2014 – 1. 2. 2015

IGOR ONDRUŠ, ZUZANA FLIMELOVÁ: ON, ONA, ONÉ

Výstava má ambície ponúknuť mužský a ženský princíp nazerania na telesnosť, sexualitu a zložitú sféru vzťahov medzi mužom a ženou, polemizovať so zažitými sociálnymi vzorcami a manipulatívnosťou fenoménu fyzickej krásy. Ich spoločné obrazné videnie a témy, ktoré vo svojej maliarskej tvorbe spracúvajú, majú spoločného menovateľa, ktorým je neprispôsobivosť a istý druh trdošijnosti v preferovaní svojského zobrazovania telesnosti, resp. toho, čo svet medzi mužom a ženou, tak príťažlivý a vzrušujúci zároveň, predstavuje.
Kurátor: Beáta Jablonská

Trvanie výstavy: 11. 9. – 2. 11. 2014

VÝBER ZO ZBIEROK TURČIANSKEJ GALÉRIE

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm.

Celkovo bude z depozitu TG vystavených 31 diel od 13 autorov (Benka, Fulla, Laluha, Krýslová, Mudroch, Studený, Bednár, Dúbravec, Šimko, Mitrovský, Kollár, Záborský).
Výstava je usporiadaná v rámci programu Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát.
V spolupráci so Slovak World Network.

Trvanie výstavy: 1. 8. – 31. 8. 2014